4 czerwca 2021 r. dniem rektorskim

4 czerwca 2021 r. dniem rektorskim

Na podstawie §12 ust. 3 Regulaminu studiów, uprzejmie informuję, iż na wniosek Parlamentu Studenckiego 4 czerwca 2021 r. będzie dniem rektorskim.

Dzień rektorski nie dotyczy studentów Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydziału Ekonomiczno-Informatycznego.

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
rektor Uniwersytetu w Białymstoku