Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Rada Dyscypliny Językoznawstwo zawiadamia, że 26 kwietnia 2022 r. o godz. 13.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Piotra Jerzego Malinowskiego

Temat rozprawy: „Odwołania do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w podręcznikach do nauki języka angielskiego wobec oczekiwań nauczycieli”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Ewa Lewicka-Mroczek

Recenzenci: dr hab. Jarosław Grzegorz Krajka, prof. UMCS
dr hab. Przemysław Damian Krakowian, prof. UŁ

Obrona odbędzie się w trybie stacjonarnym na Wydziale Filologicznym (s. 47 Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1).

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Językoznawstwa (p. 69, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału: https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

dr hab. Anna Harbig, prof. UwB
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo