Miesiąc: październik 2021

Wyjazdy pracowników w ramach programu Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do krajów Unii Europejskiej i krajów stowarzyszonych (KA 131) w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz w celach szkoleniowych (STT) na rok akademicki 2021/2022 będzie trwała od 25 października do 07 listopada 2021 r. Po tym okresie przejdzie w rekrutację ciągłą do wyczerpania miejsc.

Formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Mobility Agreement należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej, osobiście lub drogą mailową:
incoming@uwb.edu.pl – wyjazdy typu STA,
e.szpiganowicz@uwb.edu.pl – wyjazdy typu STT.

Jednocześnie informujemy, że wciąż trwa rekrutacja na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach przedłużonego projektu KA103 2020/2021. Mobilność powinna być zrealizowana w przeciągu dwóch miesięcy od daty wpłynięcia dokumentów. Wyjazdy mogą być realizowane do końca maja 2022 r.

Nowe zasady kwalifikacji pracowników oraz wzory dokumentów są dostępne w zakładkach: Wykłady oraz Szkolenia.

Prelekcja mistrzowska Prof. dr hab. Aliny Nowickiej-Jeżowej

Uprzejmie zapraszamy na prelekcję mistrzowską Prof. dr hab. Aliny Nowickiej-Jeżowej z Uniwersytetu Warszawskiego, która 28 października o 11:30 na Wydziale Filologicznym UwB wygłosi wykład:
Szlakiem czarnoleskiego poety i wędrownych Muz.

Prelekcja będzie ogólnodostępna i transmitowana na platformie blackboard:
https://eu.bbcollab.com/guest/6291f8cfb0df4fb39cfbcac5de05ea3b

Plakat

TŁUMACZE NA START 2021!

Skrivanek sp. z o.o. organizuje ogólnopolski konkurs lingwistyczny dla
studentów filologii angielskiej i niemieckiej.

Konkurs ma na celu zachęcenie studentów do podnoszenia swoich
kwalifikacji językowych i translatorskich, ułatwienie najlepszym
kandydatom na tłumaczy wejścia na rynek pracy, a także zapoznanie
studentów ze specyfiką tłumaczeń biznesowych z różnych branż oraz lepsze
przygotowanie ich do późniejszej pracy przy realnych zleceniach.

Formuła konkursu jest następująca: studenci uczelni partnerskich
przechodzą przez dwa etapy konkursu, podczas których sprawdzane są ich
umiejętności przekładu pisemnego z języka angielskiego lub z języka
niemieckiego na język polski.

Nagrody przyniosą realną korzyść studentom: wzbogacą oni swoje CV,
poszerzą kompetencje i pozwolą poznać specyfikę pracy tłumacza
pisemnego.

Na laureatów konkursu czekają m.in. 3-miesięczne płatne praktyki zdalne
– w ich trakcie zwycięzcy konkursu otrzymują realne zlecenia
tłumaczeniowe, które po przetłumaczeniu odsyłają do opiekuna praktyk.
Następnie są one oceniane pod kątem poprawności językowej i
merytorycznej. Praktykanci na bieżąco otrzymują informacje na temat
swojej pracy i postępów. Taka forma praktyk pozwala szybko wdrożyć się w
pracę tłumacza i poznać sposób pracy profesjonalnej agencji
translatorskiej.

Przewidywane są także inne nagrody ufundowane przez Partnerów Agencji
Tłumaczeniowej Skrivanek Sp. z o.o., które pozwolą studentom rozpocząć
karierę tłumacza.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

Do dnia 28.10.2021 r. do godz. 23.59 należy wysłać wypełnioną i
podpisaną kartę zgłoszeniową na adres e-mailowy dr Beaty Piecychny –
koordynatora konkursu po stronie UwB: b.piecychna@uwb.edu.pl

Etap pierwszy – Uczestnicy wykonują tłumaczenia w ustalonym przez
Organizatora darmowym programie online. Zabronione jest korzystanie z
tłumaczeń maszynowych. Laureaci I etapu zostaną poinformowani przez
Organizatora Konkursu mailowo o zakwalifikowaniu się do II etapu.

Etap drugi – finałowy odbywa się również zdalnie, w grudniu 2021 r.
Uczestnicy II etapu w trakcie wyznaczonego czasu mają za zadanie
przetłumaczyć tekst o objętości ok. 1800 znaków ze spacjami (250
wyrazów) z języka angielskiego lub niemieckiego na język polski w tym
samym programie, w którym pracowali w trakcie I etapu.

Gotowe tłumaczenia sprawdzają eksperci firmy Skrivanek i wybierają po 5
najlepszych tłumaczeń z obu języków.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu następującym po dniu Finału Konkursu.
W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników studenci otrzymają dostęp do
specjalnie przygotowanych i nagranych prelekcji na temat zawodu
tłumacza, możliwości wyboru kariery po studiach filologicznych oraz
współpracy z agencją tłumaczeń.

Teksty do tłumaczenia są dobrane pod kątem sprawdzenia wiedzy z zakresu
języka biznesowego (angielskiego lub niemieckiego). W obu etapach
Konkursu pojawią się fragmenty tekstów z kilku dziedzin: prawo, podatki,
finanse, marketing itp. Zaproponujemy teksty o odpowiednim stopniu
trudności. Tłumaczenia będą wykonywane z języka angielskiego lub
niemieckiego na język polski.

W przypadku zainteresowania wzięciem udziału w konkursie należy
uzupełnić załączoną kartę zgłoszeniową, podpisać ją i przesłać na adres
mailowy: b.piecychna@uwb.edu.pl

Zgłoszenie

Regulamin

Zaproszenie

Wykład otwarty, prof. Svitlana Sukharieva (visiting professor)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład otwarty, który wygłosi prof. Svitlana Sukharieva, visiting professor z Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łesi Ukrainki. Temat wykładu to „Ukraińska proza polskojęzyczna XVII wieku jako wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26.10.2021 (początek o godz.15.00) i będzie miało formę zdalną (MS Teams).

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzg3YTFkNzQtODA1Yi00ODA5LWI2OWYtNzVhMTgyZWQ2NWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22e0b31a9c-47e7-48e9-9476-8a5f20d04418%22%7d

Ogólnopolska Konferencja Naukowa NORWID WOBEC MŁODOŚCI

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów Konferencji oraz władz Uniwersytetu jej patronujących gorąco zapraszamy członków społeczności akademickiej, szczególnie zaś nauczycieli oraz uczniów szkół średnich do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej NORWID WOBEC MŁODOŚCI.

Konferencja będzie mieć miejsce 22 października, a towarzyszy jej szereg nadzwyczaj interesujących wydarzeń zarówno artystycznych, jak i edukacyjnych w dniach 18–23 października.

Wszystkie szczegóły oraz adresy kontaktowe znajdą Państwo w załączonym Programie.

Konferencja będzie transmitowana online: https://noe.uwb.edu.pl/link/norwidkonferencja

Plakat

Program konferencji

Zapraszamy i do zobaczenia!