Sympozjum online: Lelewel interdyscyplinarny

Sympozjum online: Lelewel interdyscyplinarny

Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
Wydział Historii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ośrodek Kultury Polskiej Sorbonne-Université

Mają zaszczyt zaprosić na Sympozjum Online pod tytułem:

Lelewel interdyscyplinarny
Recepcja pism i prac Joachima Lelewela
160 lat po Jego śmierci

Program
Instrukcja techniczna