Kategoria: Ogłoszenia

Publiczna obrona rozprawy mgr Magdaleny Łapińskiej

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 27 lipca 2021 r. o godz. 11.30
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Magdaleny Łapińskiej

Temat rozprawy: Violence and its costs in contemporary African American Women’s fiction
in the light of Slivan S. Tomkins’s study of affects

Promotor: dr hab. Jerzy Kamionowski, prof. UwB

Recenzenci:
Dr hab. Dominika Ferens, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
Dr hab. Ewa B. Łuczak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie
rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny
dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://eu.bbcollab.com/guest/cd12a73f2858440bba5f138b18880efb

Rozprawa doktorska dostępna jest na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku:
https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/11288/1/M_Lapinska_Violence_and_i
ts_costs_in_contemporary.pdf

oraz w sekretariacie Wydziału Filologicznego (p. 83, Plac Niezależnego Zrzeszenia
Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:
https://filologia.uwb.edu.pl/index.php/przewody-doktorskie/

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Uniwersytecka reprezentacja na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju!

Piątka studentów Uniwersytetu w Białymstoku dołączy do załogi Pawilonu Polski podczas Wystawy Światowej Expo 2020, jaka w październiku bieżącego roku rozpocznie się w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Żacy z największej podlaskiej uczelni odbędą tam trzymiesięczne praktyki studenckie.

Katarzyna Gdula z Wydziału Chemii, Laura Anastazja Gordziejczyk z Wydziału Filologicznego, Milena Łuckiewicz z Wydziału Ekonomii i Finansów, a także Karolina Lasota i Olaf Moczydłowski z Wydziału Prawa. W lutym odpowiedzieli na ogłoszenie rekrutacyjne, teraz – szykują się do wyjazdu do Dubaju.

– Od razu wiedziałam, że to szansa dla mnie, to jest coś czego szukałam, czego oczekiwałam od studiów: szansy na rozwój, na zrobienie czegoś więcej – mówi Katarzyna Gdula wspominając dzień, gdy zobaczyła ogłoszenie rekrutacyjne. – Jestem człowiekiem ambitnym, otwartym i bardzo chętnie podejmuję nowe działania.

Do udziału w rekrutacji nie trzeba też było namawiać Mileny Łuckiewicz:

– Gdy zobaczyłam w skrzynce mailowej informację o studentach poszukiwanych na praktyki w Dubaju, pomyślałam, że to wielka szansa dla mnie. Nie było momentu zawahania. To świetna możliwość rozwoju, poznania nowych ludzi i muszę tam jechać – relacjonuje studentka ekonomii.

Aby zdobyć zaproszenie do Dubaju studenci musieli przejść kilkuetapową rekrutację: zaprezentować siebie, swoje umiejętności, doświadczenia, osobowość i pasje. Praktyki studenckie podczas Expo 2020 zorganizowała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) i to ona dokonała ostatecznego wyboru piątki szczęśliwców spośród blisko 50 zgłoszeń studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Studenci nie kryją emocji, jakie towarzyszą im w związku z wyjazdem do Dubaju, zaplanowanym na koniec września. 

– Jestem podekscytowany uczestnictwem w tak wielkim, międzynarodowym projekcie, tym, że będę mógł rozwinąć skrzydła, pokazać swoje umiejętności, a przede wszystkim dobrze się bawić: zwiedzić ponownie Emiraty, zobaczyć tamtejsze cuda architektury oraz spotkać ludzi, którzy tam żyją. A w polskim pawilonie chciałbym osobiście pokazać, co ja kocham w Polsce – wylicza Olaf Moczydłowski.

– W perspektywie aktualnych białostockich upałów, gdy pomyślę, że pojadę do Dubaju i przywita mnie 50 stopni, to mam nadzieję, że się nie roztopię – uśmiecha się  Laura Anastazja Gordziejczyk. – Widzę też, że na pewno będę musiała włożyć sporo wysiłku w pobyt tam, w siebie, żeby czuć się komfortowo, czegoś się nauczyć i dać coś od siebie, bo po to tam jadę – dodaje.

Z pobytem na Expo 2020 wiążą też sporo nadziei:

– Dużo okazji, dużo możliwości do samorozwoju, w szczególności pod kątem kariery, a także pod kątem rozwinięcia moich możliwości językowych. Nawet ostatnio zaczęłam myśleć o tym, żeby rozpocząć naukę języka arabskiego, skoro wyjeżdżam do Dubaju. A oprócz tego, to na pewno fantastyczni ludzie, którzy tam wyjeżdżają i których poznamy – mówi Karolina Lasota. – Życzę sobie i innym uczestnikom, by okazało się to przygodą naszego życia. 

Oprócz studentów z Uniwersytetu w Białymstoku na praktyki do Dubaju polecą też żacy z Grupy Uczelni Vistula, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Łódzkiego. W sumie szeregi Zespołu Pawilonu Polski zasili 150 studentów z całej Polski. Podobnie jak w przypadku żaków z pozostałych uczelni publicznych (UW, UE, UŁ), pobyt reprezentantów UwB sfinansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Jak można przeczytać na stronie https://expo.gov.pl/expo-2020, Expo 2020 w Dubaju będzie pierwszą Wystawą Światową zorganizowaną w kraju arabskim i według zapowiedzi organizatorów aspiruje do tego, by stać się największym show w historii. Zgodnie z decyzją Biura Wystaw Światowych, ze względu na pandemię COVID19, Expo 2020 w Dubaju zostało przełożone o rok i odbędzie się między 1 października 2021 r. a 31 marca 2022 r.

Wystawy Światowe Expo to największe i najbardziej prestiżowe wydarzenia na świecie, łączące wątki gospodarcze, promocyjne, kulturalne i turystyczne. Odbywają się co 5 lat, a ich skala porównywalna jest do Igrzysk Olimpijskich czy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej. Podczas tegorocznej wystawy organizatorzy spodziewają się nawet 250 mln gości.

Pobyt studentów z Uniwersytetu w Białymstoku w Dubaju zbiegnie się z czasem wspólnej prezentacji Województwa Podlaskiego oraz resortu klimatu i środowiska podczas Expo, organizowanej pod hasłem Xylopolis. Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku oraz Fundacją Grupy Unibep Unitalent i zostało dofinansowane jest ze środków NFOŚiGW. Studenci z UwB będą zaangażowani m.in. w obsługę wystawy pt. Xylopolis w strefie wystaw czasowych Pawilonu Polski.

Muzeum Pamięci Sybiru

Szanowni Państwo, Studenci oraz Absolwenci Wydziału Filologicznego, z przyjemnością informujemy, że Muzeum Pamięci Sybiru otwiera kolejną edycję Akademii Muzeum.

Akademia Muzeum to cykl szkoleń przygotowujących do samodzielnego oprowadzania po wystawie Muzeum Pamięci Sybiru.

Akademia rozpocznie się 2 sierpnia 2021r. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Akademii oraz harmonogramem i do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Koszt szkolenia wynosi 200,00 zł.

Skany uzupełnionych formularzy rekrutacyjnych wraz z potwierdzeniem wykonania przelewu należy przesyłać na adres: k.mosiej@sybir.bialystok.pl.

Łączę wyrazy szacunku,
Karolina Mosiej-Zambrano

Adiunkt w Dziale Wystaw
tel. 795 650 860
e-mail: k.mosiej@sybir.bialystok.pl

Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Węglowa 1

15-121 Białystok
www.sybir.bialystok.pl
Facebook|Instagram|Twitter|YouTube

Akademia Muzeum
Harmonogram części teoretycznej
Harmonogram części praktycznej
Regulamin Akademii Muzeum
Formularz Rekrutacyjny

Miejsca w Domu Studenta: Harmonogram czynności na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc w Domach Studenta na rok akademicki 2021/2022.

    Czynności
Student kontynuujący studiaKandydat przyjęty na studia, w tym kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022 
od 26.07.2021 r. godz. 00:01od 17.08.2021 r. godz. 00:01Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.
10.08.2021 r. godz. 23:59  31.08.2021 r. godz. 23:59  Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.
11.08.2021 r.

12.08.2021 r.
01.09.2021 r.

02.09.2021 r.
Rozpatrywanie wniosków przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych.
13.08.2021 r.03.09.2021 r.  Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów w systemie USOSweb UwB.
16.08.2021 r.06.09.2021 r.Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.