Książka dr Mateusza Białasa

Książka dr Mateusza Białasa

W renomowanym wydawnictwie L’Harmattan ukazała się książka dr Mateusza Białasa z Zakładu Językoznawstwa Francuskiego, zatytułowana „Le discours de Nicolas Sarkozy: rhétorique et mise en scène”, w której autor analizuje specyficzny pod wieloma względami dyskurs szóstego Prezydenta Francji.