Publiczna obrona rozprawy mgr Joanny Katarzyny Wildowicz

Publiczna obrona rozprawy mgr Joanny Katarzyny Wildowicz

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 10 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny Katarzyny Wildowicz

Temat rozprawy: Konstrukcja historii Ameryki według Cormaca McCarthy’ego. „Krwawy południk”, „Trylogia Pogranicza” i „Droga” jako epopeja heterogeniczna

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kulesza

Recenzenci:
prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (SWPS, Warszawa)
prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (UMK, Toruń)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/d9d31866bc5444db8b7deb054e84369f

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10995

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo