Nie żyje Profesor dr hab. Zenon Leszczyński

Nie żyje Profesor dr hab. Zenon Leszczyński

9 kwietnia 2022 roku w wieku 90 lat zmarł Prof. dr hab. Zenon Leszczyński, wybitny polski językoznawca, uczony o szerokim spectrum zainteresowań lingwistycznych – miłośnik i propagator pięknej polszczyzny, historyk języka, synchronista, dialektolog, slawista i interpretator przekładu jako podstawy ujęcia konfrontatywnego języków. Wychowawca wielu pokoleń studentów, a także promotor rozpraw doktorskich, których autorzy z reguły są już dzisiaj samodzielnymi pracownikami naukowymi.

Profesor Zenon Leszczyński pracował na Uniwersytecie w Białymstoku od 2 VII 2000 do 30 IX 2007, do czasu odejścia na emeryturę. Czas ten – mimo że stosunkowo krótki – przyniósł ówczesnemu Instytutowi Filologii Polskiej nieocenione korzyści. Pan Profesor był inspiratorem ważnych wyzwań badawczych i organizacyjnych podejmowanych na Wydziale Filologicznym, współzałożycielem czasopisma „Białostockie Archiwum Językowe”, twórcą i kierownikiem Zakładu Historii Języka Polskiego. Był też członkiem ważnych gremiów językoznawczych o zasięgu ogólnopolskim, by wymienić tylko Komitet Językoznawstwa PAN (komisje: Dialektologiczna i Poprawności Językowej), Radę Języka Polskiego (od chwili jej powołania), Polskie Towarzystwo Językoznawcze czy Towarzystwo Naukowe KUL.

W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako Człowiek emanujący charyzmatyczną siłą, jako Człowiek niepodważalnego autorytetu i wielkiej profesorskiej klasy w każdym, najdrobniejszym nawet aspekcie. Przede wszystkim zaś jako niedościgły Mistrz, który zawsze służył pomocą i wiedzą, fascynował swoją erudycją, oczytaniem i badawczą rzetelnością, a dzięki swemu niebywałemu poczuciu humoru sprawiał, że każde spotkanie i każda rozmowa z Nim stawała się wielką intelektualną przygodą.

Pełniejszą sylwetkę Profesora Leszczyńskiego zawiera artykuł:

H. Duda, 2021, Professor Laboriosus! Dziewięćdziesiąte urodziny prof. dra hab. Zenona Leszczyńskiego, „Białostockie Archiwum Językowe”, (21), s. 199-210.