Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Feldman-Kołodziejuk

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Feldman-Kołodziejuk

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 29 września 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Eweliny Feldman-Kołodziejuk

Temat rozprawy: Intergenerational Transmission of Motherhood in the Fiction of Margaret
Atwood [Międzypokoleniowy przekaz macierzyństwa w twórczości prozatorskiej Margaret Atwood]

Promotor:
dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB

Recenzenci:
Dr hab. Paulina Ambroży, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza)
Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja
Kopernnika)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/ec2acb1583cf43d09c6711d6b3232923

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/195


oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).
Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Zawiadomienie

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo