Kategoria: Obrony

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w – mgr Anna Dziok-Łazarecka

Białystok, 13 kwietnia 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 27 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Anny Dziok-Łazareckiej

Temat rozprawy: „Nature Walks. Peripatetic Tradition in the Non-Fiction Travel Writing of Robert Macfarlane” (Przyrodnicze wędrówki. Tradycja perypatetyczna w niefikcjonalnym podróżopisarstwie Roberta Macfarlane’a

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Moroz – promotor

Recenzenci: prof. dr. hab. Zbigniew Białas
dr hab. dr hab. Jakub Lipski, prof. UKW

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Rada Dyscypliny Językoznawstwo zawiadamia, że 26 kwietnia 2022 r. o godz. 13.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Piotra Jerzego Malinowskiego

Temat rozprawy: „Odwołania do technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w podręcznikach do nauki języka angielskiego wobec oczekiwań nauczycieli”.

Promotor: dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Ewa Lewicka-Mroczek

Recenzenci: dr hab. Jarosław Grzegorz Krajka, prof. UMCS
dr hab. Przemysław Damian Krakowian, prof. UŁ

Obrona odbędzie się w trybie stacjonarnym na Wydziale Filologicznym (s. 47 Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1).

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Językoznawstwa (p. 69, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału: https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

dr hab. Anna Harbig, prof. UwB
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Nowy regionalizm w badaniach literackich

Zespół Badań Regionalnych, Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych oraz Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, we współpracy z Galerią Arsenał, zapraszają w grudniu 2022 roku na VIII konferencję z cyklu „Nowy regionalizm w badaniach literackich”, tym razem poświęconą chłopstwu w najnowszej literaturze i sztuce. Opatrując sesję hasłem „warstwy ludu” chcieliśmy zasugerować, że zależy nam na wydobyciu zróżnicowania (nie tylko regionalnego) chłopskich doświadczeń. Szczegółowy opis idei konferencji i zagadnień, którym chcemy się bliżej przyjrzeć, znajduje się w załączniku.

Formularz
Załącznik

Zapraszamy!

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Majewskiej

Białystok, 11 października 2021 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Rada Dyscypliny Językoznawstwo zawiadamia, że 26 października 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Majewskiej

Temat rozprawy: Językowe obrazy kobiety i mężczyzny w felietonach prasowych z przełomu wieków XX i XXI (na przykładzie tekstów Tomasza Raczka i Małgorzaty Domagalik z tygodnika „Wprost”)

Promotor:
dr hab. Beata Kuryłowicz, prof. UwB

Recenzenci:
dr hab. Joanna Kulwicka-Kamińska, prof. UMK (UMK, Toruń)
dr hab. Małgorzata Bortliczek, prof. UŚ (UŚ, Katowice)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazaniem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednia komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/a056acea8c2a4c9fa5581a7d1dda1880

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11689/1/M_Majewska_Jezykowe_obrazy_kobiety_imezczyny_w_felietonach_prasowych.pdf

oraz w sekretariacie Kolegium Językoznawstwa (p. 69, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).
Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Prof. dr hab. Irena Szczepankowska
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Językoznawstwo

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Eweliny Feldman-Kołodziejuk

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 29 września 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Eweliny Feldman-Kołodziejuk

Temat rozprawy: Intergenerational Transmission of Motherhood in the Fiction of Margaret
Atwood [Międzypokoleniowy przekaz macierzyństwa w twórczości prozatorskiej Margaret Atwood]

Promotor:
dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB

Recenzenci:
Dr hab. Paulina Ambroży, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza)
Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja
Kopernnika)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/ec2acb1583cf43d09c6711d6b3232923

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/195


oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).
Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Zawiadomienie

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy mgr Magdaleny Łapińskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 27 lipca 2021 r. o godz. 11.30
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Łapińskiej

Temat rozprawy: Violence and its costs in contemporary African American Women’s fiction
in the light of Slivan S. Tomkins’s study of affects

Promotor: dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB

Recenzenci:
Dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Ewa B. Łuczak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie
rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny
dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/cd12a73f2858440bba5f138b18880efb

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11288/1/M_Lapinska_Violence_and_i
ts_costs_in_contemporary.pdf

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia
Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy mgr Joanny Katarzyny Wildowicz

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 10 czerwca 2021 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny Katarzyny Wildowicz

Temat rozprawy: Konstrukcja historii Ameryki według Cormaca McCarthy’ego. „Krwawy południk”, „Trylogia Pogranicza” i „Droga” jako epopeja heterogeniczna

Promotor: prof. dr hab. Dariusz Kulesza

Recenzenci:
prof. dr hab. Lucyna Aleksandrowicz-Pędich (SWPS, Warszawa)
prof. dr hab. Mirosława Buchholtz (UMK, Toruń)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/d9d31866bc5444db8b7deb054e84369f

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10995

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy mgr Katarzyny Trusewicz

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 14 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Trusewicz

Temat rozprawy: Puszcza Białowieska w ekonarracjach

Promotor: dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

Recenzenci:
dr hab. Magdalena Roszczynialska, prof. UP (Kraków)
dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz, prof. UAM (Poznań)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/12b63c3aed004662a9a7e8fdb3dc23b2

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10997

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy mgr Danuty Niebrzydowskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 11 czerwca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Danuty Niebrzydowskiej

Temat rozprawy: Biblijna Maria Magdalena w dramacie polskim przełomu XIX i XX wieku

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Ławski
Promotor pomocniczy: dr Marcin Bajko

Recenzenci:
prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska (UJD, Częstochowa)
prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski (UWM, Olsztyn)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/00a0dce66e6147789a065ad6cd00d321

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/handle/11320/10996

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Publiczna obrona rozprawy mgr Moniki Sobolewskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Senat Uniwersytetu w Białymstoku
uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24 marca 2021 r. o godz. 12.15
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej

mgr Moniki Sobolewskiej
pt.  Socjolekt strzelecki na tle polszczyzny ogólnej

Promotor:
Prof. dr hab. Urszula Sokólska

Recenzenci:
Dr hab. Jolanta Migdał, prof. UAM
Prof. dr hab. Artur Rejter

Rozprawa została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 83.

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard:
https://eu.bbcollab.com/guest/09f1a7715f8c4d428e14d0055abe2c8c

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej zgodnie z  Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 4.03.2021 r.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski