Kategoria: Konferencje literaturoznawcze

IV Konferencja Naukowa: MŁODA POLSKA EZOTERYCZNA METAMORFOZY POETYKI – IDEE – OSOBOWOŚCI

KATEDRA BADAŃ FILOLOGICZNYCH „WSCHÓD – ZACHÓD”
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU
KATEDRA HISTORII LITERATURY POZYTYWIZMU I MŁODEJ POLSKI
WYDZIAŁ POLONISTYKI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

mają zaszczyt zaprosić na
IV Konferencję Naukową

Z cyklu „MŁODA POLSKA: REWIZJE I REINTERPRETACJE”

Temat spotkania naukowego:

MŁODA POLSKA EZOTERYCZNA
METAMORFOZY POETYKI – IDEE – OSOBOWOŚCI

Sesja odbędzie się w Białymstoku 17 maja [wtorek] 2022 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego.

TEMATY BADAWCZE KONFERENCJI:

– Ezoteryczne, okultystyczne, teozoficzne inspiracje literatury i sztuki okresu Młodej Polski.
– Poetyka dzieła a modernistyczne implantacje i metamorfozy idei ezoterycznych.
– Ezoteryzm europejski i światowy a Młoda Polska: dwustronna transmisja idei.
– Obrazowanie, wizyjność, symbolizm a inspiracje ezoteryczne.
– Wielcy i zapomniani pisarze-ezoteryści w kulturze polskiej.
– Środkowo- i wschodnioeuropejskie migracje i transfery myśli ezoterycznej.
– Doświadczenie ezoterycznej transgresji a moment tworzenia i poetyka dzieła młodopolskiego.
– Filozoficzne, historycznokulturowe, socjologiczne konteksty młodopolskich eksperymentów z ezoteryzmem.
– Sztuki plastyczne, teatr, muzyka epoki a idee ezoteryzmu.

Formuła konferencji: hybrydowa (część uczestników sesji wystąpi stacjonarnie w Białymstoku, część połączy się online).

Wpisowe: przewidujemy wpisowe w wysokości 300 zł (pokryje koszty wynajęcia specjalistycznego sprzętu do połączeń online oraz druku książki).

Języki konferencji: polski, języki konferencyjne.

Warunki uczestnictwa stacjonarnego: uczestnicy obrad stacjonarnych w Białymstoku przyjeżdżają i nocują na koszt własny.

Z uczestnikami sesji w formule online zostanie przeprowadzone łączenie próbne w terminie wskazanym przed sesją przez Organizatorów.

*
Zgłoszenie tematów prosimy nadsyłać mailowo do dnia 20 lutego 2022 roku na adres mailowy:
modernizm-rewizje@wp.pl

Owocem spotkania będzie tom studiów z cyklu „Młoda Polska – rewizje, reinterpretacje” wydany w Naukowej Serii Wydawniczej „Przełomy/Pogranicza” w wydawnictwie z listy MEiN (wydanie planujemy w 2023 roku).

Serdecznie zapraszamy na Konferencję!

Prof. Jarosław Ławski
(KBF „Wschód – Zachód” UwB)

Dr Urszula M. Pilch
(Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ)

Prof. Anna Czabanowska-Wróbel
(Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ)

Dr Marcin Bajko
(KBF „Wschód – Zachód” UwB)

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
15-420 Białystok, pl. NZS-u 1
Tel. (+48) 504 169 997 – dr Marcin Bajko
(+48) 791 271 236 – dr Urszula M. Pilch
(+48) 664 057 370 – prof. Jarosław Ławski
mail: marbajk@gmail.com, urszulampilch@gmail.com, jlawski@wp.pl

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:

– Prof. Anna Czabanowska-Wróbel – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu I Młodej Polski UJ – Przewodnicząca
– Prof. Jarosław Ławski – Katedra Badan Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB – Przewodniczący
– Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB – Zakład Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych
– Prof. Dariusz Kulesza – Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej
– Prof. Gabriela Matuszek – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu I Młodej Polski UJ
– Prof. Ryszard Nycz – Katedra Antropologii Literatury i Badan Kulturowych, Wydział Polonistyki UJ
– Prof. Magdalena Popiel – Katedra Antropologii Literatury i Badan Kulturowych, Wydział Polonistyki UJ
– Prof. Marian Stala – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ
– Prof. Violetta Wejs-Milewska – Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych UwB
– Prof. Anna Wydrycka – Zakład Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX Wieku UwB

KOMITET ORGANIZACYJNY:

– Dr Urszula M. Pilch – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UJ – Przewodnicząca
– Dr Marcin Bajko – Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” UwB – Przewodniczący
– Dr hab. Iwona E. Rusek – Uniwersytet w Białymstoku
– Dr Dariusz Piechota – Zakład Badań Filologicznych nad Cenzurą UwB
– Dr Paweł Wojciechowski – Pracowania Komparatystyki Kulturowej UwB
– Dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
– Mgr Natalia Szabołtas – Zakład Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Tomy wydane w cyklu „Młoda Polska – rewizje, reinterpretacje”:

Ironia modernistów. Studia, red. naukowa Marcin Bajko, Urszula M. Pilch, Jarosław Ławski, Białystok 2018, 448 s.
Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Studia, red. naukowa Marcin Bajko, Jarosław Ławski, Urszula M. Pilch, Białystok 2019.
Wincenty Lutosławski i literatura. Studia, red. naukowa Anna Janicka, Hanna Libera, Jarosław Ławski, współpraca redakcyjna Marcin Bajko, Urszula M. Pilch, Kraków – Białystok 2021 (w druku).

Konferencja: Od-po-wie-dzialność. Twórczość Olgi Tokarczuk wobec rzeczywistości

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE POLONISTÓW
W INSTYTUCIE FILOLOGII POLSKIEJ
UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
W KRAKOWIE

Zaprasza do udziału w konferencji:

Od-po-wie-dzialność. Twórczość Olgi Tokarczuk wobec rzeczywistości

KONFERENCJA ODBĘDZIE SIĘ
3–4 MARCA 2022
NA PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS

Więcej szczegółów w załączniku.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Anna Markowa – życie i twórczość

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów

Szanowni Państwo,
w 2022 roku Anna Markowa obchodziłaby swoje 90. urodziny, chcemy tę rocznicę uczcić Ogólnopolską
Konferencją Naukową „Anna Markowa. Życie i twórczość” oraz wydaniem monografii z rozprawami
przybliżającymi postać pisarki, poetki, dziennikarki i społeczniczki. Konferencję planowaliśmy na
listopad 2021, jednak z powodu poważnych problemów epidemicznych oraz na prośbę rodziny pisarki
postanowiliśmy przełożyć na koniec maja 2022. Z tego powodu ponawiamy zaproszenie do wszystkich,
którzy dotychczas nie zdążyli zadeklarować udziału w obradach. Mamy nadzieję, że pierwsza
konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości autorki Biletu w jedną stronę, Obiektu
strzeżonego, Akwarium, Długożywia, Ciemnego lakieru czy Śmierci odbędzie się w warunkach
stacjonarnych. Zapraszamy serdecznie do udziału w konferencji, czekamy na propozycje tematów.

Proponowane zagadnienia badawcze konferencji:
• miejsca Markowej – Lublin, Opole, Białystok,
• życie prywatne, zawodowe, artystyczne i społeczne Markowej,
• tematy twórczości literackiej i dziennikarskiej,
• literackie, artystyczne, filozoficzne, religijne źródła inspiracji,
• język, styl, poetyka w twórczości Markowej,
• twórczość Markowej jako inspiracja,
• radio, literatura, życie,
• mitologia, kultura, sztuka w poezji i w prozie Markowej.

Harmonogram:
• 30 marca 2022 – termin zgłaszania tematów na adres: markowa.konferencja@gmail.com
• 15 kwietnia 2022 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 27 maja 2022 – termin konferencji
• 30 września 2022 – termin nadsyłania tekstów do monografii pokonferencyjnej.

Więcej szczegółów w załączniku.

Z poważaniem
/Krzysztof Korotkich/

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Polsko-bułgarskie kontakty językowe, literackie i kulturowe

Zapraszamy na Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukową pod tytułem:

Polsko-bułgarskie kontakty językowe, literackie i kulturowe

Więcej szczegółów:
Program

Ogólnopolska Konferencja Naukowa NORWID WOBEC MŁODOŚCI

Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów Konferencji oraz władz Uniwersytetu jej patronujących gorąco zapraszamy członków społeczności akademickiej, szczególnie zaś nauczycieli oraz uczniów szkół średnich do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej NORWID WOBEC MŁODOŚCI.

Konferencja będzie mieć miejsce 22 października, a towarzyszy jej szereg nadzwyczaj interesujących wydarzeń zarówno artystycznych, jak i edukacyjnych w dniach 18–23 października.

Wszystkie szczegóły oraz adresy kontaktowe znajdą Państwo w załączonym Programie.

Konferencja będzie transmitowana online: https://noe.uwb.edu.pl/link/norwidkonferencja

Plakat

Program konferencji

Zapraszamy i do zobaczenia!

XI Konferencja Naukowa z cyklu Przestrzeń jako kategoria poetyki pod hasłem Literatura i geografia II

Pracownia Teorii i Antropologii Literatury zaprasza na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu. Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 października 2021 roku na Wydziale Filologicznym UwB (sala 47).

Zapraszamy do zapoznania się z programem.

Międzynarodowa konferencja naukowa „MODERNIZM POLSKI I UKRAIŃSKI”

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

Katedra Polonistyki
Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu
Im. Tarasa Szewczenki

Instytut Literatury Narodowej Akademii Nauk Ukrainy

Międzynarodowa konferencja naukowa
MODERNIZM POLSKI I UKRAIŃSKI

Warianty narodowe:
Paralele i dialogi

Program

Konferencja naukowa pt. 9th International Conference on Language, Literature and Culture / Crossroads III

Zakład Prozy Anglojęzycznej zaprasza na międzynarodową konferencję naukową pt. 9th International Conference on Language, Literature and Culture / Crossroads III: Risk and safety organizowaną wspólnie z Cankaya University w Ankarze. Konferencja hybrydowa odbędzie się w dniach 14-15 października 2021 r. w Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.