Kategoria: RID

!!! RID: Wyniki konkursów

Ogłoszenie wyników konkursu na sfinansowanie wydania monografii:

Zadanie 1.1 wyniki

Ogłoszenie wyników konkursu na sfinansowanie przygotowania i opublikowania artykułów naukowych:

Zadanie 1.2 wyniki

Ogłoszenie wyników konkursu na sfinansowanie badań naukowych (kwerendy biblioteczne i archiwalne oraz badania ankietowe):

Zadanie 1.3 wyniki

Prorektor ds. nauki UwB ogłasza konkurs w ramach programu RID

Konkurs jest przeznaczony dla pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych Wydziału Filologicznego UwB, którzy prowadzą badania w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa.

Zadanie-1.1
Zadanie-1.2
Zadanie-1.3

Wzór oświadczenia (wersja elektroniczna wniosku)