Kategoria: Ogłoszenia

Grant z Narodowego Centrum Nauki dla dr hab. Moniki Bednarczuk i dr Sylwii Borowskiej-Szerszun

Czworo badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku zdobyło granty w rozstrzygniętych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki. Na swoje projekty otrzymają w sumie ponad 930 tys. zł.

Granty z Narodowego Centrum Nauki trafią do dr hab. Moniki Bednarczuk i dr Sylwii Borowskiej-Szerszun

„W poszukiwaniu innej wiedzy: zachodni ezoteryzm w PRL” – to tytuł projektu dr hab. Moniki Anny Bednarczuk z Wydziału Filologicznego, na który otrzymała dofinansowanie w wysokości 404 100 zł w konkursie OPUS. Badaczka chce przyjrzeć się polskiemu ezoteryzmowi okresu PRL w kontekście kultury i literatury. Jak rozwijały się wybrane grupy zainteresowane okultyzmem? Jak wyglądały ich kontakty z osobami i grupami zajmującymi się ezoteryką i badaniami nad zjawiskami paranormalnymi (zwłaszcza w Europie Zachodniej i Związku Radzieckim)? Kim byli główni aktorzy w procesie ’importu’ wiedzy ezoterycznej? Jakie były najważniejsze kanały i formy rozpowszechniania tej wiedzy? To niektóre pytania, na które będzie poszukiwała odpowiedzi, analizując teksty autobiograficzne, literackie, paraliterackie i poradnikowe, a także artykuły prasowe i dokumenty archiwalne.

Z tego samego konkursu 241 620 zł zdobyła też inna filolożka z UwB – dr Sylwia Borowska-Szerszun. Jej projekt zatytułowany jest „Mediewalizm i pamięć w fantastyce historycznej Guya Gavriela Kaya”. Zdaniem badaczki, twórczość tego współczesnego kanadyjskiego autora może stanowić oryginalny kontekst do zastosowania nowych kategorii interpretacyjnych wywodzących się z badań nad pamięcią. Jak można przeczytać w opisie projektu, dr Borowska-Szerszun chce spojrzeć na fantastykę Kaya „z perspektywy mediewistki, która uważa, że sposób, w jaki średniowiecze jest przedstawiane w kulturze i literaturze popularnej, można postrzegać jako swoistą „fantazję” kulturową, która selektywnie przywłaszcza różne średniowieczne motywy i toposy by przekształcić je na potrzeby współczesnych czytelników i widzów”.

Wystawa i warsztaty w Archiwum Państwowym

Kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego – niezwykła wystawa i warsztaty w Archiwum Państwowym. Autorką projektu jest dr hab. Barbara Czarnecka

Ponad 70 unikatowych prac plastycznych wykonanych przez więźniarki lagrów, do tego obrazy i instalacje współczesnych artystek, które też nawiązują do obozowych doświadczeń kobiet. Taka wystawa już w piątek 27 listopada pojawi się w Archiwum Państwowym w Białymstoku. Jej pomysłodawczynią jest dr hab. Barbara Czarnecka – literaturoznawczyni z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, a także biolożka. Uzupełnieniem wystawy będą warsztaty, zaplanowane w kolejnych miesiącach.

I wystawa, i warsztaty to część projektu pt. „Aktywna kultura pamięci – kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego”, który sfinansowały Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – przekazując ponad 68 tys. zł dotacji oraz Wydział Filologiczny UwB.

– Jest to niecodzienny i nowoczesny projekt z pogranicza badań naukowych, sztuki, popularyzacji historii. Poprzez to przedsięwzięcie chcemy ułatwić, szczególnie młodemu pokoleniu, wyobrażenie i zrozumienie, czym było doświadczenie lagru dla kobiet – podkreśla dr hab. Barbara Czarnecka, autorka projektu. Dodaje, że pomysł, by zająć się tym właśnie tematem, rodził się etapami. – Najpierw było trudne doświadczenie życiowe, z którym, jak się okazywało, łatwiej było się zmierzyć pod paradoksalnie wzmacniającym wpływem obozowych lektur. Potem nastał czas refleksji nad kobiecym doświadczeniem obozów koncentracyjnych i jego zapisami, które odsłaniały się z jednej strony, jako ważne i ciekawe, z drugiej zaskakująco słabo znane i upowszechnione. Zaraz potem pojawiło się poczucie konieczności zmiany tego stanu – dodaje dr hab. Barbara Czarnecka.

I taką rolę ma pełnić wystawa, z którą będzie można się zapoznać od piątku 27 listopada w Archiwum Państwowym (współorganizator wernisażu) przy ul. Mickiewicza w Białymstoku.

Tworzy ją ponad 70 unikatowych prac plastycznych: archiwalne rysunki i akwarele wykonane przez polskie artystki, więźniarki lagrów (większość przedstawionych prac została wykonana w obozach).

– Prace te pokazują lagrowe doświadczenie kobiet; warunki życia, odwszenie, pracę, odpoczynek. Bogata jest galeria przedstawień kobiecego ciała – wyniszczonego, chorego, kalekiego, ale nie tylko. Na wystawie pojawią się też prace współczesnych artystek (obrazy malarskie oraz instalacje artystyczne), które próbują przekazać obozowe doświadczenie kobiet już jako postpamięć, wyrażone językiem sztuki współczesnej – mówi Barbara Czarnecka.

Wystawa zostanie udostępniona zwiedzającym od momentu otwarcia się instytucji kultury. Jej organizatorzy liczą, że stanie się to w grudniu. Na razie możliwe będą tylko wizyty online. Zainteresowani znajdą szczegóły na stronie www.kobietywlagrze.pl . Wystawa zaplanowana jest do końca kwietnia 2021 roku.

– Warto zwrócić uwagę, że w niezwykłej scenerii wystawy zostaną również przeprowadzone warsztaty edukacyjne skierowane przede wszystkim do młodego pokolenia – mówi menadżerka projektu Urszula Winiarska. – Zgłaszać się będą mogli wszyscy zainteresowani. Spotkania mogą rozpocząć się w styczniu – o ile pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się wiele o kobiecych obozach koncentracyjnych, ich historii, organizacji. Piekło kobiet miało bowiem również swój administracyjny wymiar. Ale postaramy się również przekazać indywidualny, jak najbardziej osobisty wymiar tego tragicznego doświadczenia – dodaje.

Wystawa jest pomyślana jako mobilna, możliwa do ekspozycji w dowolnym miejscu. Wernisażem już jest zainteresowanych kilka polskich miast.

Twarzą plakatu informującego o projekcie jest podobizna Barbary Pietrzyk, 19-letniej więźniarki, na której w Ravensbruck dokonano operacji doświadczalnych (sześciokrotne łamanie kości nóg). Zmarła krótko po zakończeniu wojny.

Publiczna obrona pracy mgr Joanny Wrony-Malskiej odwołana

W związku z decyzją Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Roberta W. Ciborowskiego uprzejmie informujemy, że obrona doktorska mgr Joanny Wrony-Malskiej (dyscyplina: językoznawstwo) przewidziana na dzień 25 listopada została odwołana.

Nowy termin obrony otrzymają Państwo po jego ustaleniu przez Senat.

FREE ONLINE LANGUAGE EXCHANGE SESSIONS


An exciting new project the University of Granada’s Centro de Lenguas Modernas (CLM) has set in motion. The Covid-19 pandemic is bringing about a new and uncertain scenery in the field of study abroad and international mobility programs. It is particularly affecting second language learning. As one of the leading centers in the teaching of Spanish language and culture at an international level, we are determined to keep responding to the learning needs and demands of our international students as well as those of our partner programs and universities.

With this in mind, we have decided to launch a program of free online language exchange sessions open to students from all over the world.

We would appreciate if you could pass this information on to your students and language departments.

     * It’s free
     * It´s online
     * It requires previous registration by simply filling out an online
form

FOR FURTHER INFORMATION AND REGISTRATION, PLEASE CLICK HERE:
http://www.clm-granada.com

Sesja naukowa z cyklu INSPIRATIONS

W dniach 26-27 listopada br. odbędzie sesja naukowa z cyklu INSPIRATIONS, współorganizowana przez Wydz. Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Kolegium Literaturoznawstwa i Wydz. Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego, Katedrę Filologii Francuskiej.

Tegoroczna edycja, zatytułowana “La littérature et la carte géographique”, ma na celu ukazanie relacji między literaturą a przestrzenią w szerokim ujęciu. Tytułowa mapa odnosi się zarówno do przestrzeni realnej i precyzyjnie określonej (mapa kraju czy regionu, mapa drogowa, plan miasta), jak i do obszarów wyobrażonych, fantastycznych czy niezbadanych i niematerialnych.

Referaty wygłoszą specjaliści z całego świata zajmujący się zagadnieniem przestrzeni i czasu w literaturze, podróży i podróży po śladach, geopoetyką, orientalizmem, zależnościami między językiem narracji a kontekstem kulturowym fabuły, badaniami interdyscyplinarnymi.

Język obrad: francuski.

Zapraszamy do udziału w obradach – cała sesja odbędzie się ONLINE. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: inspiracje.uwb@gmail.com – mejlem zwrotnym przyślemy link do spotkania oraz szczegółowy program.

Program konferencji

Konkurs na stanowisko badawcze – adiunkt w zakresie literaturoznawstwa

Prorektor ds. nauki UwB i współpracy międzynarodowej za zgodą JM Rektora i Rady Wydziału ogłasza konkurs w ramach programu RID na stanowisko badawcze – adiunkt (post-doc*) w zakresie literaturoznawstwa na czas określony od 1.01.2021 do 31.12.2022.

Ogłoszenie
Klauzula RODO
Kwestionariusz osobowy

Dni Campus France 2020/2021: wszystko o studiach we Francji – nowa formuła online!

AMBASADA FRANCJI W POLSCE, INSTYTUT FRANCUSKI W POLSCE, AGENCJA CAMPUS FRANCE ORAZ SIEĆ KORESPONDENTÓW CAMPUS FRANCE ZAPRASZAJĄ NA DZIEWIĄTĄ EDYCJĘ DNI CAMPUS FRANCE, które zorganizowane zostaną online od 19 listopada 2020 do 30 marca 2021 roku.

Dni Campus France adresowane są do osób zainteresowanych budowaniem
ścieżki kariery z językiem francuskim, studiami we Francji,
stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko –
polskimi, inicjatywą uniwersytetów europejskich oraz nauką języka
francuskiego.

W PROGRAMIE:
        * OGÓLNE WEBINARIA O STUDIACH WE FRANCJI: zapisy i procedury
administracyjne, finansowanie, zakwaterowanie, ubezpieczenie
        * WEBINARIA TEMATYCZNE Z UDZIAŁEM GOŚCI SPECJALNYCH, którzy
opowiedzą o studiach na kierunkach: sztuka i architektura, prawo,
środowisko i energia, sztuczna inteligencja i matematyka, zdrowie i
biotechnologia, stosunki międzynarodowe i politologia, studia we
Francji po angielsku
        * WARSZTATY DLA PASJONATÓW języka francuskiego, kultury i savoir
vivre’u à la française
        * KONKURSY Z NAGRODAMI!

Szczegółowy program wydarzenia oraz link do strony z zapisami
zamieszczone są na:
https://www.pologne.campusfrance.org/pl/dni-campus-france-wszystko-o-studiach-we-francji-bez-wychodzenia-z-domu

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Mgr Joanny Wrony-Malskiej

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora

Senat Uniwersytetu we Białymstoku
uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 11.15
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej
mgr Joanny Wrony-Malskiej
pt.  Leksyka profesjolektu funkcjonariuszy podlaskiej straży granicznej

Promotor:
Prof. dr hab. Lilia Citko

Recenzenci:
Dr hab. Edyta Manasterska-Wiącek, prof. UMCS
Dr hab. Radosław Kaleta, Uniwersytet Warszawski

Rozprawa została wyłożona do wglądu w sekretariacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 83.

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej:
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard: https://eu.bbcollab.com/guest/76f30900397c4cdf9a3a2f31d7ce1160

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej zgodnie z  Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 12.11.2020 r.

Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

OTWARTE KONWERSATORIA

Zapraszamy na Otwarte Konwersatoria Wydziału Filologicznego. W tym roku, w dniach 12-26 listopada poprowadzi je Marek Zagańczyk, a tematem będzie “Polska szkoła eseju”. Plan konwersatoriów:

18.00-19.30:
12.11.2020: Jerzy Stempowski – Niespieszny przechodzień
13.11.2020: Konstanty A. Jeleński – Hojność błyskawiczna
18.11.2020: Zbigniew Herbert – Barbarzyńca w ogrodzie
19.11.2020: Jan Kott – Sztuka lektury
20.11.2020: Paweł Hertz – Domena polska
25.11.2020: Zygmunt Kubiak – Brewiarz Europejczyka
26.11.2020: Wojciech Karpiński – Prywatna historia wolności

Konwersatoria odbędą się online na platformie MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8185eac93ab34538af8d743fdadad433%40thread.tacv2/1604589507672?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22debaf4f0-5895-4966-b95f-9a6d3d569362%22%7d

Marek Zagańczyk – autor szkiców Droga do Sieny i Cyprysy i topole, wieloletni zastępca redaktora naczelnego „Zeszytów Literackich”, edytor, prezes wydawnictwa „Próby” opowie o polskiej szkole eseju. Wśród bohaterów siedmiu spotkań znajdą się pisarze tworzący w kraju i na emigracji. Łączy ich wspólna forma literacka – esej. A co za tym idzie podobna postawa wobec świata: ciekawość, wierność rzeczywistości, umiejętność swobodnego poruszania się między wieloma dziedzinami kultury, a także, co stanowi  charakterystyczny rys polskiego eseju: wyjątkowa pamięć historii, tej bliskiej i tej dalekiej. Każdy z nich umiejętnie łączył tradycję i nowoczesność, dom i świat, Polskę i Europę. Wszyscy potrafili przy tym żywo pisać o sprawach prywatnych i publicznych. Budowali silny nurt polskiej prozy, uczyli nas mówić i myśleć.

Plakat