Autor: wfadmin

Wykład dra Wiktora Gardockiego na temat cenzury w Bibliotece Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia

14 czerwca o godzinie 12.30 dr Wiktor Gardocki wygłosi w ramach Podlaskiego Forum Bibliotekarzy wykład „Cenzorzy i czytelnicy. Kontrola słowa w Polsce u progu transformacji ustrojowej”. Zapraszamy!

PRZETRWANIE: ZWYCIĘSTWO CZY KLĘSKA?

Tym razem gościem Krzysztof Czyżewskiego będzie dr Oksana Kis ze Lwowa, kierująca Departamentem Antropologii Społecznej w Instytucie Etnologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, autorka książki „Przetrwanie jako zwycięstwo: Ukrainki w Gułagu”. Rozmowa toczyć się będzie wokół problemu „przetrwania Gułagu” i często związanego z tym „poczucia winy”. Czy bohaterstwa powinniśmy dopatrywać się zawsze w ofierze złożonej z życia, czy może także w jego ocalaniu? Jaka jest kobieca perspektywa spojrzenia na ten problem? Jakie uwarunkowania etyczne i społeczne dla tego problemu istnieją wewnątrz życia obozowego, a jakie na zewnątrz, już po „powrocie do domu”?

„Tu jestem” – Spotkanie z Anną Frajlich

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku oraz Wydział Filologiczny UwB serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu autorskim z Anną Frajlich, które odbędzie się 9 czerwca w godz. 17.00-18.30 w sali konferencyjnej nowego gmachu Biblioteki (ul. K. Ciołkowskiego 1R, I piętro). Spotkanie poprowadzi prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowicz.

Anna Frajlich – poetka, prozaiczka, literaturoznawczyni, doktor slawistyki. W 1969 roku wyemigrowała z Polski. Mieszka w Nowym Jorku. W latach 1982-2015 wykładała język polski oraz polską literaturę na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Laureatka Nagrody Fundacji Kościelskich (1980), Nagrody Fundacji Władysława i Nelly Turzańskich (2003), Nagrody Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie za całokształt twórczości (2015). Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej (2002). Uhonorowana tytułem Ambasadora Szczecina (2008) oraz Wybitnego Polaka w USA w dziedzinie kultury (2017).

Wydała:

– tomy wierszy:

 • „Aby wiatr namalować” (1978, 2016),
 • „Tylko ziemia” (1979, 2016),
 • „Indian Summer” (1982, 2018),
 • „Który las” (1986, 2018),
 • „Ogrodem i ogrodzeniem” (1993),
 • „Jeszcze w drodze” (1994),
 • „W słońcu listopada” (2000),
 • „Znów szuka mnie wiatr” (2001, wersja francuska – „Le vent, à nouveau me cherche”, 2003, 2012),
 • „Łodzią jest i jest przystanią” (Forma 2013),
 • „W pośpiechu rzeka płynie” (DK „13 Muz” / Forma 2020);

– arkusz poetycki „Drzewo za oknem” (1990);

– wybory wierszy:

 • „Between Dawn and the Wind” („Pomiędzy świtem i wiatrem”, 1991, 2006);
 • „Oceano tra di noi” („Ocean między nami”, 2018);

– zbiór opowiadań „Laboratorium” (Forma 2010, 2018);

– zbiór esejów „Czesław Miłosz. Lekcje” (Forma 2011);

– monografię „The Legacy Of Ancient Rome In The Russian Silver Age” (2007) obrazującą dziedzictwo starożytnego Rzymu w srebrnym wieku rosyjskiej poezji.

Wręczenia Księgi Jubileuszowej Prof. dr hab. Leonardzie Dacewicz

ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO I ONOMASTYKI REGIONALNEJ
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w uroczystości wręczenia
Księgi Jubileuszowej

Prof. dr hab. Leonardzie Dacewicz

z okazji 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej

Uroczystość odbędzie się 15 czerwca 2022 r. o godz. 13.00 w Sali
Audytoryjnej (VI piętro)
Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A) w Białymstoku.

Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo zaproszenie do udziału w tej uroczystości.

Z wyrazami szacunku – Organizatorzy

Zaproszenie

Konkurs na stanowisko profesora uczelni

Dziekan Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
za zgodą Jego Magnificencji Rektora i Rady Wydziału
ogłasza konkurs

na stanowisko

profesora uczelni na czas określony

na Wydziale Filologicznym
w zakresie językoznawstwa angielskiego

Szczegóły w załączniku

Spotkanie studentów z pracownikiem PUP

Szanowni Studenci,

w dniu 9 czerwca br. (wtorek) w godz. 8.00-9.00 odbędzie się spotkanie online studentów naszego Wydziału z Panią Prodziekan ds. dydaktycznych oraz pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, Panią Joanną Krysiuk, która pełni funkcję Zastępcy Kierownika Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego.

Celem spotkania jest omówienie perspektyw i oczekiwań stawianych przez pracodawców na podlaskim rynku pracy oraz omówienie jak dobrze opracować swoje CV, a także przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Ogólny zarys spotkania obejmuje takie zagadnienia jak:

1.  Rynek pracy – podstawowe pojęcia; podejście marketingowe; praca – potrzeba czy konieczność ; specyfika lokalnego rynku pracy

2.  Urząd Pracy – kto jest bezrobotnym, proces rejestracji, prawa i obowiązki osób zarejestrowanych; formy pomocy skierowane do absolwentów

3.  Kontakt z potencjalnym pracodawcą – procesy rekrutacji, rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne

Link do spotkania na platformie MSTeams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7t1qlzCeH1_dvqq97rveVbwjmKvG8HWoWnvIMJiw4w01%40thread.tacv2/1654588372303?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Legia Akademicka zaprasza i rekrutuje studentów

Ministerstwo Obrony Narodowej realizuje od 2017 roku program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Organizatorem części teoretycznej modułu podstawowego i podoficerskiego szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest rektor uczelni, który złożył deklarację udziału jego uczelni w programie. Obecnie trwa IV edycja programu. W tym roku pojawi się dodatkowo moduł oficerski, który w całości razem z częścią teoretyczną zrealizuje Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Więcej informacji na: www.wojsko-polskie.pl/legia-akademicka oraz w załączniku