Kategoria: Erasmus+

Erasmus+ dla studentów filologii angielskiej i filologii francuskiej

Specjalności z językiem francuskim

Rozmowa rekrutacyjna na stypendialny wyjazd dla studentów  FF, FH, FAT na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ odbędzie się 15 marca 2021 (poniedziałek) o godz. 13.15 na platformie MS TEAMS.

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie UwB w zakładce Erasmus+ / Wyjazdy studentów / Studia) oraz zaświadczenie o średniej ocen za rok akademicki 2020/2021 lub za ostatni semestr (pobrane z Dziekanatu Wydziału Filologicznego) należy przesłać w formie elektronicznej na adres m.kamecka@uwb.edu.pl do 12 marca 2021, do godz. 15.00. Dokumenty błędnie wypełnione lub przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę w procedurze rekrutacyjnej. W razie potrzeby prosimy zwracać się o pomoc do koordynatora.

Studenci zainteresowani wyjazdem powinni zapoznać się z zasadami kwalifikacji i zasadami finansowymi dostępnymi na stronie UwB Erasmus+.
W razie pytań prosimy o mailowy kontakt z koordynatorem.

Małgorzata Kamecka
koordynator Erasmus+ (specjalności z jęz. francuskim)

Lista uczelni partnerskich, specjalności z językiem francuskim

UczelniaKodKrajMiejsca
Université De Haute Alsace, MulhouseF MULHOUS01
Francja
2
Université de Liège
B LIEGE01Belgia5
Université Paris 13 – Paris Nord
F PARIS013Francja2
Vilnius University
LT VILNIUS01Litwa2
Lithuanian University Of Educational Sciences
LT VILNIUS04
Litwa4 miejsca do podziału między wszystkie filologie
Latvijas Universitate
LV RIGA01Łotwa2
Ss. Cyril And Methodius University In SkopjeMK SKOPJE01Macedonia Północna2 do podziału z fil. ang., pol. wsch.
Universidade de LisboaP LISBOA109Portugalia2 miejsca do podziału z fil. ang.
Stefan Cermare University Of Suceava
RO SUCEAVA01Rumunia3

Język angielski

Rekrutacja na semestr zimowy i letni r. ak. 2021/2022

Rekrutacja na stypendialny wyjazd* dla studentów FA, FAH, FAR, FAN, FATR (studia pierwszego i drugiego stopnia) na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ odbędzie się 15 marca 2021 (poniedziałek) o godz. 11:30 na platformie Blackboard (link na końcu ogłoszenia). Obecność kandydatów obowiązkowa!

Do wyboru są następujące uczelnie:

UczelniaKodKrajMiejsca
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUSCY NICOSIA24Cypr2 (tylko studia licencjackie)
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHAE  CIUDA-R01Hiszpania4
UNIVERSIDAD DE MALAGAE MALAGA01Hiszpania2
TALLINNA ÜLIKOOLEE TALLINN05Estonia2
JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEKHR OSIJEK01Chorwacja2
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARII  CAGLIAR01Włochy4
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITYLT KAUNAS01Litwa2
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJEMK SKOPJE01Macedonia2
UNIVERSIDADE DE LISBOAP LISBOA109Portugalia1
UNIVERSITY OF NOVI SADRS NOVISAD02Serbia4
CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITYTR  CANKIRI01Turcja4
KOCAELI UNIVERSITYTR KOCAELI02Turcja2

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie UwB w zakładce Erasmus+ / Wyjazdy studentów / Studia) oraz zaświadczenie o średniej ocen za rok akademicki 2020/2021 (pobrane z Dziekanatu Wydziału Filologicznego) należy przesłać w formie elektronicznej na adres w.laszkiewicz@uwb.edu.pl do 12 marca 2021, do godz. 15:00. Dokumenty błędnie wypełnione lub przysłane po terminie nie będą wzięte pod uwagę w rekrutacji.

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem odbędzie się 8 marca 2021 (poniedziałek) o godz. 11:30-12:00 na platformie Blackboard (link na końcu ogłoszenia). Studencizainteresowani wyjazdem powinni przed spotkaniem zapoznać się z zasadami kwalifikacji i zasadami finansowymi dostępnymi na stronie UwB Erasmus+.

Dr Weronika Łaszkiewicz
Koordynator Erasmus+ sekcji angielskiej

Link do spotkań:
https://eu.bbcollab.com/guest/84a231d9816c47dfbf279e14d166100e

* Wyjazdy ostatecznie będą zależne od warunków epidemicznych w krajach partnerskich i w Polsce oraz od ilości środków finansowych dostępnych w programie.


Rekrutacja do programu Erasmus+ dla studentów filologii polskiej i doktorantów

Szanowni Studenci!

Rozpoczęła się rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Stypendia w roku akademickim 2021/22 będą przyznawane na okres od 3 do 12 miesięcy.

Studenci filologii polskiej studiów I, II i III stopnia mogą aplikować o wyjazd na następujące uczelnie:

Ponadto, studenci studiów II i III stopnia mogą aplikować o wyjazdy na uczelnie:

  • Universite Bordeaux Montaigne (Francja), 2 studentów, https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/index.html
  • Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunia), 2 studentów, http://www.uaic.ro/
  • University of Novi Sad (Serbia), 2 studentów, http://www.uns.ac.rs/index.php/en/
  • Rezekne Academy of Technologies (Łotwa), 2 studentów, https://www.rta.lv/academy

Stypendium miesięczne w roku akademickim 2020/21 wynosi: Francja, Włochy – 450 €; Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Serbia, Turcja, Węgry – 400 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymajądodatkowo 200 € miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe stypendium (niezależnie od stypendium socjalnego).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 12 marca 2021r.
następujących dokumentów (na adres w.gardocki@uwb.edu.pl):

– CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięciach,
Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS),dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia),
– zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:
https://uwb.edu.pl/studia-1457
https://erasmus.org.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się we wtorek 9 marca 2021 r. o godzinie 16.45: https://eu.bbcollab.com/guest/931e85588eff41a08e0efb12fe93429b

dr Wiktor Gardocki
Koordynator Programu Erasmus+
w.gardocki@uwb.edu.pl

FREE ONLINE LANGUAGE EXCHANGE SESSIONS


An exciting new project the University of Granada’s Centro de Lenguas Modernas (CLM) has set in motion. The Covid-19 pandemic is bringing about a new and uncertain scenery in the field of study abroad and international mobility programs. It is particularly affecting second language learning. As one of the leading centers in the teaching of Spanish language and culture at an international level, we are determined to keep responding to the learning needs and demands of our international students as well as those of our partner programs and universities.

With this in mind, we have decided to launch a program of free online language exchange sessions open to students from all over the world.

We would appreciate if you could pass this information on to your students and language departments.

     * It’s free
     * It´s online
     * It requires previous registration by simply filling out an online
form

FOR FURTHER INFORMATION AND REGISTRATION, PLEASE CLICK HERE:
http://www.clm-granada.com

Dodatkowa rekrutacja Erasmus+

Szanowni Studenci!

Rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Stypendia w roku akademickim 2020/21 będą przyznawane na okres od 3 do 12 miesięcy.

Studenci filologii polskiej studiów I, II i III stopnia mogą aplikować o wyjazd na następujące uczelnie:
• Velikoturnovski Universitet sv. Kiril i Metodii (Veliko Tarnovo, Bułgaria) – 2 studentów, www.univt.bg
• Università degli Studio Di Torino (Włochy), 2 studentów, www.unito.it
• Università degli studi di Napoli (Neapol, Włochy), 3 studentów, www.unior.it
• Daugavpils Universitāte (Łotwa), 2 studentów, www.du.lv
• Vytautas Magnus University (Wydział w Wilnie, Litwa), 2 studentów, www.leu.lt
• Pesci Tudomanyegyetem (Pesc, Węgry), 2 studentów, www.pte.hu
• Sveučilišta u Zagrebu (Chorwacja), 2 studentów, www.ffzg.hr/international
• University of Bucharest (Rumunia), 2 studentów, https://en.unibuc.ro/
• Univerza v Ljubljani (Słowenia), 2 studentów, http://www.ff.uni-lj.si/an/
• SS. Cyril and Methodius University of Skopie (Macedonia Północna), 1 student, http://www.ukim.edu.mk/en_index.php
• University of Ostrava (Czechy), 2 studentów, https://www.osu.eu/
• University of Belgrade (Serbia), 2 studentów, http://www.bg.ac.rs/en/
• Stockholm University (Szwecja), 2 studentów, https://www.su.se/cmlink/stockholm-university

Ponadto, studenci studiów II i III stopnia mogą aplikować o wyjazdy na uczelnie:
• Universite Bordeaux Montaigne (Francja), 2 studentów, https://www.u-bordeauxmontaigne.fr/fr/index.html
• Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunia), 2 studentów, http://www.uaic.ro/
• University of Novi Sad (Serbia), 2 studentów, http://www.uns.ac.rs/index.php/en/
• Rezekne Academy of Technologies (Łotwa), 2 studentów, https://www.rta.lv/academy
• Ruhr-Universitat Bochum (Niemcy), 2 studentów, https://www.ruhr-uni-bochum.de/en

Stypendium miesięczne w roku akademickim 2020/21 wynosi: Francja, Włochy – 450 €; Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia Północna, Serbia, Turcja, Węgry – 400 €. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymają dodatkowo 200 €
miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe stypendium (niezależnie od stypendium socjalnego).

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie do 15 listopada 2020 r. w recepcji Wydziału Filologicznego, a także przesłanie drogą elektroniczną na adres w.gardocki@uwb.edu.pl następujących dokumentów:

  • CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej oraz
    dodatkowych osiągnięciach,
  • Formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS), dostępnego na stronie: www.uwb.edu.pl (zakładka: Erasmus+ > Wyjazdy studentów > Studia > Formularze > Formularz zgłoszeniowy na studia),
  • zaświadczenia o średniej ocen z ostatniego zaliczonego roku (semestru) studiów.

Więcej informacji znaleźć można na stronach:
http://uwb.edu.pl/wyjazdy-studentow
www.erasmus.org.pl

Spotkanie informacyjne dotyczące zasad rekrutacji na wyjazdy odbędzie się za pośrednictwem platformy Blackboard we wtorek 10 listopada o godz. 11.30:
https://eu.bbcollab.com/guest/e0a26fc98bd64c9aa7dbc05695a860ee

dr Wiktor Gardocki
Koordynator Programu Erasmus+
w.gardocki@uwb.edu.pl

Erasmus+ About the University of Naples “L’Orientale”

Founded in 1732 by Matteo Ripa, an Italian priest that has been sent as a missionary to China, the University of Naples “L’Orientale” it is the oldest school of Sinology and Oriental studies in Europe. Also, it represents one of the main institutes of research about non-European languages and culture. Due to its fields of interest, the institute has developed numerous agreements with universities not only in Europe but all over the world. Today, more than 50 languages are taught at the University.

The educational offer is articulated in four different faculties: Foreign Languages and Literature, Arabic-Islamic and Mediterranean Studies, Letters and Philosophy and Political Sciences. In particular, these faculties cover some “micro-areas” which can be identified as: Asian Studies, Classic world and Ancient Mediterranean, African and Arabic countries, Oriental Europe, Social Sciences, Philosophy and Politics, Comparative Studies, American cultural and linguistic studies and European literature and linguistic studies. The complex and very interesting educational offer is provided by expert teachers with the help of laboratories and libraries. The University has, in fact, three different libraries. Each library is dedicated to a field of study and all of the catalogs are easily accessible online. The libraries belong to the three main building of the University placed in the city center.

In 1932, in fact, the institute’s headquarter became Palazzo Giusso, a renaissance building placed in Naples’ historical center. The University does not have a single campus but it has different venues, most of them in the city’s ancient part. This particular location allows students to live and study in the beating heart of Naples. Going from one building to another, in fact, it is possible to breathe the real essence of this unique city being surrounded by typical food vendors, antiquarians and plenty of bars and restaurants ready to welcome students offering cheap daily menus and, of course, pizzas.

The University of Naples “L’Orientale” represents the perfect mix between past and present. Tradition merges into progress and finds expression in the new fields of research of the University, such as gender history, new media, migrations and public opinion. In addition, also the historical buildings that belong to the University are equipped with laboratories, computer and projectors. 

The city of Naples

The city of Naples has an old history and tradition as well, it is located in the Gulf of Naples and it is surrounded by iconic places such as the Vesuvius volcano and the famous islands of Capri, Ischia and Procida. It stands right in the center of the Mediterranean and that’s why it has always played a fundamental role in the connection of ancient and modern cultures. The city, in fact, had different dominations, from the roman to the Spanish-French one and this is reflected also in the dialect of the city, the Napoletano, in the architecture and in the attitudes and traditions of the Neapolitans. Capital of the Campania Region and „capital” of Southern Italy, Naples today covers an area of 117 square kilometers, with a population of over one million inhabitants.

Of course Naples is a unique city, different from all the others. Neapolitans’ way of life, their superstition, the musicality of the Neapolitan dialect, known all over the world thanks to the opera music that spread especially in the first half of 20th century but also thanks to the cinema stars such as Sofia Loren, Antonio De Curtis (Totò) and Massimo Troisi. Naples has also a long tradition of literature, drama, poetry and music: from Giambattista Basile, the father of Neapolitan literature, to the poet Salvatore di Giacomo; from the drama author Eduardo De Filippo, who created a new canon, to literature masters such as Anna Maria Ortese and Raffaele La Capria; also musicians such as Pino Daniele and Tullio De Piscopo have contributed significantly to the modern identity of the city with a mixture of folklore, blues and jazz.

The heart of the city is characterized by small streets and houses and it is rises up vertically: from the sea level to the hills you can find amazing districts such as Posillipo, Chiaia, Vomero and in the city center (Spaccanapoli, Via San Biagio Dei Librai, Via Toledo) you can breathe the typical Neapolitan atmosphere also during the winter months when in Via San Gregorio Armeno you can find crowds visiting the nativity scenes makers. Among the Neapolitan arts here you can taste the authentic delicious pizza at very cheap costs but it’s not the only food you will try. Neaples is one of the most important city in the world for the street food, from the sfogliatella to frittatina, from the babà to the tarallo.

Another thing one should know before moving to Naples is that here there are two religions: Chistianity and football. Neapolitans have an incredible passion for the local football team SSC Napoli and you can find references and light blue colors everywhere on the streets. There are also two divinities, the sacred San Gennaro and the pagan Diego Armando Maradona, considered the best football player of all times that played for SSC Napoli from 1984 to 1991, winning the only 2 national championships that the city has ever seen. Naples is a meeting of folklore and modernity, dark and light, sacred and profane. The dualism and the passion are the blood of the city and anyone should plunge into its uniqueness. As the German poet Goethe once said: “See Naples and die”.

Diana Garofalo, Antonio Di Vilio

Autorzy artykułu to studenci, którzy odbywali praktyki na Uniwersytecie w Białymstoku w ramach programu Erasmus+, w roku akademickim 2020/2021.

Program Erasmus + FF, FAT, FH 2020/2021

Rekrutacja dodatkowa na stypendialny wyjazd dla studentów II roku FF, FAT, FH (studia pierwszego stopnia) na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Do wyboru są następujące instytucje:

UNIVERSITE DE LIEGEB LIEGE01Belgia3 miejsca
TALLINNA ÜLIKOOLEE TALLINN05Estonia2 miejscamiejsca do podziału z fil. ang.
UNIVERSITE DE HAUTE-ALSACEF MULHOUS01Francja1 miejsce 
VILNIUS UNIVERSITYLT VILNIUS01Litwa2 miejsca
LITHUANIAN UNIVERSITY OF EDUCATIONAL SCIENCESLT VILNIUS04Litwa4 miejscamiejsca do podziału między wszystkie filologie
LATVIJAS UNIVERSITATELV RIGA01Łotwa2 miejsca
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJEMK SKOPJE01Macedonia2 miejscado podziału z fil. ang., pol., wsch.
UNIVERSIDADE DE LISBOAP LISBOA109 (dawniej P LISBOA02)Portugalia2 miejscamiejsca do podziału z fil. ang.
STEFAN CERMARE UNIVERSITY OF SUCEAVARO SUCEAVA01Rumunia3 miejsca

Rekrutacja  się 19 października 2020 (poniedziałek) o godz. 16.00 w sali nr 5.  

Obecność kandydatów obowiązkowa!

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (dostępne na stronie UwB w zakładce Erasmus+ / Wyjazdy studentów / Studia) oraz zaświadczenie o średniej ocen za rok akademicki 2019/2020 (pobrane z Dziekanatu Wydziału Filologicznego) należy przesłać w formie elektronicznej na adres m.kamecka@uwb.edu.pl do 16 października 2020, do godz. 15.00.

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem odbędzie się 12 października 2020 (poniedziałek) o godz. 18.00 na Skypie. Zainteresowanym Studentom przesłany zostanie link do spotkania. Proszę o mailowy kontakt z koordynatorem.Studenci zainteresowani wyjazdem powinni przed spotkaniem zapoznać się z zasadami kwalifikacji i zasadami finansowymi dostępnymi na stronie UwB Erasmus+.

dr Małgorzata Kamecka
Koordynator Erasmus+ sekcji francuskiej

* Wyjazdy ostatecznie będą zależne od warunków epidemicznych w krajach partnerskich i Polsce oraz od ilości środków finansowych dostępnych w programie.

Program Erasmus +, FA

Rekrutacja uzupełniająca na semestr letni r. ak. 2020/2021

Rekrutacja na stypendialny wyjazd* dla studentów:

II roku fil. angielskiej / fil. angielskiej z hiszpańskim / fil. angielskiej z rosyjskim / fil. angielskiej z niemieckim (studia licencjackie)

I roku fil. angielskiej oraz fil. angielskiej z elementami translatoryki (studia magisterskie)

na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ odbędzie się 19 października 2020 (poniedziałek) o godz. 11:30 w pokoju 6.  Obecność kandydatów obowiązkowa!

Do wyboru są następujące uczelnie:

UczelniaKodKrajMiejsca
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUSCY NICOSIA24Cypr2
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHAE  CIUDA-R01Hiszpania1
UNIVERSIDAD DE MALAGAE MALAGA01Hiszpania2
TALLINNA ÜLIKOOLEE TALLINN05Estonia2
JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEKHR OSIJEK01Chorwacja2
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARII  CAGLIAR01Włochy2
VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITYLT KAUNAS01Litwa4
SS. CYRIL AND METHODIUS UNIVERSITY IN SKOPJEMK SKOPJE01Macedonia2
UNIVERSIDADE DE LISBOAP LISBOA109 (dawniej P LISBOA02)Portugalia2
UNIVERSITY OF NOVI SADRS NOVISAD02Serbia4
CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITYTR  CANKIRI01Turcja4
KOCAELI UNIVERSITYTR KOCAELI02Turcja2

Wypełnione formularze zgłoszeniowe (dostępne na stronie UwB w zakładce Erasmus+ / Wyjazdy studentów / Studia) oraz zaświadczenie o średniej ocen za rok akademicki 2019/2020 (pobrane z Dziekanatu Wydziału Filologicznego) należy przesłać w formie elektronicznej na adres w.laszkiewicz@uwb.edu.pl do 16 października 2020, do godz. 15:00.

Spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdem odbędzie się 12 października 2020 (poniedziałek) o godz. 11:30-12:00 w s. 6. Studenci zainteresowani wyjazdem powinni przed spotkaniem zapoznać się z zasadami kwalifikacji i zasadami finansowymi dostępnymi na stronie UwB Erasmus+.

Dr Weronika Łaszkiewicz
Koordynator Erasmus+ sekcji angielskiej

* Wyjazdy ostatecznie będą zależne od warunków epidemicznych w krajach partnerskich i Polsce oraz od ilości środków finansowych dostępnych w programie.