Zaproszenie do składania tekstów do czasopisma „Próby. Nieregularnik Filologiczny”

Zaproszenie do składania tekstów do czasopisma „Próby. Nieregularnik Filologiczny”

Redakcja interdyscyplinarnego czasopisma naukowo-literackiego „Próby. Nieregularnik Filologiczny”, wydawanego przez studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, serdecznie
zaprasza badaczy, doktorantów, studentów, pisarzy (dojrzałych i debiutujących) do składania tekstów naukowych, publicystycznych i literackich.

Pragniemy zaznaczyć, że „Próby. Nieregularnik Filologiczny” to czasopismo niepunktowane.

Bieżący (szósty) numer czasopisma poświęcony jest problematyce aksjologicznej i skupia się wokół zagadnień: idee – wartości – autorytety. Proponujemy, by nadsyłane teksty dotyczyły takich tematów, jak na przykład:

– idee i wartości – teoria i praktyka,
– idee a ideologie,
– wartości epok dawnych,
– miejsce wartości we współczesnym świecie,
– przyszłość wartości,
– konflikty wartości,
– wartości i zagrożenia dla porządku aksjologicznego,
– wartości w przestrzeni prywatnej i publicznej,
– język w służbie wartości,
– promowanie wartości,
– autorytety dawniej i dziś.

Wskazane obszary tematyczne nie powinny ograniczać autorów, lecz ich inspirować.

Na teksty czekamy do 30 września 2020 roku. Prosimy o przygotowanie ich zgodnie z zasadami redakcyjnymi i przesłanie na adres redakcji czasopisma „Próby. Nieregularnik Filologiczny”:

pnf.redakcja@gmail.com

Zarówno artykuły, jak i prace literackie zostaną poddane procesowi recenzowania.

Zasady redakcyjne czasopisma „Próby. Nieregularnik Filologiczny”