Rekrutacja uzupełniająca w programie Erasmus+ – filologia polska

Rekrutacja uzupełniająca w programie Erasmus+ – filologia polska

Szanowni Studenci!

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+.
Stypendia w roku akademickim 2021/22 będą przyznawane na okres od 3 do 12 miesięcy.

Studenci filologii polskiej (studia I i II stopnia), a także studenci studiów doktoranckich mogą
aplikować o wyjazd na następujące uczelnie:

 • Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii (Veliko Tarnovo, Bułgaria), 2 studentów,
 • www.uni-vt.bg
 • Università degli Studio Di Torino (Włochy), 2 studentów, www.unito.it
 • Università degli studi di Napoli (Neapol, Włochy), 3 studentów, www.unior.it
 • Latvijas Universitāte (Ryga, Łotwa), 1 student, www.lu.lv
 • Tallinna Ülikool (Estonia), 1 student, www.tlu.ee
 • Vytautas Magnus University (Wydział w Wilnie, Litwa), 2 studentów, www.leu.lt
 • Pesci Tudomanyegyetem (Pesc, Węgry), 2 studentów, www.pte.hu
 • Sveučilišta u Zagrebu (Chorwacja), 2 studentów, www.ffzg.hr/international
 • University of Bucharest (Rumunia), 2 studentów, https://en.unibuc.ro/
 • Univerza v Ljubljani (Słowenia), 2 studentów, http://www.ff.uni-lj.si/an/
 • SS. Cyril and Methodius University of Skopie (Macedonia Północna), 1 student, http://www.ukim.edu.mk/en_index.php
 • University of Ostrava (Czechy), 2 studentów, https://www.osu.eu/
 • University of Belgrade (Serbia), 2 studentów, http://www.bg.ac.rs/en/
 • Stockholm University (Szwecja), 2 studentów, https://www.su.se/cmlink/stockholm-university

Ponadto, studenci filologii polskiej (studia II stopnia), a także studenci studiów doktoranckich
mogą aplikować o wyjazdy na uczelnie:

 • Universite Bordeaux Montaigne (Francja), 2 studentów, https://www.u-bordeauxmontaigne.fr/fr/index.html
 • Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunia), 2 studentów, http://www.uaic.ro/
 • University of Novi Sad (Serbia), 2 studentów, http://www.uns.ac.rs/index.php/en/
 • Rezekne Academy of Technologies (Łotwa), 2 studentów, https://www.rta.lv/academy
 • Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy), 2 studentów, https://www.ruhr-uni-bochum.de/en

Stypendium miesięczne w roku akademickim 2021/22 wynosi: Francja, Włochy – 450 €;
Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Serbia, Turcja, Węgry –
400 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymają dodatkowo 200 €
miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe
stypendium (niezależnie od stypendium socjalnego).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 15 listopada 2021 r. następujących dokumentów (na adres w.gardocki@uwb.edu.pl):
1. CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz o dodatkowych osiągnięciach;
2. Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS), dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia);
3. Zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:
https://uwb.edu.pl/studia-1457
www.erasmus.org.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się we wtorek 9
listopada 2021 r. o godzinie 11.00 w pok. 6 (ul. Liniarskiego 3).

dr Wiktor Gardocki
Koordynator Programu Erasmus+
w.gardocki@uwb.edu.pl