Rok: 2022

W kręgu problemów antropologii literatury – Konferencja Literaturoznawcza

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”oraz Zakład Slawistyki i Literatur RosjiWydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokumają zaszczyt zaprosić Państwa naVI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu  

„W kręgu problemów antropologii literatury.Człowiek w poszukiwaniu tożsamości. Między technicyzacją a duchowością”,  

która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Białymstoku w trybie hybrydowym.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do 31 października 2022 r. na adres:
czlowiek2022@gmail.com.

Szczegóły w załączeniu
Formularz zgłoszeniowy

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU KOMUNIKACJI!

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs na
najlepszą pracę z zakresu komunikacji. Przedmiotem konkursu jest
przygotowanie esejów na wybrane przez uczestnika cztery różne tematy,
spośród dziesięciu tematów wskazanych przez Instytut.

  Praca konkursowa powinna składać się z:

* 3 krótkich esejów (max. 4000 znaków ze spacjami),
* 1 eseju głównego (max. 10000 znaków ze spacjami).

W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda główna, a liczba
wyróżnionych prac zależy od decyzji Kapituły Konkursu. Do udziału w
nim zapraszamy studentów i absolwentów kierunków humanistycznych, w
szczególności polonistyki oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej.

Nagrodą główną w konkursie jest stypendium stażowe o wartości
10.000,00 zł w Centrum Analiz Strategicznych IWS.

  TEMATY ESEJÓW:
* _Wpływ języka na kształtowanie rzeczywistości i prawa_
* _Między przyswajalnością a konkretnością – czy da się uczynić akty prawne bardziej zrozumiałymi?_
* _Nowomowa i jej przykłady we współczesności_
* _Polityka językowa polski na gruncie przemian społecznych XXI wieku_
* _Jurylingwistyka_
* _Propaganda – czy to zjawisko wyłącznie negatywne?_
* _Język jako narzędzie czynu zabronionego – czy znieważenie i zniesławienie powinny stanowić przestępstwo?_
* _Internet jako współczesna agora_
* _Wolność słowa i jej granice_
* _Czy prawo stanowione wpływa na kształtowanie postaw społecznych?_

  SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ INSTYTUTU WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI:

link: Konkurs na najlepszą pracę z zakresu komunikacji – INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI (iws.gov.pl) [1]

Links:

——

[1] https://iws.gov.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-z-zakresu-komunikacji/

Imieniny Anny Markowej. Spotkajmy się 26 lipca o godzinie 19!

Kiedy? 26 lipca, godzina 19.

Gdzie? Skwer Anny Markowej

Dobra poezja nie wymaga murów i ścian, można ją czytać również na ulicy lub na skwerze. Spontaniczny pomysł sprzed czterech lat, aby w gronie przyjaciół, poetów, mieszkańców Białegostoku, miłośników poezji i prozy pisarki spotykać się  w dniu imienin Anny na Skwerze Anny Markowej rozwija się. Ten rok jest szczególny, bo pisarka obchodziłaby swoje 90. urodziny.

Spotkajmy się 26 lipca o godz. 19.00 na Skwerze Anny Markowej (tuż obok gmachu Wydziału Filologicznego, w sąsiedztwie ul. Kalinowskiego).

Swój udział w wydarzeniu zapowiedzieli syn i synowa Anny Markowej oraz grupa przyjaciół, która podzieli się wspomnieniami o pisarce. Organizatorzy wydarzenia zapraszają też wszystkich chętnych mieszkańców Białegostoku oraz turystów.

Podczas plenerowych imienin przeczytane zostaną, przyniesione przez uczestników spotkania, ulubione wiersze autorki oraz utwory wybrane i wydrukowane przez syna pisarki Lecha Marka. Każdy otrzyma na pamiątkę jeden wiersz.

Uczestnicy spotkania poznają też utwory tegorocznych laureatów IX Konkursu Literackiego im. Anny Markowej organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów przy Wydziale Filologicznym UwB i Stowarzyszenie Schola Humana oraz rezultaty Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Anna Markowa – życie i twórczość oraz plany wydania monografii poświęconej pisarce.

Organizatorami Imienin Anny Markowej są: Wydział Filologiczny Kolegium Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Szukamy Polski. Patronat medialny: Polskie Radio Białystok i portal poeciwsieci.pl

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na NOWE studia podyplomowe, które ruszają od nowego roku akademickiego. Są to:

Studia Podyplomowe w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2022_SPWZNJPJO_WFil&kategoria=

Rekrutujemy również na:

 Studia Podyplomowe Logopedyczne

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2022_WFil_SPL&kategoria=

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

https://irk-sp.uwb.edu.pl/katalog.php?op=info&id=2022_WFil_SPACINIB&kategoria=

Pani prof. dr hab. Kamila Budrowska Ambasadorką Uniwersytetu w Białymstoku

Z radością informujemy, że Pani prof. dr hab. Kamila Budrowska została Ambasadorką Uniwersytetu w Białymstoku. 30 czerwca J.M. Rektor UwB prof. Robert Ciborowski uhonorował tym tytułem ośmioro pracowników badawczo-dydaktycznych, którzy swoimi dokonaniami w wyjątkowym stopniu przyczynili się do rozwoju i promocji naszej Uczelni.

Gorąco gratulujemy!

Biogram:
prof. dr hab. Kamila Joanna Budrowskaz Uczelnią związana jest zawodowo od blisko 30 lat. Kieruje Katedrą Badań Porównawczych i Edytorstwa. Z jej inicjatywy na Wydziale Filologicznym UwB powstał Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL. Pani Profesor była także pomysłodawczynią i redaktorem naukowym wydawanej przez ten ośrodek serii „Badania Filologiczne nad Cenzurą PRL”. Tej problematyce poświęcony były również trzy granty, w tym pięcioletni grant zespołowy, uzyskany w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”, którym kierowała. Stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Tytuł naukowy profesora uzyskała w roku 2015, w wieku 45 lat. Trzy lata temu odbyła staż naukowy na Columbia University w Nowym Jorku. Powołana przez European Research Council na eksperta do oceny grantów unijnych oraz przez resort nauki – na eksperta do spraw ewaluacji. 

Tytuł Ambasadora Uniwersytetu w Białymstoku otrzymali również: prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz, prof. dr. hab. Marek Konarzewski, dr hab. Edward Kulikowski, prof. UwB, prof. dr hab. Halina Parafianowicz, prof. dr hab. Stanisław Prutis, prof. dr hab. Andrzej Sadowski oraz prof. dr hab. Andrzej Stupakiewicz.

Więcej szczegółów oraz galeria zdjęć na stronie: https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/25-lat-uniwersytetu-w-bialymstoku-swietowalismy-koncertowo/2a82f2da