Międzynarodowy Dzień Frankofonii

Międzynarodowy Dzień Frankofonii

Szanowni Państwo,

20 marca przypada Międzynarodowy Dzień Frankofonii, święto wspólnoty, której bliski jest język francuski oraz wartości, które niesie on ze sobą.

Pracownia Literatury Francuskiej i Frankofońskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku pragnie wpisać się w światowe obchody. Na 22 marca – wtorek – zaplanowaliśmy dwa wydarzenia kulturowe, na które zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.

O godzinie 10.00, w Auli Wydziału Filologicznego przy Placu NZS 1 odbędzie się wykład z cyklu Prelekcji mistrzów, który wygłosi Pani Elżbieta Sikora, należąca do grona najważniejszych współczesnych kompozytorów muzyki klasycznej i elektronicznej. Przybliży ona arkana jednej ze swych najświetniejszych oper – Madame Curie (2011).

O godzinie 15.00, wspólnie z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, zapraszamy Państwa na Popołudnie z poezją (L’après-midi d’une poésie). Studenci filologii francuskiej zaprezentują wiersze Marii Krysińskiej, poetki przełomu XIX i XX wieku uważanej za inicjatorkę wiersza wolnego. Utwory przedstawią w dwóch wersjach językowych: w oryginale po francusku oraz w tłumaczeniu na język polski. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Książnicy Podlaskiej, przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 14a.

Jesteśmy w trudnym i ciężkim momencie czasu. Ale to właśnie w chwilach smutku i cierpienia sztuka może odegrać znaczącą rolę w życiu każdego z nas. Muzyka i Literatura przyniosą nam nie tylko ukojenie i ulgę, ale również wiarę w piękno, które trwa, zachwyca i zwycięża.

Zapraszamy serdecznie!

Pracownia Literatury Francuskiej i Frankofońskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Plakat