Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczynają się od 1 października 2021 r.

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczynają się od 1 października 2021 r.