Rekrutacja do programu Erasmus+ dla studentów filologii polskiej i doktorantów

Rekrutacja do programu Erasmus+ dla studentów filologii polskiej i doktorantów

Szanowni Studenci!

Rozpoczęła się rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Stypendia w roku akademickim 2021/22 będą przyznawane na okres od 3 do 12 miesięcy.

Studenci filologii polskiej studiów I, II i III stopnia mogą aplikować o wyjazd na następujące uczelnie:

Ponadto, studenci studiów II i III stopnia mogą aplikować o wyjazdy na uczelnie:

  • Universite Bordeaux Montaigne (Francja), 2 studentów, https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html
  • Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunia), 2 studentów, http://www.uaic.ro/
  • University of Novi Sad (Serbia), 2 studentów, http://www.uns.ac.rs/index.php/en/
  • Rezekne Academy of Technologies (Łotwa), 2 studentów, https://www.rta.lv/academy

Stypendium miesięczne w roku akademickim 2020/21 wynosi: Francja, Włochy – 450 €; Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Serbia, Turcja, Węgry – 400 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymajądodatkowo 200 € miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe stypendium (niezależnie od stypendium socjalnego).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 12 marca 2021r.
następujących dokumentów (na adres w.gardocki@uwb.edu.pl):

– CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięciach,
Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS),dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia),
– zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:
https://uwb.edu.pl/studia-1457
https://erasmus.org.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się we wtorek 9 marca 2021 r. o godzinie 16.45: https://eu.bbcollab.com/guest/931e85588eff41a08e0efb12fe93429b

dr Wiktor Gardocki
Koordynator Programu Erasmus+
w.gardocki@uwb.edu.pl