Rekrutacja na semestr zimowy i letni 2022/2023 Erasmus+ (Specjalności z językiem francuskim)

Rekrutacja na semestr zimowy i letni 2022/2023 Erasmus+ (Specjalności z językiem francuskim)

Rozpoczęła się rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Stypendium miesięczne w roku akademickim 2022/23 wynosi: Francja, Włochy – 450 €; Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Litwa, Macedonia Północna, Serbia, Węgry – 400 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymają dodatkowo 200 € miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie (niezależnie od stypendium socjalnego).

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się w poniedziałek 28 lutego 2022 r. o godzinie 18.30, na platformie MS Teams (link do spotkania zostanie udostępniony osobom zainteresowanym). Prosimy pisać w tej sprawie na adres: m.kamecka@uwb.edu.pl

Studenci zainteresowani wyjazdem powinni zapoznać się z zasadami kwalifikacji i zasadami finansowymi dostępnymi na stronie UwB Erasmus+.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie UwB w zakładce Erasmus+ / Wyjazdy studentów / Studia) oraz zaświadczenie o średniej ocen za rok akademicki 2021/2022 lub za ostatni semestr (pobrane z Dziekanatu Wydziału Filologicznego) należy przesłać w formie elektronicznej na adres m.kamecka@uwb.edu.pl do dnia 10 marca 2022, do godz. 12.00.

Dokumenty błędnie wypełnione lub przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej.

W razie potrzeby prosimy zwracać się o pomoc do koordynatora.

Osoby, które złożą dokumenty zostaną poinformowane o terminie rozmowy rekrutacyjnej*.

W razie pytań prosimy o mailowy kontakt z koordynatorem.

Małgorzata Kamecka
koordynator Erasmus+ (specjalności z jęz. francuskim)

* Wyjazdy ostatecznie będą zależne od warunków epidemicznych w krajach partnerskich i w Polsce oraz od ilości środków finansowych dostępnych w programie.

Lista uczelni partnerskich, specjalności z językiem francuskim

UczelniaKodKrajMiejsca
Université De Haute Alsace, MulhouseF MULHOUS01
Francja
2
Université de Liège
B LIEGE01Belgia5
Université Paris 13 – Paris Nord
F PARIS013Francja2
Vilnius University
LT VILNIUS01Litwa2
Lithuanian University Of Educational Sciences
LT VILNIUS04
Litwa4 miejsca do podziału między wszystkie filologie
Latvijas Universitate
LV RIGA01Łotwa2
Ss. Cyril And Methodius University In SkopjeMK SKOPJE01Macedonia Północna2 do podziału z fil. ang., pol. wsch.
Universidade de LisboaP LISBOA109Portugalia2 miejsca do podziału z fil. ang.
Stefan Cermare University Of Suceava
RO SUCEAVA01Rumunia3