Aktualizacja aktualizacji! POPRAWKOWA SESJA EGZAMINACYJNA (FA, FF)