Dzień: 12 października 2020

Spotkanie – Wojciech KASS

Wojciech KASS spotka się ze społecznością akademicką i przeczyta wiersze z najnowszego tomu METAF.

Poeta i eseista. Opublikował tomiki: Do światła, Jeleń Thorwaldsena – za które otrzymał nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny i nagrodę Stowarzyszenia Literackiego w Suwałkach, Prószenie i pranie, 10 Gedichte aus Masurenland (wybór wierszy w języku polskim i niemieckim), Przypływ cieni, Gwiazda Głóg (nominowany do Wawrzynu nagrody literackiej Warmii i Mazur), Pieśń miłości, pieśń doświadczenia
(z Krzysztofem Kuczkowskim), Wiry i sny (nominowany do Wawrzynu nagrody Literackiej Warmii i Mazur) oraz 41. W 2012 ukazała się publikacja pt. Czterdzieści jeden. Wiersze i glosy, zawierająca pieśni z 41, dziennik poety z okresu ich pisania, komentarze krytyków i historyków literatury o tym tomie oraz wiersze nowe. W 2014 wydał kolejny tomik Ba! Dwadzieścia jeden wierszy, w 2015 Przestwór. Godziny nominowany do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. W 2016 ukazał się wybór jego poezji Pocałuj światło. 89 wierszy, w 2018 Ufność. Trzy poematy. Jest
autorem opracowania o związkach Czesława Miłosza i jego krewnych z Sopotem Aj, moi dawno umarli, książki eseistycznej Pęknięte struny pełni. Wokół Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, nominowanej do Wawrzynu nagrody literackiej Warmii i Mazur, współautorem słownika Mazury. Słownik stronniczy, ilustrowany oraz współautorem (wraz z Jarosławem Ławskim) Z ducha Orfeusza. Studia o polskiej poezji 2010-2016. Esej Wojciecha Kassa Światło jaśnie gość zainaugurował serię broszur –
Prelekcje Mistrzów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Pen Clubu. Wchodzi w skład redakcji dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Uhonorowany nagrodą „Nowej Okolicy Poetów” za dorobek poetycki (2004), nagrodą „Otoczaka” za tomik wierszy Wiry i sny, „Sopocką muzą” – nagrodą prezydenta Sopotu (2011), srebrnym medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” (2015). Jego wiersze tłumaczone są na język: niemiecki, angielski, włoski, francuski, hiszpański, litewski, czeski, słoweński, serbski, chorwacki, bułgarski, rosyjski. Od 1997 r. pracuje w Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach.

Plakat

V Tura RID

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju V tura konkursu RID (12.10.2020-16.10.2020) również zostanie przeprowadzona zdalnie.

Zadanie 1.1
Wzor oświadczenia o zgodności ze stanem faktycznym

Zadanie 1.2
Wzor oświadczenia o zgodności ze stanem faktycznym

Zadanie 1.3
Wzor oświadczenia o zgodności ze stanem faktycznym

W tej turze konkursów wnioski proszę nadsyłać do 16.10.2020 wyłącznie drogą mailową. Wniosek – wypełniony w programie Word – należy przesłać wraz z niezbędnymi załącznikami w formie skanu. Dodatkowym dokumentem w tej turze jest oświadczenie o złożeniu podpisu na wniosku w formie papierowej (wydrukowanym przeze mnie), jak tylko sytuacja się unormuje.

Oświadczenie, które w załączeniu przesyłam, będzie również dostępne na stronie internetowej projektu, która jest podstroną Wydziału. Oświadczenie powinno być podpisane przez Państwa własnoręcznie, zeskanowane i przesłane razem z wnioskiem.
Wskazówka: jeśli nie mają Państwo dostępu do skanera , to można zrobić zdjęcie załączników/ oświadczenia i następnie zamienić je na plik pdf.

Nadsyłanie wniosków możliwe w terminie od 12.10.2020 r. do 16.10.2020 r. Wnioski przesłane przed wyznaczonym terminem lub po jego upływie nie będą brane pod uwagę.