Kategoria: Ogłoszenia

Praktyki w Dubaju

Informujemy o MOŻLIWOŚCI ODBYCIA PRZEZ STUDENTÓW UWB 3-MIESIĘCZNYCH PRAKTYK PODCZAS TEGOROCZNEJ WYSTAWY ŚWIATOWEJ EXPO DUBAI.

Stosowne ogłoszenia / post dostępne są na stronie UwB:
https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/praktyki-dla-studentow-uwb-podczas-expo-w-dubaju/61948288

na profilu FB:
https://www.facebook.com/uniwersytetwbialymstoku/posts/4276774422375244

Nasza uczelnia jest jedną z 5 w Polsce, które dostały zaproszenie
do udziału w tym przedsięwzięciu.

Szczepienia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujmy, że prowadzona jest rejestracja na dobrowolne szczepienia przeciwko COVID-19 nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia na Uniwersytecie w Białymstoku. Zapisy obejmują wyłącznie zainteresowanych szczepieniami na COVID-19 nauczycieli akademickich oraz inne osoby prowadzące zajęcia wyłącznie z datą urodzenia po 31 grudnia 1955 r. Nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie. O terminie i sposobie rejestracji będziemy informować.

Zgłoszenie można wysyłać w nieprzekraczalnym terminie do 18.02.2021 r. (CZWARTEK) do godz. 9.00 na adres szczepimysie@uwb.edu.pl

Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-oraz-innych-osob-prowadzacych-zajecia-na-uczelniach

Zachęcamy również do śledzenia na bieżąco informacji dotyczących szczepień na głównej stronie internetowej UwB: https://uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/ogolne-zasady-systemu-szczepien-dla-nauczycieli-akademickich-aktualizacja-15-02-2021/05b8937c

Program dofinansowania kształcenia osób niepełnosprawnych

Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku prowadzi program skierowany do osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym i znacznym, zameldowanych (zamieszkałych) na terenie Miasta Białystok. W związku z tym programem istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów czesnego i dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bema 60/1, pod numerem tel. (85) 869-65-65, (85) 869-65-50, na stronie internetowej www.bialystok.pl w zakładce osoby niepełnosprawne lub na platformie internetowej PFRON www.sow.pfron.org.pl.

Studencko-doktornacka konferencja naukowa “Dialogi i Monologi”

Koło Naukowe Retoryki „Gadu-gadu” oraz Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w STUDENCKO-DOKTORANCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

„DIALOGI I MONOLOGI”,

która odbędzie się w dniach 22-23 maja 2021 roku w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom.

KRĄG TEMATYCZNY KONFERENCJI wyznaczają poniższe zagadnienia:

Dialogi:

·         retoryka
·         język i komunikacja w mediach
·         manipulacja i perswazja w różnych typach dyskursu
·         etykieta językowa
·         język a teksty kultury
·         przekłady intersemiotyczne
·         dialog między językami

Monologi:

·         badania językowego obrazu świata
·         lingwistyka kognitywna
·         badania semantyczne i pragmatyczne
·         socjolekty i profesjolekty
·         style funkcjonalne
·         zróżnicowanie języka gwarowego
·         etymologia

Do udziału w konferencji zapraszamy językoznawców, literaturoznawców, slawistów, socjologów, kulturoznawców, a także badaczy innych dyscyplin zainteresowanych tematem. Po konferencji planowane jest WYDANIE RECENZOWANEJ MONOGRAFII wieloautorskiej w wydawnictwie znajdującym się na liście wydawnictw punktowanych MNiSW.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 21 MARCA 2021 ROKU. Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych i pokrywa koszty publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenia należy przesyłać przez formularz Google: MAILSCANNER HAS DETECTED DEFINITE FRAUD IN THE WEBSITE AT “FORMS.GLE”. DO _NOT_ TRUST THIS WEBSITE: https://forms.gle/niY9Lestaf38vHms9

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/1059253424551304/

Łączymy wyrazy szacunku

_KOŁO NAUKOWE RETORYKI „GADU-GADU”_
_MIĘDZYWYDZIAŁOWE KOŁO JĘZYKOZNAWSTWA SYNCHRONICZNEGO _

Międzynarodowa naukowa konferencja studencka SLAVICA IUVENUM 2021,

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego organizuje pod patronatem Czeskiego Towarzystwa Studiów Słowiańskich, Bałkańskich i Bizantyjskich
oraz Dziekana Wydziału Filozoficznego UO doc. Mgr. Roberta Antonína, Ph.D.,

Międzynarodową naukową konferencję studencką

SLAVICA IUVENUM 2021,

która odbędzie się 30. 3. – 31. 3. 2021
online na platformie MS Teams.
Konferencja odbędzie się w sekcjach
1/ Językoznawstwo; 2/ Literaturoznawstwo; 3/ Translatologia.

Termin oddania zgloszeń: 14. 3. 2021.

Termin oddania tekstów do publikacji: 30. 4. 2021.

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo do selekcji nadesłanych tekstów do publikacji. Artykuły odpowiadające wymogom naukowym i formalnym zostaną opublikowane po pozytywnym zaakceptowaniu przez recenzentów w monografii Slavica iuvenum XXII w drukowanej i elektronicznej wersji.

PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.
Mgr. Lukáš Plesník, Ph.D.
organizatorzy konferencji

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy:
https://ff.osu.eu/slavicaiuvenum/pl/

Zaproszenie
Информационное письмо
Pozvánka