Sesja naukowa z cyklu INSPIRATIONS

Sesja naukowa z cyklu INSPIRATIONS

W dniach 26-27 listopada br. odbędzie sesja naukowa z cyklu INSPIRATIONS, współorganizowana przez Wydz. Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Kolegium Literaturoznawstwa i Wydz. Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego, Katedrę Filologii Francuskiej.

Tegoroczna edycja, zatytułowana „La littérature et la carte géographique”, ma na celu ukazanie relacji między literaturą a przestrzenią w szerokim ujęciu. Tytułowa mapa odnosi się zarówno do przestrzeni realnej i precyzyjnie określonej (mapa kraju czy regionu, mapa drogowa, plan miasta), jak i do obszarów wyobrażonych, fantastycznych czy niezbadanych i niematerialnych.

Referaty wygłoszą specjaliści z całego świata zajmujący się zagadnieniem przestrzeni i czasu w literaturze, podróży i podróży po śladach, geopoetyką, orientalizmem, zależnościami między językiem narracji a kontekstem kulturowym fabuły, badaniami interdyscyplinarnymi.

Język obrad: francuski.

Zapraszamy do udziału w obradach – cała sesja odbędzie się ONLINE. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: inspiracje.uwb@gmail.com – mejlem zwrotnym przyślemy link do spotkania oraz szczegółowy program.

Program konferencji