Mediewalizm a współczesna literatura fantasy

Mediewalizm a współczesna literatura fantasy

KIEROWNIK: dr Sylwia Borowska-Szerszun
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Clifford and Mary Corbridge Trust, the University of Cambridge
OKRES REALIZACJI: 2 miesiące (2018–2019)

OPIS
W ramach projektu przeprowadzono kwerendę biblioteczną i rekonesans badawczy dotyczący mediewalizmu we współczesnej literaturze fantasy. Wychodząc od często eksploatowanych wątków inspirowanych średniowieczem w utworach J.R.R. Tolkiena i C.S. Lewisa, projekt zakładał skupienie się na takich współczesnych pisarzach jak George R.R. Martin, Marion Zimmer Bradley, Miles Cameron, Steven Erickson oraz Guy Gavriel Kay. Jednym z głównych celów projektu było skorzystanie z bogatych zasobów bibliotek Uniwersytetu w Cambridge i zapoznanie się z szerokim wachlarzem literatury dotyczącej różnorakich przejawów mediewalizmu – nie tylko w jego klasycznej już, wiktoriańskiej postaci, lecz również we współczesnej literaturze i kulturze popularnej – oraz próba ich usystematyzowania w kontekście studiów nad pamięcią kulturową (Jan i Aleida Assmann, Astrid Erll, Ann Rigney i inni). Przeprowadzone badania zaowocowały kilkoma publikacjami poświęconymi mediewalizmowi we współczesnej fantasy oraz położyły podwaliny pod kolejny, znacznie większy projekt badawczy pt. „Mediewalizm i pamięć w fantastyce historycznej Guya Gavriela Kaya,” zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu OPUS 19, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

  • S. Borowska-Szerszun, Representation of Rape in George R. R. Martin’s “A Song of Ice and Fire” and Robin Hobb’s “Liveship Traders”, “Extrapolation” 2019, Vol. 60.1, s. 1–22.
  • S. Borowska-Szerszun, Westerosi Queens: Medievalist Portrayal of Female Power and Authority in “A Song of Ice and Fire”, w: Queenship and the Women of Westeros : Female Agency and Advice in “Game of Thrones” and “A Song of Ice and Fire,” ed. Zita Rohr and Lisa Benz, Cham 2019, s. 53–75.
  • S. Borowska-Szerszun, “Remembering the Romance: Medievalist Romance in Fantasy Fiction by Guy Gavriel Kay and Charles de Lint, w: Medievalism in English Canadian Literature: From Richardson to Atwood, ed. M.J. Toswell and Anna Czarnowus, Cambridge 2020, s. 155–171.