PRELEKCJE MISTRZÓW: Profesor dr hab. Alois Woldan

PRELEKCJE MISTRZÓW: Profesor dr hab. Alois Woldan

Zapraszamy na prelekcję mistrzowską „Ukraina – kraj środkowoeuropejski”, którą wygłosi Profesor Alois Woldan z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Wykład będzie transmitowany na platformie MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OGNiNTVjODUtY2VhNi00MzZmLTg2YTQtODZiOTY1ZGRhNGMx@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22,%22Oid%22:%22debaf4f0-5895-4966-b95f-9a6d3d569362%22%7D

Profesor dr hab. Alois Woldan, urodził się w 1954 roku w Linz w Austrii. Studiował teologię, slawistykę i komparatystykę na uniwersytecie w Innsbrucku. W latach 1978-80 stypendysta w Woroneżu, lektor w Instytucie Języków Obcych w Moskwie. W latach 1984-1986 pracował jako lektor austriacki w uniwersytecie Wrocławskim. W 1995 uzyskał habilitację na uniwersytecie w Salzburgu. W latach 1998-2005 pracował jako profesor studiów “Wschodnio-Środkowo-Europejskich” na uniwersytecie w Passau. W latach 2005-2020 był profesorem literatur słowiańskich na Uniwersytecie Wiedeńskim. 

2008-2013: Vice-przewodniczący Międzynarodowej asocjacii ukrainistów

2009-2015: kierownik projektu: “Austriacka Galicja i jej dziedzictwo międzykulturalne” 

2009-2018: przedstawiciel Austrii w Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Zajmuje się literaturą polską XIX i XX w, literaturą ukraińską XIX i XX w., procesem literackim w Galicji, przekładem literackim. Od 2004 roku współpracuje z Uniwersytetem w Białymstoku.