Dzień: 8 lutego 2021

Studencko-doktornacka konferencja naukowa “Dialogi i Monologi”

Koło Naukowe Retoryki „Gadu-gadu” oraz Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w STUDENCKO-DOKTORANCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„DIALOGI I MONOLOGI”,

która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2021 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

KRĄG TEMATYCZNY KONFERENCJI wyznaczają poniższe zagadnienia:

Dialogi:

·         retoryka
·         język i komunikacja w mediach
·         manipulacja i perswazja w różnych typach dyskursu
·         etykieta językowa
·         język a teksty kultury
·         przekłady intersemiotyczne
·         dialog między językami

Monologi:

·         badania językowego obrazu świata
·         lingwistyka kognitywna
·         badania semantyczne i pragmatyczne
·         socjolekty i profesjolekty
·         style funkcjonalne
·         zróżnicowanie języka gwarowego
·         etymologia

Do udziału w konferencji zapraszamy językoznawców, literaturoznawców, slawistów, socjologów, kulturoznawców, a także badaczy innych dyscyplin zainteresowanych tematem. Po konferencji planowane jest WYDANIE RECENZOWANEJ MONOGRAFII wieloautorskiej w wydawnictwie znajdującym się na liście wydawnictw punktowanych MNiSW.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 21 MARCA 2021 ROKU. Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych i pokrywa koszty publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz Google: MAILSCANNER HAS DETECTED DEFINITE FRAUD IN THE WEBSITE AT “FORMS.GLE”. DO _NOT_ TRUST THIS WEBSITE: https://forms.gle/niY9Lestaf38vHms9

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1059253424551304/

Łączymy wyrazy szacunku

_KOŁO NAUKOWE RETORYKI „GADU-GADU”_
_MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO JĘZYKOZNAWSTWA SYNCHRONICZNEGO _

Międzynarodowa naukowa konferencja studencka SLAVICA IUVENUM 2021,

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego organizuje pod patronatem Czeskiego Towarzystwa Studiów Słowiańskich, Bałkańskich i Bizantyjskich
oraz Dziekana Wydziału Filozoficznego UO doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.,

Międzynarodową naukową konferencję studencką

SLAVICA IUVENUM 2021,

która odbędzie się 30. 3. – 31. 3. 2021
online na platformie MS Teams.
Konferencja odbędzie się w sekcjach
1/ Językoznawstwo; 2/ Literaturoznawstwo; 3/ Translatologia.

Termin oddania zgloszeń: 14. 3. 2021.

Termin oddania tekstów do publikacji: 30. 4. 2021.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów do publikacji. Artykuły odpowiadające wymogom naukowym i formalnym zostaną opublikowane po pozytywnym zaakceptowaniu przez recenzentów w monografii Slavica iuvenum XXII w drukowanej i elektronicznej wersji.

PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.
organizatorzy konferencji

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy:
https://ff.osu.eu/slavicaiuvenum/pl/

Zaproszenie
Информационное письмо
Pozvánka