Rekrutacja na studia zagraniczne dla studentów kierunku filologia polska

Rekrutacja na studia zagraniczne dla studentów kierunku filologia polska

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Stypendia w roku akademickim 2022/23 będą przyznawane na okres od 3 do 12 miesięcy.

Studenci filologii polskiej (studia I i II stopnia) mogą aplikować o wyjazd na następujące uczelnie:

Ponadto, studenci filologii polskiej (studia II stopnia) mogą aplikować o wyjazdy na uczelnie:

Stypendium miesięczne w roku akademickim 2022/23 wynosi: Francja, Włochy – 450 €; Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Litwa, Macedonia Północna, Serbia, Węgry – 400 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymajądodatkowo 200 € miesięcznie. Studenci z orzeczeniem
o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie (niezależnie od stypendium socjalnego).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 11 marca 2022 r.
następujących dokumentów (na adres w.gardocki@uwb.edu.pl): 1. CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz o dodatkowych osiągnięciach; 2. Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS),dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia); 3. Zaświadczenia
o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach: https://uwb.edu.pl/studia-1457
www.erasmus.org.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się we wtorek 1 marca 2022 r. o godzinie 18.15 w s. 74.

dr Wiktor Gardocki
Koordynator Programu Erasmus+
w.gardocki@uwb.edu.pl