Kategoria: Ogłoszenia

!!! RID: Wyniki konkursów

Ogłoszenie wyników konkursu na sfinansowanie wydania monografii:

Zadanie 1.1 wyniki

Ogłoszenie wyników konkursu na sfinansowanie przygotowania i opublikowania artykułów naukowych:

Zadanie 1.2 wyniki

Ogłoszenie wyników konkursu na sfinansowanie badań naukowych (kwerendy biblioteczne i archiwalne oraz badania ankietowe):

Zadanie 1.3 wyniki

Otwarcie biblioteki

Biblioteka Wydziału Filologicznego będzie czynna od 1 czerwca 2020 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

Jednorazowo w Czytelni będzie mogło przebywać 6 osób.

Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Język humoru – humor języka

Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego
i Onomastyki Regionalnej

Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku

zaprasza
filologów, kulturoznawców, filozofów, psychologów
na Międzynarodową konferencję interdyscyplinarną

Język humoru – humor języka

17-18 września 2020 r.                                                   Białystok (Polska)

Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja zostanie zorganizowana online.
Strona konferencji: https://konferencjahumor2020.wordpress.com   

Adres: Zakład Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab., kierownik Katedry Językoznawstwa Slawistycznego Uniwersytetu w Białymstoku Uniwersytetu w Białymstoku Leonarda Dacewicz

dr hab., kierownik Zakładu Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Onomastyki Regionalnej Elżbieta Bogdanowicz

dr Olga Anchimiuk
dr Eugenia Maksimowicz
dr Robert Szymula

Główne obszary tematyczne konferencji:

 – Językowo-kulturowy aspekt humoru
 – Humor w dyskursach
 – Humor w tłumaczeniu
 – Humor jako narzędzie zabawy językowej
 – Humor w odmianach stylistycznych języka
 – Wykorzystanie humoru w nauce języków
 – Zjawisko humoru jako przedmiot analizy społeczno-filozoficznej
 – Humor jako przedmiot badań interdyscyplinarnych

Języki robocze konferencji:

polski, rosyjski, białoruski, ukraiński, angielski

Opłata konferencyjna wynosi 120 PLN (równowartość 25 euro), podatek VAT nie jest naliczany [numer rachunku bankowego zostanie wskazany w kolejnym liście informacyjnym].

Opłata konferencyjna obejmuje opłatę za druk materiałów konferencyjnych, certyfikat i za publikację artykułów uczestników.

Certyfikaty uczestnictwa w konferencji będą wysyłane drogą pocztową oraz w wersji elektronicznej.

Materiały zostaną opublikowane w recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym „Linguodidactica” lub w innym recenzowanym i punktowanym czasopiśmie naukowym wydawanym przez Uniwersytet w Białymstoku. Istnieje także możliwość publikacji w monografii pokonferencyjnej.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 30 lipca 2020 roku

na adres:
konf.humor2020@interia.pl

Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo selekcji materiałów w oparciu o kryteria oryginalności i zgodności z tematyką konferencji.

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Żydzi Wschodniej Polski

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do tomu z IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej cyklu Żydzi Wschodniej Polski z cyklu “Dziecko żydowskie. Obrazy – Świadectwa – Uwarunkowania Kulturowe”.

W związku z epidemią, która paraliżuje życie w naszym kraju i na świecie, zmuszeni jesteśmy zasadniczo zmienić formę IX Konferencji Naukowej „Żydzi wschodniej Polski, która odbyć się miała w maju 2020 roku i być poświęcona „Dziecku żydowskiemu”.

Ponieważ nie zanosi się na to, by ograniczenia i zagrożenia związane z pandemią całkowicie przeminęły do maja tego roku, postanowiliśmy jako Komitet Organizacyjny zorganizować Konferencję w trybie zaocznym.

Niestety, oznacza to, że w tym roku nie spotkamy się osobiście i nie wybierzemy się na przygotowaną od stycznia wycieczkę do Orli.

Co oznacza tryb zaoczny:
— Prosimy Państwa o przestanie na adres podany poniżej tekstów do 30 maja br.
Adres mailowy: jlawski@wp.pl
z dopiskiem w tytule “Dziecko żydowskie“.
— Do końca roku przygotujemy tom monograficzny poświęcony „Dziecku Żydowskiemu”, natomiast jeszcze w maju prześlemy Państwu tom z sesji VIII w 2019 roku poświęcony „Artystom żydowskim (prace nad nim są na ukończeniu).
— Wymagania wobec tekstów pozostają takie same jak w latach poprzednich.
— W oparciu o Państwa zgłoszenia przygotujemy, wydrukujemy i prześlemy Państwu Program sesji z roku 2020, tak, by każdy z nas mógł udowodnić udział w Konferencji (formuła zaoczna nie jest na świecie niczym nowym).

Program konferencji

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID

Konkurs jest przeznaczony dla pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Filologicznego UwB, którzy prowadzą badania w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Zadanie-1.1
Zadanie-1.2
Zadanie-1.3

Wzór oświadczenia (wersja elektroniczna wniosku)

Godziny pracy Biblioteki Uniwersyteckiej


Od 5 maja będzie można wypożyczać książki z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Od 5 maja czynna będzie Wypożyczalnia Biblioteki Uniwersyteckiej w Kampusie UwB (budynek Wydziału Chemii przy ul. K. Ciołkowskiego 1K).

Wypożyczalnia będzie pracować od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00-15.00 oraz w piątek w godzinach 9.00-12.00.

Zamawianie książek jest możliwe wyłącznie przez system biblioteczny, mailowo (email: wypozyczalnia@uwb.edu.pl) lub telefonicznie (tel. 85 745 76 82) w godzinach pracy Wypożyczalni.

Odbiór książek będzie się odbywał po uprzednim uzgodnieniu terminu mailowo lub telefonicznie.

Za okres, kiedy nie było możliwości zwrotu książek (tj. od 12 marca), opłaty za przetrzymane książki nie są naliczane.

Od 11 maja czynne będą Wypożyczalnie Bibliotek Specjalistycznych: Ekonomicznej, Pedagogicznej i Prawniczej. Szczegółowy harmonogram ich pracy zostanie podany w późniejszym terminie.   

Zachęcamy do korzystania z e-zasobów biblioteki:
– IBUK, Legalis i inne bazy elektroniczne – Wejście 
– Repozytorium UwB – Link
– Podlaska Biblioteka Cyfrowa – Link

Grant MNiSW dla Wydziału Filologicznego

Wydział Filologiczny otrzymał grant finansowany przez MNiSW w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”. Autorką projektu „Aktywna kultura pamięci: kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego” jest    dr hab. Barbara Czarnecka z Zakładu Filologicznych Badań Interdyscyplinarnych (Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej). Projekt dofinansowany w kwocie ponad 70 tys. złotych przewiduje utworzenie przestrzeni „aktywnej pamięci” dotyczącej kobiecego doświadczenia obozów koncentracyjnych. Składać się na nią będzie trójczłonowa ekspozycja, część pierwszą utworzy wystawa archiwalnych rysunków wykonanych przez polskie artystki, więźniarki lagrów, część drugą stanowić będą współczesne artystyczne formy postpamięci tego doświadczenia (prace malarskie, rzeźby, instalacje), zaś część trzecia będzie miała charakter edukacyjny, przybliżający szerzej nieznane aspekty kobiecych lagrowych losów. Otwarcie wystawy w białostockim Archiwum Państwowym zaplanowano na jesień 2020 roku. Całość zaprojektowana jest w sposób, który umożliwia transport ekspozycji, ponowny jej montaż i prezentowanie w innym miejscu; eksponowanie projektu „Aktywna kultura pamięci: kobiece doświadczenie obozu koncentracyjnego” przewidziano również za granicą.

Załączone rysunki to wykonane w obozie w Ravensbrück prace Jadwigi Simon-Pietkiewicz i Marii Hiszpańskiej.