TŁUMACZE NA START 2020!

TŁUMACZE NA START 2020!

Skrivanek sp. z o.o. organizuje ogólnopolski konkurs lingwistyczny dla studentów filologii angielskiej i niemieckiej.

Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do podnoszenia swoich kwalifikacji językowych i translatorskich, ułatwienie najlepszym kandydatom na tłumaczy wejścia na rynek pracy, a także zapoznanie studentów ze specyfiką tłumaczeń biznesowych z różnych branż oraz lepsze przygotowanie ich do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.

Formuła konkursu jest następująca: studenci uczelni partnerskich przechodzą przez dwa etapy konkursu, podczas których sprawdzane są ich umiejętności przekładu pisemnego z języka angielskiego lub z języka niemieckiego na język polski. Nagrody przyniosą realną korzyść studentom: wzbogacą oni swoje CV, poszerzą kompetencje i pozwolą poznać specyfikę pracy tłumacza pisemnego.

Na laureatów konkursu czekają m.in. 3-miesięczne płatne praktyki zdalne – w ich trakcie zwycięzcy konkursu otrzymują realne zlecenia tłumaczeniowe, które po przetłumaczeniu odsyłają do opiekuna praktyk. Następnie są one oceniane pod kątem poprawności językowej i merytorycznej. Praktykanci na bieżąco otrzymują informacje na temat swojej pracy i postępów. Taka forma praktyk pozwala szybko wdrożyć się w pracę tłumacza i poznać sposób pracy profesjonalnej agencji translatorskiej.

Przewidywane są także inne nagrody ufundowane przez Partnerów Agencji Tłumaczeniowej Skrivanek Sp. z o.o., które pozwolą studentom rozpocząć karierę tłumacza.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Do dnia 12.11.2020 należy wysłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową na adres e-mailowy dr Beaty Piecychny – koordynatora konkursu po stronie UwB: b.piecychna@uwb.edu.pl

Etap pierwszy – Uczestnicy wykonują tłumaczenia w ustalonym przez Organizatora darmowym programie online. Zabronione jest korzystanie z tłumaczeń maszynowych. Laureaci I etapu zostaną poinformowani przez Organizatora Konkursu mailowo o zakwalifikowaniu się do II etapu. Informacja o zakwalifikowaniu się lub nie do etapu II Konkursu zostanie wysłana najpóźniej do dnia 27.11.2020 r.

Etap drugi – finałowy odbywa się również zdalnie, w grudniu 2020 r. Uczestnicy II etapu w trakcie wyznaczonego czasu mają za zadanie przetłumaczyć tekst o objętości ok. 1800 znaków ze spacjami (250 wyrazów) z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski w tym samym programie, w którym pracowali w trakcie I etapu. Zabronione jest korzystanie z tłumaczeń maszynowych. Uczestnicy są zobowiązani do przekazu wideo na żywo ze swojego stanowiska pracy. Etap II będzie nagrywany.

Gotowe tłumaczenia sprawdzają eksperci firmy Skrivanek i wybierają po 5 najlepszych tłumaczeń z obu języków.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu następującym po dniu Finału Konkursu. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników studenci otrzymają dostęp do specjalnie przygotowanych i nagranych prelekcji na temat zawodu tłumacza, możliwości wyboru kariery po studiach filologicznych oraz współpracy z agencją tłumaczeń.

Teksty do tłumaczenia są dobrane pod kątem sprawdzenia wiedzy z zakresu języka biznesowego (angielskiego lub niemieckiego). W obu etapach Konkursu pojawią się fragmenty tekstów z kilku dziedzin: prawo, podatki, finanse, marketing itp. Zaproponujemy teksty o odpowiednim stopniu trudności. Tłumaczenia będą wykonywane z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski.

Więcej informacji
Zgłoszenie