Miesiąc: październik 2021

Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych (KA 131) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) na rok akademicki 2021/2022 będzie trwała od 25 października do 07 listopada 2021 r. Po tym okresie przejdzie w rekrutację ciągłą do wyczerpania miejsc.

Formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Mobility Agreement należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej, osobiście lub drogą mailową:
incoming@uwb.edu.pl – wyjazdy typu STA,
e.szpiganowicz@uwb.edu.pl – wyjazdy typu STT.

Jednocześnie informujemy, że wciąż trwa rekrutacja na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach przedłużonego projektu KA103 2020/2021. Mobilność powinna być zrealizowana w przeciągu dwóch miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów. Wyjazdy mogą być realizowane do końca maja 2022 r.

Nowe zasady kwalifikacji pracowników oraz wzory dokumentów są dostępne w zakładkach: Wykłady oraz Szkolenia.

Rekrutacja uzupełniająca w programie Erasmus+ – filologia francuska

UWAGA STUDENCI SPECJALNOŚCI Z JĘZYKIEM FRANCUSKIM

Rekrutacja uzupełniająca na stypendialny wyjazd* dla studentów II roku specjalności FF, FAT, FH (studia pierwszego stopnia) na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ na semestr letni 2021/2022

Uczelnia
Kod, krajLiczba miejsc

UNIVERSITE DE LIEGE

B LIEGE01 Belgia

3

VILNIUS UNIVERSITY

LT VILNIUS01 Litwa

2
LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES

LT VILNIUS04 Litwa


4

LATVIJAS UNIVERSITATE

LV RIGA01 Łotwa

2
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE

MK SKOPJE01 Macedonia Północna


2
STEFAN CERMARE UNIVERSITY OF SUCEAVA

RO SUCEAVA01 Rumunia


3

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem odbędzie się 26 października 2021 o godz. 20.00 (MS Teams). Link do spotkania zostanie udostępniony osobom zainteresowanym. Przed spotkaniem, studenci powinni zapoznać się z zasadami kwalifikacji i zasadami finansowymi dostępnymi na stronie UwB Erasmus+.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (dostępne na stronie UwB w zakładce Erasmus+) oraz zaświadczenie o średniej ocen za rok akademicki 2020/2021 (pobrane z Dziekanatu Wydziału Filologicznego) należy złożyć w Sekretariacie Kolegium Językoznawstwa (p. 69, plac NZS) do 3 listopada 2021, do godz. 14.00. Dokumenty błędnie wypełnione lub złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w rekrutacji. Termin rozmowy rekrutacyjnej 4 lub 5 listopada 2021 (do potwierdzenia).

dr Małgorzata Kamecka
Koordynator Erasmus+ specjalności w jęz. francuskim
m.kamecka@uwb.edu.pl

* Wyjazdy ostatecznie będą zależne od warunków epidemicznych w krajach partnerskich i Polsce oraz od ilości środków finansowych dostępnych w programie.

Rekrutacja uzupełniająca w programie Erasmus+ – filologia polska

Szanowni Studenci!

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+.
Stypendia w roku akademickim 2021/22 będą przyznawane na okres od 3 do 12 miesięcy.

Studenci filologii polskiej (studia I i II stopnia), a także studenci studiów doktoranckich mogą
aplikować o wyjazd na następujące uczelnie:

 • Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii (Veliko Tarnovo, Bułgaria), 2 studentów,
 • www.uni-vt.bg
 • Università degli Studio Di Torino (Włochy), 2 studentów, www.unito.it
 • Università degli studi di Napoli (Neapol, Włochy), 3 studentów, www.unior.it
 • Latvijas Universitāte (Ryga, Łotwa), 1 student, www.lu.lv
 • Tallinna Ülikool (Estonia), 1 student, www.tlu.ee
 • Vytautas Magnus University (Wydział w Wilnie, Litwa), 2 studentów, www.leu.lt
 • Pesci Tudomanyegyetem (Pesc, Węgry), 2 studentów, www.pte.hu
 • Sveučilišta u Zagrebu (Chorwacja), 2 studentów, www.ffzg.hr/international
 • University of Bucharest (Rumunia), 2 studentów, https://en.unibuc.ro/
 • Univerza v Ljubljani (Słowenia), 2 studentów, http://www.ff.uni-lj.si/an/
 • SS. Cyril and Methodius University of Skopie (Macedonia Północna), 1 student, http://www.ukim.edu.mk/en_index.php
 • University of Ostrava (Czechy), 2 studentów, https://www.osu.eu/
 • University of Belgrade (Serbia), 2 studentów, http://www.bg.ac.rs/en/
 • Stockholm University (Szwecja), 2 studentów, https://www.su.se/cmlink/stockholm-university

Ponadto, studenci filologii polskiej (studia II stopnia), a także studenci studiów doktoranckich
mogą aplikować o wyjazdy na uczelnie:

 • Universite Bordeaux Montaigne (Francja), 2 studentów, https://www.u-bordeauxmontaigne.fr/fr/index.html
 • Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunia), 2 studentów, http://www.uaic.ro/
 • University of Novi Sad (Serbia), 2 studentów, http://www.uns.ac.rs/index.php/en/
 • Rezekne Academy of Technologies (Łotwa), 2 studentów, https://www.rta.lv/academy
 • Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy), 2 studentów, https://www.ruhr-uni-bochum.de/en

Stypendium miesięczne w roku akademickim 2021/22 wynosi: Francja, Włochy – 450 €;
Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Serbia, Turcja, Węgry –
400 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymają dodatkowo 200 €
miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe
stypendium (niezależnie od stypendium socjalnego).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 15 listopada 2021 r. następujących dokumentów (na adres w.gardocki@uwb.edu.pl):
1. CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz o dodatkowych osiągnięciach;
2. Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS), dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia);
3. Zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:
https://uwb.edu.pl/studia-1457
www.erasmus.org.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się we wtorek 9
listopada 2021 r. o godzinie 11.00 w pok. 6 (ul. Liniarskiego 3).

dr Wiktor Gardocki
Koordynator Programu Erasmus+
w.gardocki@uwb.edu.pl

Prelekcja mistrzowska Prof. dr hab. Aliny Nowickiej-Jeżowej

Uprzejmie zapraszamy na prelekcję mistrzowską Prof. dr hab. Aliny Nowickiej-Jeżowej z Uniwersytetu Warszawskiego, która 28 października o 11:30 na Wydziale Filologicznym UwB wygłosi wykład:
Szlakiem czarnoleskiego poety i wędrownych Muz.

Prelekcja będzie ogólnodostępna i transmitowana na platformie blackboard:
https://eu.bbcollab.com/guest/6291f8cfb0df4fb39cfbcac5de05ea3b

Plakat

TŁUMACZE NA START 2021!

Skrivanek sp. z o.o. organizuje ogólnopolski konkurs lingwistyczny dla
studentów filologii angielskiej i niemieckiej.

Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do podnoszenia swoich
kwalifikacji językowych i translatorskich, ułatwienie najlepszym
kandydatom na tłumaczy wejścia na rynek pracy, a także zapoznanie
studentów ze specyfiką tłumaczeń biznesowych z różnych branż oraz lepsze
przygotowanie ich do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.

Formuła konkursu jest następująca: studenci uczelni partnerskich
przechodzą przez dwa etapy konkursu, podczas których sprawdzane są ich
umiejętności przekładu pisemnego z języka angielskiego lub z języka
niemieckiego na język polski.

Nagrody przyniosą realną korzyść studentom: wzbogacą oni swoje CV,
poszerzą kompetencje i pozwolą poznać specyfikę pracy tłumacza
pisemnego.

Na laureatów konkursu czekają m.in. 3-miesięczne płatne praktyki zdalne
– w ich trakcie zwycięzcy konkursu otrzymują realne zlecenia
tłumaczeniowe, które po przetłumaczeniu odsyłają do opiekuna praktyk.
Następnie są one oceniane pod kątem poprawności językowej i
merytorycznej. Praktykanci na bieżąco otrzymują informacje na temat
swojej pracy i postępów. Taka forma praktyk pozwala szybko wdrożyć się w
pracę tłumacza i poznać sposób pracy profesjonalnej agencji
translatorskiej.

Przewidywane są także inne nagrody ufundowane przez Partnerów Agencji
Tłumaczeniowej Skrivanek Sp. z o.o., które pozwolą studentom rozpocząć
karierę tłumacza.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Do dnia 28.10.2021 r. do godz. 23.59 należy wysłać wypełnioną i
podpisaną kartę zgłoszeniową na adres e-mailowy dr Beaty Piecychny –
koordynatora konkursu po stronie UwB: b.piecychna@uwb.edu.pl

Etap pierwszy – Uczestnicy wykonują tłumaczenia w ustalonym przez
Organizatora darmowym programie online. Zabronione jest korzystanie z
tłumaczeń maszynowych. Laureaci I etapu zostaną poinformowani przez
Organizatora Konkursu mailowo o zakwalifikowaniu się do II etapu.

Etap drugi – finałowy odbywa się również zdalnie, w grudniu 2021 r.
Uczestnicy II etapu w trakcie wyznaczonego czasu mają za zadanie
przetłumaczyć tekst o objętości ok. 1800 znaków ze spacjami (250
wyrazów) z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski w tym
samym programie, w którym pracowali w trakcie I etapu.

Gotowe tłumaczenia sprawdzają eksperci firmy Skrivanek i wybierają po 5
najlepszych tłumaczeń z obu języków.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu następującym po dniu Finału Konkursu.
W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników studenci otrzymają dostęp do
specjalnie przygotowanych i nagranych prelekcji na temat zawodu
tłumacza, możliwości wyboru kariery po studiach filologicznych oraz
współpracy z agencją tłumaczeń.

Teksty do tłumaczenia są dobrane pod kątem sprawdzenia wiedzy z zakresu
języka biznesowego (angielskiego lub niemieckiego). W obu etapach
Konkursu pojawią się fragmenty tekstów z kilku dziedzin: prawo, podatki,
finanse, marketing itp. Zaproponujemy teksty o odpowiednim stopniu
trudności. Tłumaczenia będą wykonywane z języka angielskiego lub
niemieckiego na język polski.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w konkursie należy
uzupełnić załączoną kartę zgłoszeniową, podpisać ją i przesłać na adres
mailowy: b.piecychna@uwb.edu.pl

Zgłoszenie

Regulamin

Zaproszenie

Wykład otwarty, prof. Svitlana Sukharieva (visiting professor)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład otwarty, który wygłosi prof. Svitlana Sukharieva, visiting professor z Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łesi Ukrainki. Temat wykładu to „Ukraińska proza polskojęzyczna XVII wieku jako wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26.10.2021 (początek o godz.15.00) i będzie miało formę zdalną (MS Teams).

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzg3YTFkNzQtODA1Yi00ODA5LWI2OWYtNzVhMTgyZWQ2NWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22e0b31a9c-47e7-48e9-9476-8a5f20d04418%22%7d

Program Erasmus +

Rekrutacja uzupełniająca na semestr letni r. ak. 2021/2022

Rekrutacja na stypendialny wyjazd* dla studentów II roku kierunków FA, FAH, FAR, FAN (studia pierwszego stopnia) oraz I roku kierunków FA, FATR (studia drugiego stopnia) na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ odbędzie się 5 listopada 2021 o godz. 11:30 w p. 6. Obecność kandydatów obowiązkowa!

Do wyboru są następujące uczelnie:

UczelniaKodKrajMiejsca
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUSCY NICOSIA24Cypr2 (tylko licencjat)
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHAE  CIUDA-R01Hiszpania4
UNIVERSIDAD DE MALAGAE MALAGA01Hiszpania1
TALLINNA ÜLIKOOLEE TALLINN05Estonia2
JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEKHR OSIJEK01Chorwacja2
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARII  CAGLIAR01Włochy2
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITYLT KAUNAS01Litwa2
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJEMK SKOPJE01Macedonia2
UNIVERSIDADE DE LISBOAP LISBOA109Portugalia1
UNIVERSITY OF NOVI SADRS NOVISAD02Serbia4
CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITYTR CANKIRI01Turcja4
KOCAELI UNIVERSITYTR KOCAELI02Turcja2
AKSARAY UNIVERSITYTR AKSARAY01Turcja2
ORDU UNIVERSITYTR ORDU01Turcja2
ISTANBUL AYVANSARAY UNIVERSITYTR ISTANBU59Turcja2
CAPPADOCIA UNIVERSITYTR NEVSEHI03Turcja1

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem odbędzie się 29 października 2021 o godz. 11:30 w p. 6. Przed spotkaniem, studencipowinni zapoznać się z zasadami kwalifikacji i zasadami finansowymi dostępnymi na stronie UwB Erasmus+.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (dostępne na stronie UwB w zakładce Erasmus+) oraz zaświadczenie o średniej ocen za rok akademicki 2020/2021 (pobrane z Dziekanatu Wydziału Filologicznego) należy złożyć w Sekretariacie Kolegium Językoznawstwa (p. 69) do 4 listopada 2021, do godz. 10:00. Dokumenty błędnie wypełnione lub złożone po terminie nie będą wzięte pod uwagę w rekrutacji.

Dr Weronika Łaszkiewicz

Koordynator Erasmus+ sekcji angielskiej

w.laszkiewicz@uwb.edu.pl

* Wyjazdy ostatecznie będą zależne od warunków epidemicznych w krajach partnerskich i Polsce oraz od ilości środków finansowych dostępnych w programie.