Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego UwB w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i konsultacji…

Decyzja Dziekana Wydziału Filologicznego UwB w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i konsultacji…

Zapraszamy do zapoznania się z Decyzją Dziekana Wydziału Filologicznego UwB w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych i konsultacji

Rozkłady zajęć i sylabusy są w trakcie opracowywania i będą dostępne przed rozpoczęciem roku akademickiego 2021/22. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją prosimy o wyrozumiałość i sprawdzanie aktualizacji strony naszego Wydziału.