Kategoria: Prelekcje mistrzowskie

W kręgu problemów antropologii literatury – Konferencja Literaturoznawcza

Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód”oraz Zakład Slawistyki i Literatur RosjiWydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstokumają zaszczyt zaprosić Państwa naVI Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu  

„W kręgu problemów antropologii literatury.Człowiek w poszukiwaniu tożsamości. Między technicyzacją a duchowością”,  

która odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Białymstoku w trybie hybrydowym.

Zgłoszenie uczestnictwa prosimy przesłać do 31 października 2022 r. na adres:
czlowiek2022@gmail.com.

Szczegóły w załączeniu
Formularz zgłoszeniowy

Objazd naukowy studentów polonistyki

W dniach 13-16 czerwca studenci z II roku filologii polskiej, I stopnia (blok fakultatywny: Miasto i region: praktyki kulturowe, przedmiot: Zajęcia terenowe, prowadzenie: prof. dr hab. Elżbieta Dąbrowicz) uczestniczyli w objeździe naukowym do Wrocławia. Tematem objazdu był krajobraz kulturowy Dolnego Śląska w trzech odsłonach: Wrocław/ Breslau (Uniwersytet, Hala Stulecia) Wrocław/ Lwów (Ossolineum, Panorama Racławicka), Wrocław literacko-teatralno-filmowy (Rafał Wojaczek – Jerzy Grotowski – Zbigniew Cybulski).

Fotoreportaż (zdjęcia Martyny Chmielewskiej i Elżbiety Dąbrowicz) 

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Białystok, 30 maja 2022 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie pracy doktorskiej
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo

Rada Dyscypliny Literaturoznawstwo zawiadamia, że 13 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Katarzyny Klewinowskiej

Temat rozprawy: Temat rozprawy: „Drogi twórcze kobiet na przełomie XIX i XX wieku – Maria Krzymuska i jej córki”

Promotor: prof. dr hab. Anna Wydrycka – promotor

Recenzenci: Prof. UAM, dr hab. Małgorzata Obulicz-Kozaryn
Prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem platformy Blackboard Collaborate zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednią komunikację.

Link do obrony: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7P7nYtllmYz8Syke1J10-wiA-K3MyTu6Chcu-m1aPHE1%40thread.tacv2/1653896387552?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Rozprawa doktorska dostępna jest w sekretariacie Kolegium Literaturoznawstwa (p. 91, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 15-420 Białystok).

Streszczenie oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału:

Prof. dr hab. Dariusz Kulesza
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo

PRELEKCJE MISTRZÓW: MIEDZY SŁOWEM, OBRAZEM I DZWIEKIEM. O WARSZTACIE PRACY TŁUMACZA FILMOWEGO

Zapraszamy na

PRELEKCJE MISTRZÓW
MIEDZY SŁOWEM, OBRAZEM I DZWIEKIEM. O WARSZTACIE PRACY TŁUMACZA FILMOWEGO

na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku
10 maja 2022 o 9:45
Dr hab., prof. ucz. Maria MOCARZ-KLEINDIENST Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II

Plakat

LINK do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asoHctuhEloZ6n-Jqx-vTOhAZrUnT7q95zHSW-C27sWA1%40thread.tacv2/1651236174641?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%22f6aa8488-1a4b-4059-adcd-059ec17d4ded%22%7d

Doświadczenia związane z prowadzeniem na Uniwersytecie w Białymstoku kursów języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Zapraszamy Państwa do odwiedzenia poniższego linku. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie znają języka ukraińskiego – Pani Profesor Svitlana Sukharieva z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki w Łucku (od 24.03.2022 Visiting Professor na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku) opisuje swoje doświadczenia związane z prowadzeniem na Uniwersytecie w Białymstoku kursów języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy oraz kieruje słowa podziękowania za wsparcie i solidarność z dzielnie walczącą Ukrainą.

https://vnu.edu.ua/uk/news/navchannya/bilostok-yednayetsya-z-ukrayinoyu

PRELEKCJE MISTRZÓW: MADAME CURIE. LABORATORIUM OPERY

Szanowni Państwo,

O godzinie 10.00, w Auli Wydziału Filologicznego przy Placu NZS 1 odbędzie się wykład z cyklu Prelekcji mistrzów, który wygłosi Pani Elżbieta Sikora, należąca do grona najważniejszych współczesnych kompozytorów muzyki klasycznej i elektronicznej. Przybliży ona arkana jednej ze swych najświetniejszych oper – Madame Curie (2011).

Jesteśmy w trudnym i ciężkim momencie czasu. Ale to właśnie w chwilach smutku i cierpienia sztuka może odegrać znaczącą rolę w życiu każdego z nas. Muzyka i Literatura przyniosą nam nie tylko ukojenie i ulgę, ale również wiarę w piękno, które trwa, zachwyca i zwycięża.

Zapraszamy serdecznie!

Pracownia Literatury Francuskiej i Frankofońskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku

Plakat