UWAGA, BARDZO WAŻNE! PROSZĘ PRZECZYTAĆ CAŁY PONIŻSZY KOMUNIKAT

UWAGA, BARDZO WAŻNE! PROSZĘ PRZECZYTAĆ CAŁY PONIŻSZY KOMUNIKAT

Dnia 1 października 2020 r. odbędą się spotkania opiekunów poszczególnych roczników ze studentami pierwszych roczników, na których rekrutacja została zakończona oraz wszystkich wyższych roczników.

Pierwsze roczniki, na których została zakończona rekrutacja to:

studia I stopnia, kierunek filologia:

moduł specjalizacyjny: filologia angielska
moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem niemieckim
moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim
moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem rosyjskim
moduł specjalizacyjny: język francuski stosowany, z hiszpańskim

studia II stopnia, kierunek filologia:

moduł specjalizacyjny: filologia angielska
moduł specjalizacyjny: filologia angielska z elementami translatoryki

Dnia 2 października 2020 r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne.

Dnia 7 października 2020 r. o godz. 9.30, w auli Wydziału odbędzie się Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2020/2021. O godz. 14.00 odbędzie się wykład z zasad savoir vivre’u (w formie zdalnej za pomocą platformy Blackboard), który poprowadzi dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB. Szczegóły otrzymają Państwo w późniejszym terminie.

Zgodnie z  organizacją roku akademickiego 2020/2021, dzień 7 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Pierwsze roczniki, na których trwa III tura rekrutacja rozpoczynają zajęcia dydaktyczne w dniu 12 października 2020 r., po zakończonej rekrutacji.

Pierwsze roczniki, na których trwa III tura rekrutacji to:

studia I stopnia, kierunek filologia polska

studia II stopnia, kierunek filologia polska

studia I stopnia, kierunek filologia:

– moduł specjalizacyjny: filologia francuska (nauka języka od podstaw)

– moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

– moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

– moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu

studia II stopnia, kierunek filologia:

– moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska – przekładoznawstwo

Legitymacje studenckie otrzymają Państwo 12 października 2020 r., zostaną rozdane przez pracownika Dziekanatu na Państwa zajęciach dydaktycznych. Godzina odbioru legitymacji i spotkań z opiekunami zostanie podana w późniejszym terminie.