Kategoria: Konferencje literaturoznawcze

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Archiwa kultury polskiej XX wieku: Londyn – Białystok – Turyn”

Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych,
Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku,
Departament Języków i Literatur Obcych Uniwersytetu w Turynie,
Archiwum Państwowe w Białymstoku
oraz  Biblioteka Polska POSK w Londynie

mają zaszczyt zaprosić na II Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu
„Archiwa kultury polskiej XX wieku: Londyn – Białystok – Turyn”

zatytułowaną

„Polonica zagraniczne. Stan wiedzy i perspektywy badawcze”,

która odbędzie się w dniach 7-8 października br. w Archiwum Państwowym w Białymstoku

Program
Plakat

Konferencja: ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI

Jubileuszowa
X Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu
ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI
Seria II: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej

W KULTURZE ŻYDÓW
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
Edycja X:
JEROZOLIMA
MIT – MIASTO – LITERATURA

BIAŁYSTOK 23 WRZEŚNIA 2021

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:
– Literackie, kulturowe, artystyczne wyobrażenia Jeruzalem.
– Podróże do Jerozolimy; ich świadectwa.
– „Jerozolimy” poza Jerozolimą: Wilno, Białystok, inne miejscowości.
– Ikonograficzne wyobrażenia o Jerozolimie.
– Biblijne konteksty narracji o Jeruzalem.
– Artystyczne metamorfozy wyobrażeń Jerozolimy.
– Wyobrażenia o Jerozolimie a świadectwa Holocaustu.
– Współczesna Jerozolima w ujęciu artystycznym.

KOMITET NAUKOWY CYKLU BADAWCZEGO
„ŻYDZI EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ”:

– Dr Helena Datner – Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie
– Prof. Alan Duben – Uniwersytet w Stambule, Turcja
– Dr Anna Frajlich – Nowy Jork, Stany Zjednoczone
– Pani Jolanta Gadek – Białystok
– Pan Mark Halpern – Nowy Jork, Stany Zjednoczone
– Prof. Daniel Kalinowski – Akademia Pomorska w Słupsku
– Pan Ryszard Löw – Tel-Awiw, Izrael
– Prof. Jarosław Ławski – Uniwersytet w Białymstoku
– Dr Wiktoria Moczałowa – Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa
– Prof. Dariusz Konrad Sikorski – Uniwersytet Gdański
– Prof. Maciej Tramer – Uniwersytet Śląski w Katowicach

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:
– Prof. Jarosław Ławski – UwB Białystok, Stowarzyszenie Naukowe „Oikoumene” –
Przewodniczący
– Dyr. Beata Zadykowicz – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Przewodnicząca
– Dr hab. Anna Janicka, prof. UwB – Katedra Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych –
Sekretarz
– Dr Michał Siedlecki – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego – Sekretarz
– Dr Jacek Partyka – Wydział Filologiczny UwB – Sekretarz
– Dr Grażyna Dawidowicz – VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
– Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
– Dr Marta Kowerko-Urbańczyk – Zakład Badań Źródłowych nad Literaturą XIX i XX
Wieku UwB
– Dr Kamil K. Pilichiewicz – Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza
Górnickiego

Program

Konferencja: Austria a kraje słowiańskie

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
AUSTRIA A KRAJE SŁOWIAŃSKIE
ZAGADNIENIA TRANSFERU KULTUROWEGO:
LITERATURA – JĘZYK – HISTORIA

Białystok – Wiedeń
22 września 2021 r.

ZAGADNIENIA BADAWCZE KONFERENCJI:
– Kultury słowiańskie w Austrii, Austria w kulturach słowiańskich – zagadnienia obrazu literackiego.
– Językowe interpretacje niemiecko-słowiańskie na obszarze Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
– Kulturowy obraz Słowianina w kulturze austriackiej i Austriaka w kulturach słowiańskich.
– Transfer idei, estetyk, wartości na pograniczach słowiańsko-austriackich.
– Podróże Austriaków po krajach słowiańskich i Słowian po Austrii – świadectwa literackie, językowe, plastyczne (i inne)

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI
Prof. Alois Woldan – Uniwersytet Wiedeński
Prof. Zbigniew Chojnowski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Prof. Anna Harbig – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. Georg Holzer – Uniwersytet Wiedeński
Prof. Natalia Maliutina – Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet w Odessie
Prof. Fedor Poljakow – Uniwersytet Wiedeński
Prof. Stefan Simonek – Uniwersytet Wiedeński
Dr Nina Taylor-Terlecka – Oxford, Wielka Brytania

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI
Ass.-Prof. Mag. Dr Jolanta Doschek – Uniwersytet Wiedeński – Przewodnicząca
Prof. Jarosław Ławski – Uniwersytet w Białymstoku – Przewodniczący
Dr hab. Krzysztof Korotkich – Uniwersytet w Białymstoku – Sekretarz
Dr hab. Magdalena Thien, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Małgorzata Biergiel-Techmańska – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Marta Kowerko-Urbańczyk – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Marcin Bajko – Uniwersytet w Białymstoku
Dr Łukasz Zabielski – Książnica Podlaska
ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:
– Institut für Slawistik, Austria
Universität Wien
Spitalgasse 2, Hof 3, 1090 Wien, Österreich;
jolado45@gmail.com
– Katedra

Program

Konferencja: Norwid wobec młodości

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Norwid wobec młodości
Białystok – Supraśl, 22–23 października 2021

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów
IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku | Teatr Wierszalin

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Norwid wobec młodości”, która odbędzie się w Białymstoku
i w Supraślu 22–23 października 2021 roku. Wydarzeniem tym pragniemy włączyć się do obchodów Roku
Norwidowskiego, ogłoszonego przez Sejm RP z okazji dwusetnej rocznicy urodzin autora Promethidiona,
Quidama, Vade-mecum, Rzeczy o wolności słowa… Celem konferencji jest spojrzenie na twórczość Norwida
– pisarza, sztukmistrza, intelektualisty o zainteresowaniach łączących perspektywę jednostkowego
doświadczenia z dziejami kultur i cywilizacji – przez pryzmat pytań o młodość rozumianą zarówno w sensie
egzystencjalnym, jak i kulturowym, rozpatrywaną w rozmaitych konfiguracjach problemowych.
Ponadto chcielibyśmy podyskutować o sposobach adaptowania Norwidowej twórczości do potrzeb
edukacji szkolnej. Interesuje nas również Norwid jako inspiracja dla artystów młodego pokolenia.

Proponujemy następujące zagadnienia badawcze:
• młodość jako temat, motyw, idea w twórczości Norwida
• młodość w języku Norwida
• młodość jako cecha bohatera Norwidowskiego
• twórczość Norwida w kontekście literackich, artystycznych, filozoficznych, religijnych ujęć młodości
• młodość jako wartość/ młodość jako brzemię
• młodość w wymiarze pokoleniowym
• młodość i emocjonalność
• młodość wobec starości
• młodość i płeć
• „młode” i „stare” kultury, cywilizacje
• „młode” i „stare” – formy i gatunki literackie
• młodość i nowoczesność
• Norwid jako młodszy romantyk
• „młoda piśmienność warszawska”
• Norwid wobec młodości romantyzmu
• recepcja szkolna twórczości Norwida – praktyka i nowe propozycje
• Norwid jako inspiracja dla młodych twórców
• „odmładzanie” Norwida we współczesnej kulturze popularnej

Harmonogram:
• 4 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: norwid.konferencja@gmail.com
• 14 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 22–23 października 2021 – termin konferencji
• 17 grudnia 2021 – termin nadsyłania tekstów do recenzowanej monografii pokonferencyjnej

Z poważaniem
/Krzysztof Korotkich/

Szczegóły i ZGŁOSZENIE REFERATU

Konferencja: Anna Markowa – życie i twórczość

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Anna Markowa – życie i twórczość
Białystok, 19 listopada 2021

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Anna Markowa. Życie i twórczość”, która odbędzie się 19
listopada 2021 w Białymstoku. Jest to pierwsza konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości
autorki Biletu w jedną stronę, Obiektu strzeżonego, Akwarium, Długożywia, Ciemnego lakieru czy
Śmierci
. W roku 2022 Anna Markowa obchodziłaby swoje 90 urodziny, chcemy tę rocznicę uczcić
wydaniem monografii z rozprawami przybliżającymi postać pisarki, poetki, dziennikarki i społeczniczki.
Jeżeli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na spotkanie w formie stacjonarnej, przewidujemy transmisję
obrad i wydarzeń artystycznych online.

Proponowane zagadnienia badawcze konferencji:
• miejsca Markowej – Lublin, Opole, Białystok,
• życie prywatne, zawodowe, artystyczne i społeczne Markowej,
• tematy twórczości literackiej i dziennikarskiej,
• literackie, artystyczne, filozoficzne, religijne źródła inspiracji,
• język, styl, poetyka w twórczości Markowej
• twórczość Markowej jako inspiracja,
• radio, literatura, życie,
• mitologia, kultura, sztuka w poezji i w prozie Markowej.

Harmonogram:
• 10 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: markowa.konferencja@gmail.com
• 24 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 19 listopada 2021 – termin konferencji
• 7 stycznia 2022 – termin nadsyłania tekstów do monografii pokonferencyjnej.

Z poważaniem
Krzysztof Korotkich

Szczegóły i ZGŁOSZENIE REFERATU / PAPER SUBMISSION FORM

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Anna Markowa – życie i twórczość

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Anna Markowa. Życie i twórczość”, która odbędzie się 19
listopada 2021 w Białymstoku. Jest to pierwsza konferencja naukowa poświęcona życiu i twórczości
autorki Biletu w jedną stronę, Obiektu strzeżonego, Akwarium, Długożywia, Ciemnego lakieru czy
Śmierci. W roku 2022 Anna Markowa obchodziłaby swoje 90 urodziny, chcemy tę rocznicę uczcić
wydaniem monografii z rozprawami przybliżającymi postać pisarki, poetki, dziennikarki i społeczniczki.
Jeżeli sytuacja pandemiczna nie pozwoli na spotkanie w formie stacjonarnej, przewidujemy transmisję
obrad i wydarzeń artystycznych online.

Proponowane zagadnienia badawcze konferencji:
• miejsca Markowej – Lublin, Opole, Białystok,
• życie prywatne, zawodowe, artystyczne i społeczne Markowej,
• tematy twórczości literackiej i dziennikarskiej,
• literackie, artystyczne, filozoficzne, religijne źródła inspiracji,
• język, styl, poetyka w twórczości Markowej
• twórczość Markowej jako inspiracja,
• radio, literatura, życie,
• mitologia, kultura, sztuka w poezji i w prozie Markowej.

Harmonogram:
• 10 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: markowa.konferencja@gmail.com
• 24 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 19 listopada 2021 – termin konferencji
• 7 stycznia 2022 – termin nadsyłania tekstów do monografii pokonferencyjnej.

Program

Z poważaniem
Krzysztof Korotkich

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Norwid wobec młodości

Uniwersytet w Białymstoku | Wydział Filologiczny
Kolegium Literaturoznawstwa | Kolegium Językoznawstwa
Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” | Pracownia Komparatystyki Kulturowej
Studenckie Koło Naukowe Klub Humanistów
IV Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Białymstoku | Teatr Wierszalin

mają zaszczyt zaprosić

na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Norwid wobec młodości”, która odbędzie się w Białymstoku
i w Supraślu 22–23 października 2021 roku. Wydarzeniem tym pragniemy włączyć się do obchodów Roku
Norwidowskiego, ogłoszonego przez Sejm RP z okazji dwusetnej rocznicy urodzin autora Promethidiona,
Quidama, Vade-mecum, Rzeczy o wolności słowa… Celem konferencji jest spojrzenie na twórczość Norwida
– pisarza, sztukmistrza, intelektualisty o zainteresowaniach łączących perspektywę jednostkowego
doświadczenia z dziejami kultur i cywilizacji – przez pryzmat pytań o młodość rozumianą zarówno w sensie
egzystencjalnym, jak i kulturowym, rozpatrywaną w rozmaitych konfiguracjach problemowych.
Ponadto chcielibyśmy podyskutować o sposobach adaptowania Norwidowej twórczości do potrzeb
edukacji szkolnej. Interesuje nas również Norwid jako inspiracja dla artystów młodego pokolenia.

Proponujemy następujące zagadnienia badawcze:
• młodość jako temat, motyw, idea w twórczości Norwida
• młodość w języku Norwida
• młodość jako cecha bohatera Norwidowskiego
• twórczość Norwida w kontekście literackich, artystycznych, filozoficznych, religijnych ujęć młodości
• młodość jako wartość/ młodość jako brzemię
• młodość w wymiarze pokoleniowym
• młodość i emocjonalność
• młodość wobec starości
• młodość i płeć
• „młode” i „stare” kultury, cywilizacje
• „młode” i „stare” – formy i gatunki literackie
• młodość i nowoczesność
• Norwid jako młodszy romantyk
• „młoda piśmienność warszawska”
• Norwid wobec młodości romantyzmu
• recepcja szkolna twórczości Norwida – praktyka i nowe propozycje
• Norwid jako inspiracja dla młodych twórców
• „odmładzanie” Norwida we współczesnej kulturze popularnej

Harmonogram:
• 4 września 2021 – termin zgłaszania tematów na adres: norwid.konferencja@gmail.com
• 14 września 2021 – powiadomienie o przyjęciu tematów
• 22–23 października 2021 – termin konferencji
• 17 grudnia 2021 – termin nadsyłania tekstów do recenzowanej monografii pokonferencyjnej

Więcej informacji w zaproszeniu.

Z poważaniem
Krzysztof Korotkich

MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu „Polsko-gruzińskie związki literackie, językowe i historyczne”

Edycja I: DIALOG KULTURY GRUZIŃSKIEJ I POLSKIEJ W XIX I XX WIEKU LITERATURA – JĘZYK – HISTORIA

Konferencja organizowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2022 nr
projektu 009/RID/2018/19 kwota finansowania 8 791 222,00 zł.”

Program

Międzynarodowa Konferencja Naukowa HORYZONTY SLAWISTYKI W XXI WIEKU – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej Zakład Językoznawstwa Interkulturowego i Glottodydaktyki Katedra Leksykologii i Pragmalingwistyki

mają zaszczyt zaprosić do udziału
w Międzynarodowej Konferencji Naukowej

HORYZONTY SLAWISTYKI W XXI WIEKU – STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU
Białystok 13-14 maja 2021 r.

Więcej informacji w zaproszeniu.