Kategoria: Konferencje literaturoznawcze

Konferencja: ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI

Jubileuszowa
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu
ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI
Seria II: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej

W KULTURZE ŻYDÓW
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Edycja X:
JEROZOLIMA
MIT – MIASTO – LITERATURA

BIAŁYSTOK 23 WRZEŚNIA 2021

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:
– Literackie, kulturowe, artystyczne wyobrażenia Jeruzalem.
– Podróże do Jerozolimy; ich świadectwa.
– „Jerozolimy” poza Jerozolimą: Wilno, Białystok, inne miejscowości.
– Ikonograficzne wyobrażenia o Jerozolimie.
– Biblijne konteksty narracji o Jeruzalem.
– Artystyczne metamorfozy wyobrażeń Jerozolimy.
– Wyobrażenia o Jerozolimie a świadectwa Holocaustu.
– Współczesna Jerozolima w ujęciu artystycznym.

KOMITET NAUKOWY CYKLU BADAWCZEGO
„ŻYDZI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ”:

– Dr Helena Datner – Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie
– Prof. Alan Duben – Uniwersytet w Stambule, Turcja
– Dr Anna Frajlich – Nowy Jork, Stany Zjednoczone
– Pani Jolanta Gadek – Białystok
– Pan Mark Halpern – Nowy Jork, Stany Zjednoczone
– Prof. Daniel Kalinowski – Akademia Pomorska w Słupsku
– Pan Ryszard Löw – Tel-Awiw, Izrael
– Prof. Jarosław Ławski – Uniwersytet w Białymstoku
– Dr Wiktoria Moczałowa – Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa
– Prof. Dariusz Konrad Sikorski – Uniwersytet Gdański
– Prof. Maciej Tramer – Uniwersytet Śląski w Katowicach

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
– Prof. Jarosław Ławski – UwB Białystok, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” –
Przewodniczący
– Dyr. Beata Zadykowicz – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Przewodnicząca
– Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB – Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych –
Sekretarz
– Dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Sekretarz
– Dr Jacek Partyka – Wydział Filologiczny UwB – Sekretarz
– Dr Grażyna Dawidowicz – VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
– Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
– Dr Marta Kowerko-Urbańczyk – Zakład Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX
Wieku UwB
– Dr Kamil K. Pilichiewicz – Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza
Górnickiego

Program

Konferencja: Austria a kraje słowiańskie

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
AUSTRIA A KRAJE SŁOWIAŃSKIE
ZAGADNIENIA TRANSFERU KULTUROWEGO:
LITERATURA – JĘZYK – HISTORIA

Białystok – Wiedeń
22 września 2021 r.

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:
– Kultury słowiańskie w Austrii, Austria w kulturach słowiańskich – zagadnienia obrazu literackiego.
– Językowe interpretacje niemiecko-słowiańskie na obszarze Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
– Kulturowy obraz Słowianina w kulturze austriackiej i Austriaka w kulturach słowiańskich.
– Transfer idei, estetyk, wartości na pograniczach słowiańsko-austriackich.
– Podróże Austriaków po krajach słowiańskich i Słowian po Austrii – świadectwa literackie, językowe, plastyczne (i inne)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. Alois Woldan – Uniwersytet Wiedeński
Prof. Zbigniew Chojnowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. Anna Harbig – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Georg Holzer – Uniwersytet Wiedeński
Prof. Natalia Maliutina – Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet w Odessie
Prof. Fedor Poljakow – Uniwersytet Wiedeński
Prof. Stefan Simonek – Uniwersytet Wiedeński
Dr Nina Taylor-Terlecka – Oxford, Wielka Brytania

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Ass.-Prof. Mag. Dr Jolanta Doschek – Uniwersytet Wiedeński – Przewodnicząca
Prof. Jarosław Ławski – Uniwersytet w Białymstoku – Przewodniczący
Dr hab. Krzysztof Korotkich – Uniwersytet w Białymstoku – Sekretarz
Dr hab. Magdalena Thien, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Małgorzata Biergiel-Techmańska – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Marta Kowerko-Urbańczyk – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Marcin Bajko – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
– Institut für Slawistik, Austria
Universität Wien
Spitalgasse 2, Hof 3, 1090 Wien, Österreich;
jolado45@gmail.com
– Katedra

Program

Konferencja: Norwid wobec młodości

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Norwid wobec młodości
Białystok – Supraśl, 22–23 października 2021

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów
IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku | Teatr Wierszalin

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Norwid wobec młodości”, która odbędzie się w Białymstoku
i w Supraślu 22–23 października 2021 roku. Wydarzeniem tym pragniemy włączyć się do obchodów Roku
Norwidowskiego, ogłoszonego przez Sejm RP z okazji dwusetnej rocznicy urodzin autora Promethidiona,
Quidama, Vade-mecum, Rzeczy o wolności słowa… Celem konferencji jest spojrzenie na twórczość Norwida
– pisarza, sztukmistrza, intelektualisty o zainteresowaniach łączących perspektywę jednostkowego
doświadczenia z dziejami kultur i cywilizacji – przez pryzmat pytań o młodość rozumianą zarówno w sensie
egzystencjalnym, jak i kulturowym, rozpatrywaną w rozmaitych konfiguracjach problemowych.
Ponadto chcielibyśmy podyskutować o sposobach adaptowania Norwidowej twórczości do potrzeb
edukacji szkolnej. Interesuje nas również Norwid jako inspiracja dla artystów młodego pokolenia.

Proponujemy następujące zagadnienia badawcze:
• młodość jako temat, motyw, idea w twórczości Norwida
• młodość w języku Norwida
• młodość jako cecha bohatera Norwidowskiego
• twórczość Norwida w kontekście literackich, artystycznych, filozoficznych, religijnych ujęć młodości
• młodość jako wartość/ młodość jako brzemię
• młodość w wymiarze pokoleniowym
• młodość i emocjonalność
• młodość wobec starości
• młodość i płeć
• „młode” i „stare” kultury, cywilizacje
• „młode” i „stare” – formy i gatunki literackie
• młodość i nowoczesność
• Norwid jako młodszy romantyk
• „młoda piśmienność warszawska”
• Norwid wobec młodości romantyzmu
• recepcja szkolna twórczości Norwida – praktyka i nowe propozycje
• Norwid jako inspiracja dla młodych twórców
• „odmładzanie” Norwida we współczesnej kulturze popularnej

Harmonogram:
• 4 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: norwid.konferencja@gmail.com
• 14 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 22–23 października 2021 – termin konferencji
• 17 grudnia 2021 – termin nadsyłania tekstów do recenzowanej monografii pokonferencyjnej

Z poważaniem
/Krzysztof Korotkich/

Szczegóły i ZGŁOSZENIE REFERATU

Konferencja: Anna Markowa – życie i twórczość

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Anna Markowa – życie i twórczość
Białystok, 19 listopada 2021

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Anna Markowa. Życie i twórczość”, która odbędzie się 19
listopada 2021 w Białymstoku. Jest to pierwsza konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości
autorki Biletu w jedną stronę, Obiektu strzeżonego, Akwarium, Długożywia, Ciemnego lakieru czy
Śmierci
. W roku 2022 Anna Markowa obchodziłaby swoje 90 urodziny, chcemy tę rocznicę uczcić
wydaniem monografii z rozprawami przybliżającymi postać pisarki, poetki, dziennikarki i społeczniczki.
Jeżeli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na spotkanie w formie stacjonarnej, przewidujemy transmisję
obrad i wydarzeń artystycznych online.

Proponowane zagadnienia badawcze konferencji:
• miejsca Markowej – Lublin, Opole, Białystok,
• życie prywatne, zawodowe, artystyczne i społeczne Markowej,
• tematy twórczości literackiej i dziennikarskiej,
• literackie, artystyczne, filozoficzne, religijne źródła inspiracji,
• język, styl, poetyka w twórczości Markowej
• twórczość Markowej jako inspiracja,
• radio, literatura, życie,
• mitologia, kultura, sztuka w poezji i w prozie Markowej.

Harmonogram:
• 10 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: markowa.konferencja@gmail.com
• 24 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 19 listopada 2021 – termin konferencji
• 7 stycznia 2022 – termin nadsyłania tekstów do monografii pokonferencyjnej.

Z poważaniem
Krzysztof Korotkich

Szczegóły i ZGŁOSZENIE REFERATU / PAPER SUBMISSION FORM

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Anna Markowa – życie i twórczość

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Anna Markowa. Życie i twórczość”, która odbędzie się 19
listopada 2021 w Białymstoku. Jest to pierwsza konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości
autorki Biletu w jedną stronę, Obiektu strzeżonego, Akwarium, Długożywia, Ciemnego lakieru czy
Śmierci. W roku 2022 Anna Markowa obchodziłaby swoje 90 urodziny, chcemy tę rocznicę uczcić
wydaniem monografii z rozprawami przybliżającymi postać pisarki, poetki, dziennikarki i społeczniczki.
Jeżeli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na spotkanie w formie stacjonarnej, przewidujemy transmisję
obrad i wydarzeń artystycznych online.

Proponowane zagadnienia badawcze konferencji:
• miejsca Markowej – Lublin, Opole, Białystok,
• życie prywatne, zawodowe, artystyczne i społeczne Markowej,
• tematy twórczości literackiej i dziennikarskiej,
• literackie, artystyczne, filozoficzne, religijne źródła inspiracji,
• język, styl, poetyka w twórczości Markowej
• twórczość Markowej jako inspiracja,
• radio, literatura, życie,
• mitologia, kultura, sztuka w poezji i w prozie Markowej.

Harmonogram:
• 10 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: markowa.konferencja@gmail.com
• 24 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 19 listopada 2021 – termin konferencji
• 7 stycznia 2022 – termin nadsyłania tekstów do monografii pokonferencyjnej.

Program

Z poważaniem
Krzysztof Korotkich

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Norwid wobec młodości

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów
IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku | Teatr Wierszalin

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Norwid wobec młodości”, która odbędzie się w Białymstoku
i w Supraślu 22–23 października 2021 roku. Wydarzeniem tym pragniemy włączyć się do obchodów Roku
Norwidowskiego, ogłoszonego przez Sejm RP z okazji dwusetnej rocznicy urodzin autora Promethidiona,
Quidama, Vade-mecum, Rzeczy o wolności słowa… Celem konferencji jest spojrzenie na twórczość Norwida
– pisarza, sztukmistrza, intelektualisty o zainteresowaniach łączących perspektywę jednostkowego
doświadczenia z dziejami kultur i cywilizacji – przez pryzmat pytań o młodość rozumianą zarówno w sensie
egzystencjalnym, jak i kulturowym, rozpatrywaną w rozmaitych konfiguracjach problemowych.
Ponadto chcielibyśmy podyskutować o sposobach adaptowania Norwidowej twórczości do potrzeb
edukacji szkolnej. Interesuje nas również Norwid jako inspiracja dla artystów młodego pokolenia.

Proponujemy następujące zagadnienia badawcze:
• młodość jako temat, motyw, idea w twórczości Norwida
• młodość w języku Norwida
• młodość jako cecha bohatera Norwidowskiego
• twórczość Norwida w kontekście literackich, artystycznych, filozoficznych, religijnych ujęć młodości
• młodość jako wartość/ młodość jako brzemię
• młodość w wymiarze pokoleniowym
• młodość i emocjonalność
• młodość wobec starości
• młodość i płeć
• „młode” i „stare” kultury, cywilizacje
• „młode” i „stare” – formy i gatunki literackie
• młodość i nowoczesność
• Norwid jako młodszy romantyk
• „młoda piśmienność warszawska”
• Norwid wobec młodości romantyzmu
• recepcja szkolna twórczości Norwida – praktyka i nowe propozycje
• Norwid jako inspiracja dla młodych twórców
• „odmładzanie” Norwida we współczesnej kulturze popularnej

Harmonogram:
• 4 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: norwid.konferencja@gmail.com
• 14 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 22–23 października 2021 – termin konferencji
• 17 grudnia 2021 – termin nadsyłania tekstów do recenzowanej monografii pokonferencyjnej

Więcej informacji w zaproszeniu.

Z poważaniem
Krzysztof Korotkich

MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”

Edycja I: DIALOG KULTURY GRUZIŃSKIEJ I POLSKIEJ W XIX I XX WIEKU LITERATURA – JĘZYK – HISTORIA

Konferencja organizowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr
projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.”

Program

Międzynarodowa Konferencja Naukowa HORYZONTY SLAWISTYKI W XXI WIEKU – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej Zakład Językoznawstwa Interkulturowego i Glottodydaktyki Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki

mają zaszczyt zaprosić do udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

HORYZONTY SLAWISTYKI W XXI WIEKU – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Białystok 13-14 maja 2021 r.

Więcej informacji w zaproszeniu.

Konferencja Literaturoznawcza: GABRIELA ZAPOLSKA BIOGRAFIA – ESTETYKA – IDEE

Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu w Białymstoku (Polska)
Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności (Polska)

Institut National des Langues et Civilisations Orientales, USPC Universite Sorbonne Paris Cite (Francja)

Narodowa Akademia Nauk Ukrainy. Oddział we Lwowie (Ukraina)

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

mają zaszczyt zaprosie na

I Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Zapolska międzynarodowa. Biografia – dzieło – recepcja” (Białystok – Paryż – Lwów)

Temat I Jubileuszowej Konferencji w 100-lecie śmierci Pisarki (1921-2021):
GABRIELA ZAPOLSKA BIOGRAFIA – ESTETYKA – IDEE
Konferencja odbędzie sic w Białymstoku w formie hybrydowej w dniach 24-25 września 2021 roku

Więcej informacji w Zaproszeniu.