Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego na czas określony (1.03.2022 r. – 30.09.2023 r.)

Konkurs na stanowisko lektora języka angielskiego na czas określony (1.03.2022 r. – 30.09.2023 r.)

Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału
ogłasza konkurs
na stanowisko
lektora języka angielskiego na czas określony (1.03.2022 r. – 30.09.2023 r.)
na Wydziale Filologicznym

Szczegóły w załączniku