Wykład otwarty, prof. Svitlana Sukharieva (visiting professor)

Wykład otwarty, prof. Svitlana Sukharieva (visiting professor)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na wykład otwarty, który wygłosi prof. Svitlana Sukharieva, visiting professor z Wołyńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łesi Ukrainki. Temat wykładu to „Ukraińska proza polskojęzyczna XVII wieku jako wspólne dziedzictwo Polski i Ukrainy”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26.10.2021 (początek o godz.15.00) i będzie miało formę zdalną (MS Teams).

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzg3YTFkNzQtODA1Yi00ODA5LWI2OWYtNzVhMTgyZWQ2NWM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22e0b31a9c-47e7-48e9-9476-8a5f20d04418%22%7d