Jubileusz 40-lecia pracy naukowej Pani prof. Urszuli Sokólskiej