Kategoria: Ogłoszenia

UWAGA, BARDZO WAŻNE! PROSZĘ PRZECZYTAĆ CAŁY PONIŻSZY KOMUNIKAT

Dnia 1 października 2020 r. odbędą się spotkania opiekunów poszczególnych roczników ze studentami pierwszych roczników, na których rekrutacja została zakończona oraz wszystkich wyższych roczników.

Pierwsze roczniki, na których została zakończona rekrutacja to:

studia I stopnia, kierunek filologia:

moduł specjalizacyjny: filologia angielska
moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem niemieckim
moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem hiszpańskim
moduł specjalizacyjny: filologia angielska z językiem rosyjskim
moduł specjalizacyjny: język francuski stosowany, z hiszpańskim

studia II stopnia, kierunek filologia:

moduł specjalizacyjny: filologia angielska
moduł specjalizacyjny: filologia angielska z elementami translatoryki

Dnia 2 października 2020 r. rozpoczynają się zajęcia dydaktyczne.

Dnia 7 października 2020 r. o godz. 9.30, w auli Wydziału odbędzie się Wydziałowa Inauguracja roku akademickiego 2020/2021. O godz. 14.00 odbędzie się wykład z zasad savoir vivre’u (w formie zdalnej za pomocą platformy Blackboard), który poprowadzi dr hab. Violetta Wejs-Milewska, prof. UwB. Szczegóły otrzymają Państwo w późniejszym terminie.

Zgodnie z  organizacją roku akademickiego 2020/2021, dzień 7 października br. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Pierwsze roczniki, na których trwa III tura rekrutacja rozpoczynają zajęcia dydaktyczne w dniu 12 października 2020 r., po zakończonej rekrutacji.

Pierwsze roczniki, na których trwa III tura rekrutacji to:

studia I stopnia, kierunek filologia polska

studia II stopnia, kierunek filologia polska

studia I stopnia, kierunek filologia:

– moduł specjalizacyjny: filologia francuska (nauka języka od podstaw)

– moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)

– moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska (oferta edukacyjna dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)

– moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska komunikacja językowa w sferze biznesu

studia II stopnia, kierunek filologia:

– moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska – przekładoznawstwo

Legitymacje studenckie otrzymają Państwo 12 października 2020 r., zostaną rozdane przez pracownika Dziekanatu na Państwa zajęciach dydaktycznych. Godzina odbioru legitymacji i spotkań z opiekunami zostanie podana w późniejszym terminie.

VI międzynarodowa konferencja naukowa

28 września w Białymstoku odbędą się obrady VI edycji międzynarodowej konferencji naukowej z cyklu “Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Monastycyzm i mistycyzm w literaturze, kulturze i języku Słowian”.

Plakat

Konferencja z cyklu “W kręgu problemów antropologii literatury”

Zakład Slawistyki i Literatur Rosji Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku wraz z Katedrą Filologii Rosyjskiej Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w V Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cykluW kręgu problemów antropologii literatury”. Konferencja odbędzie się w formacie zaocznym w dwóch etapach: w Grodnie (21 września 2020 roku) i w Białymstoku (24 września 2020 roku), i będzie poświęcona eksploracji różnorodnych aspektów ludzkiej kultury podlegających normatyzacji i tabuizacji oraz procesom rozszerzania i ograniczania sfery wolności.  Temat konferencji w Białymstoku Tabu w literaturze i sztuce. Wczoraj i dziś.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Mgr Sz. Trusewicz

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 28 września 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Szymona Trusewicza

Temat rozprawy: Poetyka Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego. Formy artykulacji doświadczenia geobiograficznego

Promotor: dr hab. Elżbieta Konończuk, prof. UwB

Recenzenci: dr hab. Agnieszka Czyżak, prof. UAM
        dr hab. Magdalen Roszczynialska, prof. UP

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Chęć uczestnictwa w obronie proszę kierować na adres mailowy sekretariatu Wydziału Filologicznego filolog@uwb.edu.pl. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Rozprawa doktorska dostępna jest w repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (Odział Informacji Naukowej ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok). Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Streszczenia i recenzje

      Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie

Rozprawa

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej. Mgr R. Czarnopyś

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 28 września 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr. Ryszarda Czarnopysia

Temat rozprawy: Problematyka polska w działalności pisarskiej Gilberta Keitha Chestertona: historia – kultura – polityka

Promotor: dr hab. Anna Kieżuń, prof. UwB
Promotor pomocniczy: dr Łukasz Niewiński

Recenzenci: prof. dr hab. Sławomir Buryła (Uniwersytet Warszawaki)
prof. dr hab. Jolanta Daszyńska (Uniwersytet Łódzki)

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i możliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Chęć uczestnictwa w obronie proszę kierować na adres mailowy sekretariatu Wydziału Filologicznego filolog@uwb.edu.pl. Przebieg zdalnej obrony będzie moderowany i rejestrowany.

Rozprawa doktorska dostępna jest w repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku (Odział Informacji Naukowej ul. Akademicka 2, 15-267 Białystok). Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Streszczenia i recenzje

      Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

Zawiadomienie

Rozprawa

Studenci II r.II st. – aktualizacja organizacji kształcenia na Wydziale Filologicznym w r. akad. 2020/2021

Drodzy Studenci,

informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 na specjalnościach studiów drugiego stopnia tj.: filologia rosyjska – przekładoznawstwo, filologia angielska oraz filologia angielska z elementami translatoryki, zajęcia z Praktycznej Nauki Języka Rosyjskiego oraz Praktycznej Znajomości Języka Angielskiego będą odbywać się w formie stacjonarnej(w celu spełnienia wymogu zapisanego w par. 5 ust. 2 pkt 1, Zarządzenia nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r.).

Prodziekan ds. dydaktycznych
dr Ewa Lewicka-Mroczek

Informacja o organizacji kształcenia na Wydziale Filologicznym w r. akad. 2020/2021

Drodzy kandydaci, studenci, doktoranci, słuchacze studiów dyplomowych, decyzją Dziekana Wydziału Filologicznego planowane są poniższe rozwiązania dotyczące wyboru form kształcenia w roku akademickim 2020/21:

1. Pierwsze roczniki studiów pierwszego i drugiego stopnia: laboratoria, ćwiczenia i konwersatoria w formie stacjonarnej, wykłady zdalnej.

2. Wyższe roczniki studiów pierwszego i drugiego stopnia: zajęcia w formie zdalnej oprócz seminariów dyplomowych, które będą odbywały się w formie stacjonarnej. Ponadto w trakcie roku akademickiego może wystąpić konieczność poprowadzenia również wybranych zajęć w formie stacjonarnej (w celu spełnienia wymogu zapisanego w par. 5 ust. 2 pkt 1, Zarządzenia nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 8 września 2020 r.). Więcej szczegółów znajdą Państwo w powyższym zarządzeniu dostępnym w BIP UwB.

3. Studia doktoranckie i podyplomowe: zajęcia prowadzone będą w formie stacjonarnej.

Zajęcia zdalne odbywać się będą za pomocą komunikatorów zapewniających Państwu w nich czynny udział.

W najbliższym czasie otrzymają Państwo bardziej szczegółowe informacje. Aktualnie trwają prace nad rozkładami zajęć (jak tylko zostaną opracowane pojawią się na stronie Wydziału). Wszystkie zajęcia bez względu na formę będą prowadzone zgodnie z rozkładem.

Prodziekan ds. dydaktycznych
dr Ewa Lewicka-Mroczek