OTWARTE KONWERSATORIA

OTWARTE KONWERSATORIA

Zapraszamy na Otwarte Konwersatoria Wydziału Filologicznego. W tym roku, w dniach 12-26 listopada poprowadzi je Marek Zagańczyk, a tematem będzie „Polska szkoła eseju”. Plan konwersatoriów:

18.00-19.30:
12.11.2020: Jerzy Stempowski – Niespieszny przechodzień
13.11.2020: Konstanty A. Jeleński – Hojność błyskawiczna
18.11.2020: Zbigniew Herbert – Barbarzyńca w ogrodzie
19.11.2020: Jan Kott – Sztuka lektury
20.11.2020: Paweł Hertz – Domena polska
25.11.2020: Zygmunt Kubiak – Brewiarz Europejczyka
26.11.2020: Wojciech Karpiński – Prywatna historia wolności

Konwersatoria odbędą się online na platformie MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8185eac93ab34538af8d743fdadad433%40thread.tacv2/1604589507672?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22debaf4f0-5895-4966-b95f-9a6d3d569362%22%7d

Marek Zagańczyk – autor szkiców Droga do Sieny i Cyprysy i topole, wieloletni zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”, edytor, prezes wydawnictwa „Próby” opowie o polskiej szkole eseju. Wśród bohaterów siedmiu spotkań znajdą się pisarze tworzący w kraju i na emigracji. Łączy ich wspólna forma literacka – esej. A co za tym idzie podobna postawa wobec świata: ciekawość, wierność rzeczywistości, umiejętność swobodnego poruszania się między wieloma dziedzinami kultury, a także, co stanowi  charakterystyczny rys polskiego eseju: wyjątkowa pamięć historii, tej bliskiej i tej dalekiej. Każdy z nich umiejętnie łączył tradycję i nowoczesność, dom i świat, Polskę i Europę. Wszyscy potrafili przy tym żywo pisać o sprawach prywatnych i publicznych. Budowali silny nurt polskiej prozy, uczyli nas mówić i myśleć.

Plakat