Autor: wfadmin

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 7 lipca 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Małgorzaty Jarmołowicz-Dziekońskiej

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Chęć uczestnictwa w obronie proszę kierować na adres mailowy sekretariatu Wydziału Filologicznego filolog@uwb.edu.pl. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Zawiadomienie w formie PDF

Link do rozprawy w Repozytorium UwB

Wybory przedstawicieli (niebędących profesorami) do Senatu UwB na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo,

działając na podstawie stosownych uchwał Uczelnianej Komisji Wyborczej zgodnie z harmonogramem zapraszam na zebranie wyborcze pracowników Wydziału Filologicznego w grupie niebędących profesorami i profesorami UwB w celu wyboru przedstawicieli do Senatu UwB na kadencję 2020-2024.

Zebrania zostaną przeprowadzone: 24 czerwca o godz. 15.00 (część I) oraz 26 czerwca o godz. 10.00 (cz. II) w trybie zdalnym (na platformie Blackoard Collaborate oraz z wykorzystaniem systemu Ankieter). Linki zostaną przesłane drogą mailową.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej nr 19
Dr Michał Mordań