Miejsca w Domu Studenta: Harmonogram czynności na rok akademicki 2021/2022

Miejsca w Domu Studenta: Harmonogram czynności na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domach Studenta na rok akademicki 2021/2022.

    Czynności
Student kontynuujący studiaKandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022 
od 26.07.2021 r. godz. 00:01od 17.08.2021 r. godz. 00:01Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.
10.08.2021 r. godz. 23:59  31.08.2021 r. godz. 23:59  Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.
11.08.2021 r.

12.08.2021 r.
01.09.2021 r.

02.09.2021 r.
Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.
13.08.2021 r.03.09.2021 r.  Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.
16.08.2021 r.06.09.2021 r.Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.