Miesiąc: Luty 2021

Praktyki w Dubaju

Informujemy o MOŻLIWOŚCI ODBYCIA PRZEZ STUDENTÓW UWB 3-MIESIĘCZNYCH PRAKTYK PODCZAS TEGOROCZNEJ WYSTAWY ŚWIATOWEJ EXPO DUBAI.

Stosowne ogłoszenia / post dostępne są na stronie UwB:
https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/praktyki-dla-studentow-uwb-podczas-expo-w-dubaju/61948288

na profilu FB:
https://www.facebook.com/uniwersytetwbialymstoku/posts/4276774422375244

Nasza uczelnia jest jedną z 5 w Polsce, które dostały zaproszenie
do udziału w tym przedsięwzięciu.

Szczepienia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujmy, że prowadzona jest rejestracja na dobrowolne szczepienia przeciwko COVID-19 nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na Uniwersytecie w Białymstoku. Zapisy obejmują wyłącznie zainteresowanych szczepieniami na COVID-19 nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia wyłącznie z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r. Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.

Zgłoszenie można wysyłać w nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2021 r. (CZWARTEK) do godz. 9.00 na adres szczepimysie@uwb.edu.pl

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco informacji dotyczących szczepień na głównej stronie internetowej UwB: https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-aktualizacja-15-02-2021/05b8937c

Program dofinansowania kształcenia osób niepełnosprawnych

Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku prowadzi program skierowany do osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym, zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok. W związku z tym programem istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85) 869-65-65, (85) 869-65-50, na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne lub na platformie internetowej PFRON www.sow.pfron.org.pl.

Eseje prof. Marka Kochanowskiego

„Takiej książki o Białymstoku jeszcze u nas nie było – pisze Jolanta Sztachelska .
Eseje Marka Kochanowskiego to w równym stopniu opowieść o mieście, z którym autor się utożsamia, jak też narracja o własnym pokoleniu, dla którego przeżyciem inicjacyjnym stał się pamiętny rok 1989. Wyznacznikami progu, za którym czai się dorosłość, zazwyczaj są przeżycia osobiste, ale w jego opowieści ważny okazał się szok, jakiego doświadczył obserwując proces modernizacyjny przestrzeni miejskiej. Transformację, która pociągnęła za sobą nieuniknione zniknięcie/znikanie całych dzielnic miasta. Nieistniejące już lub całkowicie przekształcone miejsca, ścieżki, drzewa czy inne ślady dawnego życia pozostają tropami jedynie dla tych, którzy jeszcze pamiętają, przechowując w mapie mentalnej ich powidoki, na wpół zatarte obrazy czy choćby emocje. To z tych okruchów rodzą się miejskie mity, legendy czy pieśni. Ale Kochanowski nie jest i nie chce być bardem przeszłości Białegostoku – przestrzeń, o której mówi, i w której chciałby żyć – to żywa sieć relacji (miasto-biblioteka-uniwersytet), w której odnaleźć się mogą w dialogu dawne i nowe pokolenia.
Lektura obowiązkowa dla wszystkich współczesnych białostoczan!”

Na temat książki, Białegostoku, jego starych i nowych dzielnic, instytucji, doświadczeń pokolenia transformacji i o wielu innych sprawach rozmawialiśmy z Autorem 27 listopada 2020 roku. Spotkanie, prowadzone przez Katarzynę Sawicką-Mierzyńską, odbyło się online, uczestniczyło w nim ok. 50 osób.

Książka „Miasto rebus. Eseje o Białymstoku”, opublikowana przez wydawnictwo Fundacja Sąsiedzi, została napisana w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku z 2019 r.

Organizatorzy:

Zespół Badań Regionalnych oraz Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku