Miesiąc: październik 2022

KONKURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA RETORYCZNEGO

Zapraszamy pracowników oraz studentów do udziału w zbliżającej się IV edycji KONKURSU POLSKIEGO TOWARZYSTWA RETORYCZNEGO na najlepszą pracę dyplomową z retoryki.

Zapraszamy do udziału i do zgłaszania zarówno prac licencjackich, jak i magisterskich.

Wszystkie niezbędne informacje oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie
https://retoryka.edu.pl/konkurs-ptr/

Katedra Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
www.umcs.pl

Rekrutacja uzupełniająca na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Spotkanie informacyjne odbędzie się 17 października 2022 r. o godzinie 10 w pokoju 147.

Studenci filologii polskiej studiów I i II stopnia mogą aplikować o wyjazd na następujące uczelnie:

Ponadto, studenci studiów II stopnia mogą aplikować o wyjazdy na uczelnie:

Stypendium miesięczne w roku akademickim 2022/23 wynosi: Francja, Włochy – 450 €; Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Serbia, Turcja, Węgry – 400 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymają dodatkowo 200 € miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe stypendium (niezależnie od stypendium socjalnego).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 18 października 2022 r.

następujących dokumentów (na adres m.kochanowski@uwb.edu.pl):

– CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięciach,
– Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS),dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia),
– zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:
https://uwb.edu.pl/studia-1457
https://erasmus.org.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się 17 października o godzinie 10 w sali 147.

Dr hab. Marek Kochanowski, prof. UwB
m.kochanowski@uwb.edu.pl
Koordynator Programu Erasmus+
Wydział Filologiczny, kierunek filologia polska

Wybory do RSSu

Jeśli tak jak my nie lubiz siedzieć bezczynnie i chcesz mieć
większy wpływ na swoje studia, to nasz RSS jest miejscem dla Ciebie

Wspólnie staramy się organizować wiele wydarzeń przeznaczonych dla
naszych studentów, ale mamy na swoim koncie również akcje
charytatywne

Jeśli masz pomysł na to, jak polepszyć życie studenckie na naszym
wydziale, to zapisz się już teraz Ogranicza nas tylko nasza
wyobraźnia

ZGŁOSZENIA: do 18 października
WYBORY: 24-25 października
SZCZEGÓŁY: https://parlament.uwb.edu.pl/ogloszenia/ [1]

Link do wydarzenia
https://fb.me/e/343Znxaut

Otwarta Świetlica Międzykulturowa

uprzejmie informujemy o zmianie w planie spotkań w ramach Otwartej Świetlicy Międzykulturowej. Zapraszamy w środy, czwartki i piątki w godzinach 16.30-19.30.

Zajęcia ruchowo-taneczne z Ksymeną Wojtkowską będą odbywały się w środy (5, 12, 19, 26 października), a plastyczno-sensoryczne z Mają Musialik i Sabiną Leską w czwartki i piątki (6, 7, 13, 14, 20, 21,
27, 28 października).

Więcej szczegółów na stronie:
https://www.facebook.com/uniwersyteckieck/

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Natalii Szabołtas

Białystok, 7 października 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 19 października 2022 r. o godz. 14.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Natalii Szabołtas

Temat rozprawy: Inflacka wieszczka Olga Daukszta – tożsamość i twórczość.

Promotor: dr hab. Anna Janicka, prof. UwB

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
prof. dr hab. Elżbieta Hurnik

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7P7nYtllmYz8Syke1J10-wiA-K3MyTu6Chcu-m1aPHE1%40thread.tacv2/1665135713863?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej mgr Elwiry Tomczyk

Białystok, 7 października 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 18 października 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Elwiry Tomczyk

Temat rozprawy: Maria Zabojecka. Życie i twórczość literacka.

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Ławski

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Jolanta Olszewska
dr hab. Marek Kurkiewicz, prof. UKW

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7P7nYtllmYz8Syke1J10-wiA-K3MyTu6Chcu-m1aPHE1%40thread.tacv2/1665133651770?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo