Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców

Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców

KIEROWNIK: dr hab. Joanna Kuć
WYKONAWCY: dr hab. Joanna Kuć, prof. UwB i dr Konrad K. Szamryk
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
OKRES REALIZACJI: 12 miesięcy (X 2020 – IX 2021)
NUMER PROJEKTU: Nr PJP/PJP/2020/1/00006
(https://www.wrotapodlasia.pl/pl/edukacja/edukacja_nauka/legendy-starego-kontynentu–po-polsku-dla-obcokrajowcow-projekt-uwb-dofinansowany-przez-nawa.html)
BUDŻET: 68 716,76 zł

OPIS
Celem projektu jest przybliżenie dziedzictwa kulturowego, jakim są legendy, pochodzące z różnych państw europejskich, na których wychowały się pokolenia Polaków i Europejczyków. Oryginalne teksty, zabrane w ostatnich dwóch latach od obcokrajowców studiujących w Polsce oraz od studentów uniwersytetów partnerskich, zostaną podzielone wg motywów, które w nich występują, oraz opatrzone ćwiczeniami gramatyczno-leksykalnymi prezentującymi różne zjawiska językowe polszczyzny. Posłużą jako podręcznik/materiały do nauczania jpjo dla Polonii i obcokrajowców uczących się języka polskiego na poziomach B1 i B2 i ukażą się w wersji drukowanej na wiosnę 2021 r. oraz jako e-book na stronach szkoły językowej „Pollando”.

Badania pilotażowe, określające poziom ćwiczeń, zostaną przeprowadzone na wiosnę wśród studentów roku przygotowującego do studiów w Polsce (programy im. gen. Andersa i I. Łukasiewicza). Rzeczywista promocja książki odbędzie się w uniwersytetach partnerskich: w Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy) oraz w Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Wilnie (Litwa), w których odbędą się warsztaty z kultury żywego słowa i techniki mówienia oraz warsztaty leksykalno-gramatyczne z języka polskiego. Na spotkanie ze studentami polonistyki, uczniami polskich szkół, nauczycielami języka polskiego i wykładowcami uczelni partnerskich oraz polskojęzycznymi mieszkańcami Wilna i Ostrawy pojadą lektorzy jpjo z UwB: dr hab. Joanna Kuć i dr K.K. Szamryk.

Więcej o projekcie na stronie https://legendy-kontynentu.pl