22 kwietnia 2022 r. dniem rektorskim z obowiązkiem odpracowania