Kategoria: Erasmus+

ERASMUS+ Rekrutacja na semestr zimowy i letni w roku ak. 2020/21

Rekrutacja na stypendialny wyjazd* dla studentów filologii angielskiej(studia pierwszego i drugiego stopnia) na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Do wyboru są następujące instytucje:

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA E  CIUDA-R01 Hiszpania 4 miejsca
UNIVERSIDAD DE MALAGA E MALAGA01 Hiszpania 2 miejsca
UNIVERSIDADE DE LISBOA P LISBOA109  Portugalia 2 miejsca
TALLINNA ÜLIKOOL EE TALLINN05 Estonia 2 miejsca
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI I  CAGLIAR01 Włochy 4 miejsca
LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCES LT VILNIUS04 Litwa 1 miejsce
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY LT KAUNAS01 Litwa 2 miejsca
CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY TR CANKIRI01 Turcja 4 miejsca
KOCAELI UNIVERSITY TR KOCAELI02 Turcja 2 miejsca
JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK HR OSIJEK01 Chorwacja 2 miejsca
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJE MK SKOPJE01 Macedonia 2 miejsca
UNIVERSITY OF NOVI SAD   RS NOVISAD02   Serbia 4 miejsca
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS CY NICOSIA24 Cypr 1 miejsce (tylko studia licencjackie)

Studenci zainteresowani wyjazdem muszą zapoznać się z ofertą wybranej uczelni na jej stronie.

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych odbędzie się w czwartek 12 marca o godz. 11.15 w sali 1C   

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie UwB w zakładce Erasmus+) oraz zaświadczenie o średniej ocen uzyskane w Dziekanacie Wydziału Filologicznego (studentów II i III roku obowiązuje zaświadczenie za rok ubiegły, zaś studentów I roku za pierwszy semestr) można złożyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby 10 marca w godz. 11.30-13.00 (gabinet 16), 13 marca w godz. 8.00 – 14.45 (sala 8).

Rozmowa rekrutacyjna odbędzie się 16 marca 2020 o godz. 9.30 (gabinet 16). Obecność kandydatów obowiązkowa!

Dr Dorota Guzowska
Koordynator Erasmus+ sekcji angielskiej

* Wyjazdy ostatecznie będą zależne od ilości środków finansowych dostępnych w programie.

Rozpoczęła się rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się w czwartek 27 lutego 2020 r. o godzinie 15.00 w s. 151.

Rozpoczęła się rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Stypendia w roku akademickim 2020/21 będą przyznawane na okres od 3 do 12 miesięcy.

STUDENCI FILOLOGII POLSKIEJ STUDIÓW I, II I III STOPNIA MOGĄ APLIKOWAĆ O WYJAZD NA NASTĘPUJĄCE UCZELNIE:

·         VELIKOTURNOVSKI UNIVERSITET SV. KIRIL I METODII (VELIKO TARNOVO, BUŁGARIA) – 2 STUDENTÓW, WWW.UNI-VT.BG

·         UNIVERSITÀ DEGLI STUDIO DI TORINO (WŁOCHY), 2 STUDENTÓW, WWW.UNITO.IT

·         UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI (NEAPOL, WŁOCHY), 3 STUDENTÓW, WWW.UNIOR.IT

·         DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE (ŁOTWA), 2 STUDENTÓW, WWW.DU.LV

·         LATVIJAS UNIVERSITĀTE (RYGA, ŁOTWA), 1 STUDENT, WWW.LU.LV

·         TALLINNA ÜLIKOOL (ESTONIA), 1 STUDENT, WWW.TLU.EE

·         VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY (WYDZIAŁ W WILNIE, LITWA), 2 STUDENTÓW, WWW.LEU.LT

·         PESCI TUDOMANYEGYETEM (PESC, WĘGRY), 2 STUDENTÓW, WWW.PTE.HU

·         SVEUČILIŠTA U ZAGREBU (CHORWACJA), 2 STUDENTÓW, WWW.FFZG.HR/INTERNATIONAL

·         UNIVERSITY OF BUCHAREST (RUMUNIA), 2 STUDENTÓW, HTTPS://EN.UNIBUC.RO/

·         UNIVERZA V LJUBLJANI (SŁOWENIA), 2 STUDENTÓW, HTTP://WWW.FF.UNI-LJ.SI/AN/

·         SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY OF SKOPIE (MACEDONIA PÓŁNOCNA), 1 STUDENT, HTTP://WWW.UKIM.EDU.MK/EN_INDEX.PHP

·         UNIVERSITY OF OSTRAVA (CZECHY), 2 STUDENTÓW, HTTPS://WWW.OSU.EU/

PONADTO, STUDENCI STUDIÓW II I III STOPNIA MOGĄ APLIKOWAĆ O WYJAZDY NA UCZELNIE:

·         UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE (FRANCJA), 2 STUDENTÓW, HTTPS://WWW.U-BORDEAUX-MONTAIGNE.FR/FR/INDEX.HTML

·         ALEXANDRU IOAN CUZA UNIVERSITY OF IASI (RUMUNIA), 2 STUDENTÓW, HTTP://WWW.UAIC.RO/

·         UNIVERSITY OF NOVI SAD (SERBIA), 2 STUDENTÓW, HTTP://WWW.UNS.AC.RS/INDEX.PHP/EN/

·         REZEKNE ACADEMY OF TECHNOLOGIES (ŁOTWA), 2 STUDENTÓW, HTTPS://WWW.RTA.LV/ACADEMY

STYPENDIUM MIESIĘCZNE W ROKU AKADEMICKIM 2020/21 WYNOSI: FRANCJA, WŁOCHY – 450 €; CHORWACJA, BUŁGARIA, CZECHY, ESTONIA, LITWA, ŁOTWA, MACEDONIA PÓŁNOCNA, SERBIA, TURCJA, WĘGRY – 400 €. PONADTO STUDENCI, KTÓRYM PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SOCJALNE, OTRZYMAJĄ DODATKOWO 200 € MIESIĘCZNIE. STUDENCI Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RÓWNIEŻ MOGĄ WNIOSKOWAĆ O DODATKOWE STYPENDIUM (NIEZALEŻNIE OD STYPENDIUM SOCJALNEGO).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 3 marca 2020 r.
w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (pok. 90) następujących dokumentów:

– CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięciach,
– Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS), dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia),
– zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:

www.erasmus.org.pl
www.uwb.edu.pl/wyjazdy-studentow

Koordynator Programu Erasmus+
dr Wiktor Gardocki (w.gardocki@uwb.edu.pl)

Rekrutacja w programie Erasmus+ KA107 2019-2022 skierowana do pracowników UwB

Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu w Białymstoku informuje, że od 16 grudnia 2019 r. do 07 lutego 2020 r. odbywa się rekrutacja nauczycieli akademickich i pracowników wydziałów, instytutów oraz innych jednostek UwB uczestniczących w programie Erasmus+ KA107 2019-2022 na wyjazdy do krajów partnerskich w celu:

1. prowadzenia zajęć dydaktycznych przez nauczycieli (STA),
2. w celach szkoleniowych pracowników (STT).

Spotkaniu ze studentkami z Hiszpanii studiującymi na Politechnice Białostockiej

W dniu 9 grudnia 2019 r.  studenci Wydziału Filologicznego (filologia: specjalności z językiem hiszpańskim) uczestniczyli w spotkaniu ze studentkami z Hiszpanii studiującymi na Politechnice Białostockiej w ramach programu Erasmus+.

Eva Cernantes Laurero i Maitane Rivera Bronard przedstawiły swoje rodzime regiony, tradycje i święta. Duże zainteresowanie słuchaczy wywołało nawiązanie do najnowszych problemów politycznych i społecznych Hiszpanii.  Spotkanie zorganizowały: Gabriela Przestrzelska, studentka III  roku filologii angielskiej z jęz. hiszpańskim, opiekująca się studentami Erasmus+ przebywającymi w naszym mieście oraz dr Ludmiła Furman (Zakład Teorii i Antropologii Literatury, Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych).