Miesiąc: kwiecień 2022

XVIII edycja Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na kolejną XVIII edycję Podlaskiego Festiwalu
Nauki i Sztuki, która odbędzie się 8 maja 2022 na Stadionie Miejskim
oraz 13 maja 2022 roku na Wydziale Filologicznym.
W załączniku przedstawiamy program wydarzeń i zachęcamy do aktywnego udziału!

Uroczystości związane z upamiętnieniem prof. E. Feliksiak. prof. H. Krukowskiej, prof. B. Nowowiejskiego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z nadaniem imienia salom wykładowym prof. prof. Elżbiety Feliksiak, Haliny Krukowskiej i Bogusława Nowowiejskiego, które rozpoczną się 28 kwietnia (czwartek) o godz. 9.00 w głównym budynku Wydziału Filologicznego.

Uroczystościom będzie towarzyszyć sesja naukowa poświęcona wspomnianym trzem osobistościom Białostockiego Środowiska Filologicznego.

Udział w uroczystościach będzie możliwy także on-line za pośrednictwem linku:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmY3ZDE1NDUtY2ZiZS00NDBlLWJmNzAtNjI4NjQwM2JlOGEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22bf614228-5aef-499d-becd-387575bef46e%22%7d

Zapraszamy również na „wieczór wspomnień” do Książnicy Podlaskiej! Wszystkie Państwa „wspomnieniowe” głosy będą ważne i także zostaną zarejestrowane. Z pewnością spędzimy popołudnie w miłej atmosferze, również m.in. przy dźwiękach muzyki…

Wydarzenie odbędzie się pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego.

PLAKAT

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w – mgr Anna Dziok-Łazarecka

Białystok, 13 kwietnia 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 27 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Dziok-Łazareckiej

Temat rozprawy: „Nature Walks. Peripatetic Tradition in the Non-Fiction Travel Writing of Robert Macfarlane” (Przyrodnicze wędrówki. Tradycja perypatetyczna w niefikcjonalnym podróżopisarstwie Roberta Macfarlane’a

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Moroz – promotor

Recenzenci: prof. dr. hab. Zbigniew Białas
dr hab. dr hab. Jakub Lipski, prof. UKW

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Doświadczenia związane z prowadzeniem na Uniwersytecie w Białymstoku kursów języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia poniższego linku. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie znają języka ukraińskiego – Pani Profesor Svitlana Sukharieva z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki w Łucku (od 24.03.2022 Visiting Professor na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku) opisuje swoje doświadczenia związane z prowadzeniem na Uniwersytecie w Białymstoku kursów języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy oraz kieruje słowa podziękowania za wsparcie i solidarność z dzielnie walczącą Ukrainą.

https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/bilostok-yednayetsya-z-ukrayinoyu

Europe in the Global Arena – 2022 (Scholarships)

Come to the beautiful city of Pécs in Hungary and experience our summer school!

Scholarships are available through the CEEPUS program.

This intensive but enjoyable summer program examines the place and role of the European Union in the forthcoming 2021-27 period. Hot topics, such as the global pandemic, the post-COVID-19 era, how the EU can recover itself from political and economic points of view, will be discussed.

Earned credits: 4 ECTS credits

Language of instruction: English

The CEEPUS scholarship covers: full tuition, meals, accommodation and various social activities for the duration of the program

Who can apply: The program is open to undergraduate, graduate and PhD students, located in CEEPUS countries

Housing: Dormitory

How to apply for the scholarship: Europe in the Global Arena – 2022 application

If you have questions, please contact us at: summerschoolpecs@pte.hu
For more information, visit https://summerschool.pte.hu

Application deadline: 1 May,

Ogłoszenie (pdf)

Najważniejsze słowo – pomoc

Kurs języka polskiego na poziomie A1 realizowany jest w ramach wolontariatu przez pracowników i studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Zajęcia rozpoczęły się już w marcu br. Odbywają się dwa razy w tygodniu (2×90 minut). Przeznaczone są dla uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w Hotelu BOSiR. Hotel udostępnił bezpłatnie na potrzeby kursu salę konferencyjną i sprzęt. Nasze studentki otrzymały także wsparcie od Wydawnictwa Edgard w postaci podręczników do nauki języka polskiego „Polski. 1000 najważniejszych słów”, a od Wydziału Filologicznego niezbędne do nauki materiały papiernicze.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Rada Dyscypliny Językoznawstwo zawiadamia, że 26 kwietnia 2022 r. o godz. 13.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Piotra Jerzego Malinowskiego

Temat rozprawy: „Odwołania do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w podręcznikach do nauki języka angielskiego wobec oczekiwań nauczycieli”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Ewa Lewicka-Mroczek

Recenzenci: dr hab. Jarosław Grzegorz Krajka, prof. UMCS
dr hab. Przemysław Damian Krakowian, prof. UŁ

Obrona odbędzie się w trybie stacjonarnym na Wydziale Filologicznym (s. 47 Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1).

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Językoznawstwa (p. 69, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału: https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

dr hab. Anna Harbig, prof. UwB
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo