Autor: wfadmin

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY WSPIERAJĄCYCH UCHODŹCÓW

Bezpłatne CERTYFIKOWANE SZKOLENIE DLA WOLONTARIUSZY WSPIERAJĄCYCH UCHODŹCÓW
w zakresie podstaw pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obszarze wsparcia uchodźców

W ramach szkolenia planowanych jest:

  1. 15 godz. szkoleniowych 1 WEEKEND (w formie zdalnej, na platformie zoom) – 04 – 05.06.2022

Program szkolenia będzie obejmował następujące zagadnienia pracy z osobą w kryzysie (6 godzin), specyfiki pracy z pracy z dzieckiem (3 godziny), specyfiki pracy z młodzieżą (3 godz.), specyfiki pracy z rodzicem (matką) 3 godziny, szkolenie uzupełniające, zawierające najnowszą wiedzę w zakresie pracy z trauma wojenną w październiku (5 godz.).

Program szkolenia opracowały i szkolenie przeprowadzą:
dr hab. Julia Gorbaniuk, prof. KUL – specjalistka w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą migrantów,
dr Aneta Domżalska – specjalistka w zakresie pracy z kryzysem,
mgr Iwona Mialik – psycholog, psychoterapeuta uzależnień.

UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT

Certyfikat wydaje Stowarzyszenie Natanelum z adnotacją, ze szkolenie jest finansowane ze środków Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

  1. Zapewnienie wolontariuszom superwizji (przez 5 miesięcy: maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień 2022) polegającej na spotkaniach merytorycznych z osobami posiadającymi doświadczenie we wsparciu uchodźców i realizacji strategii interwencji kryzysowej. Zapewnienie wsparcia wolontariuszom jest niezbędne w trosce o wysoki standard ich pracy oraz uniknięcie ich wypalenia i zaniechania aktywności wolontariackiej.

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Natanaelum i Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Zapraszamy,
dr hab. Alicja Korzeniecka – Bondar, prof. UwB
dr Marcin Kolemba
Wydział Nauk o Edukacji

Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby z Wydziału Filologicznego chcące wziąć udział proszę o kontakt na adres: j.dziedzic@uwb.edu.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku, chyba że lista uczestników zapełni się wcześniej.

Konferencja naukowa „Powroty do przeszłości” Literatura i kultura lat 80. i ich współczesna recepcja

Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa, Wydział Filologiczny
Uniwersytetu w Białymstoku, Biblioteka Główna Uniwersytetu
w Białymstoku

mają zaszczyt zaprosić na
Konferencję naukową

„Powroty do przeszłości”. Literatura i kultura lat 80. i ich
współczesna recepcja

która odbędzie się 18 maja w Bibliotece Głównej Uniwersytetu
w Białymstoku (Kampus UwB, ul. Ciołkowskiego 1R) w trybie stacjonarnym.

Program

XI Konferencja z cyklu „Żydzi wschodniej Polski”

Zapraszamy na Konferencję z cyklu „Żydzi wschodniej Polski” poświęconą szeroko rozumianej „polityce”. Spotykamy się 16 maja [poniedziałek] o 9.00 w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego.

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/95592256197

Zapraszamy Państwa zarówno do Książnicy Podlaskiej, jak i do udziału online!

Konferencja Naukowa „Młoda Polska ezoteryczna”

Zapraszamy w najbliższy wtorek od 9.00 [17 maja]  na Konferencję naukową poświęconą zagadnieniom ezoteryzmu w literaturze i kulturze Młodej Polski. W sesji można uczestniczyć zarówno stacjonarnie w Książnicy Podlaskiej, jak i online.

17 maja – Konferencja Naukowa „Młoda Polska ezoteryczna”

Link do spotkania:
https://zoom.us/j/96297774022

Wykłady dr Małgorzaty Andrejczyk oraz dr Anetty Bogusławy Strawińskiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie

10 maja 2022 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie odbyły się wykłady dr Małgorzaty Andrejczyk oraz dr Anetty Bogusławy Strawińskiej z Katedry Stylistyki i Lingwistyki Antropologicznej Kolegium Językoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Od lewej: dr Anetta Strawińska, dr Małgorzata Andrejczyk, dr Irena Masojc, dr Barbara Dwilewicz, prof. Andrzej Baranow, dr Halina Turkiewicz

Wykłady były skierowane do studentów specjalizacji polonisty-nauczyciela Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU). Dr M. Andrejczyk wygłosiła wykład na temat: Etymologia i konotacje nazw drogich kamieni w twórczości Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego. Studium leksykalno-stylistyczne. Prelegentka w swoim wywodzie dotyczącym idiolektu Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego zaprezentowała podejście synkretyczne, a tym samym holistyczne: semantyczne i funkcjonalne; odsyłała do ujęć kognitywnych, lingwistyczno-kulturowych i antropologicznych. Natomiast dr A. Strawińska wygłosiła prelekcję zatytułowaną:

Północnokresowe poradniki o charakterze poprawnościowym z przełomu XIX i XX wieku. Zagadnienia gramatyczno- leksykalne.

Zadania jakie przemawiająca sobie wyznaczyła to: po pierwsze opis zjawisk językowych uznawanych przez twórców poradników za usterki językowe, po drugie przedstawienie osobliwości polszczyzny północnokresowej (szczególnie w odniesieniu do zagadnień słowotwórczych), do których stosunek obu autorów nie zawsze jest negatywny w szerokim kontekście tzn. w odniesieniu do procesów językowo-kulturowych; zjawisk rywalizacji/dostosowywania się różnych systemów językowych. Badaczka scharakteryzowała właściwości fonetyczne, morfologiczne, fleksyjne, składniowe ilustrujące mechanizmy ścierania się polskiego superstratu z białorusko-litewskim substratem oraz leksykę stanowiące nierozerwalny składnik polszczyzny północnokresowej, świadczące o jej odrębności i niepowtarzalnym charakterze.

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie

10 maja 2022 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Edukologicznego w Wilnie odbyły się wykłady dr Małgorzaty Andrejczyk oraz dr Anetty Bogusławy Strawińskiej z Katedry Stylistyki i Lingwistyki Antropologicznej Kolegium Językoznawstwa Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku.

Od lewej: dr Anetta Strawińska, dr Małgorzata Andrejczyk, dr Irena Masojc, dr Barbara Dwilewicz, prof. Andrzej Baranow, dr Halina Turkiewicz

Wykłady były skierowane do studentów specjalizacji polonisty-nauczyciela Vytauto Didžiojo Universitetas (VDU).

Fot. A. Strawińska

Dr M. Andrejczyk wygłosiła wykład na temat: Etymologia i konotacje nazw drogich kamieni w twórczości Adama Mickiewicza oraz Juliusza Słowackiego. Studium leksykalno-stylistyczne. Prelegentka w swoim wywodzie dotyczącym idiolektu Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego zaprezentowała podejście synkretyczne, a tym samym holistyczne: semantyczne i funkcjonalne; odsyłała do ujęć kognitywnych, lingwistyczno-kulturowych i antropologicznych.

Fot. M. Andrzejczyk


Natomiast dr A. Strawińska wygłosiła prelekcję zatytułowaną Północnokresowe

poradniki o charakterze poprawnościowym z przełomu XIX i XX wieku. Zagadnienia gramatyczno- leksykalne. Zadania jakie przemawiająca sobie wyznaczyła to: po pierwsze opis zjawisk językowych uznawanych przez twórców poradników za usterki językowe, po drugie przedstawienie osobliwości polszczyzny północnokresowej (szczególnie w odniesieniu do zagadnień słowotwórczych), do których stosunek obu autorów nie zawsze jest negatywny w szerokim kontekście tzn. w odniesieniu do procesów językowo-kulturowych; zjawisk rywalizacji/dostosowywania się różnych systemów językowych. Badaczka scharakteryzowała właściwości fonetyczne, morfologiczne, fleksyjne, składniowe ilustrujące mechanizmy ścierania się polskiego superstratu z białorusko-litewskim substratem oraz leksykę stanowiące nierozerwalny składnik polszczyzny północnokresowej, świadczące o jej odrębności i niepowtarzalnym charakterze.

Fot. T. Bauro nuotr.
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/svietimas/2022/03/21/news/simtai-ukrainieciu-atsiliepe-i-vytauto-didziojo-universiteto-kvietima-mokytis-lietuviu-kalbos-22794246