Kategoria: Wykłady gościnne

WYKŁAD GOŚCINNY – (Mock) aggressive humour on social media

Zakład Translatoryki i Dydaktyki Języków Obcych serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na wykład gościnny Prof. dr hab. Marty Dynel (UŁ), zatytułowany „(Mock) aggressive humour on social media”. Wykład, wygłoszony w j. angielskim, odbędzie się w dniu 11 grudnia o godz. 13.15 w sali nr 20 przy ul. Liniarskiego 3.

Prof. Marta Dynel pracuje w Zakładzie Pragmatyki Językowej (Instytut Anglistyki, Uniwersytet Łódzki). Jest autorką licznych publikacji dotyczących pragmatyki i interakcji językowej, pragmatyki mediów, dyskursu filmowego, języka ironii oraz humoru językowego.  Od 2017 roku pełni funkcję redaktor naczelnej czasopisma językoznawczego „Lingua” (lista JCR). Kieruje także projektem „FUNGRESSION: Humor i niegrzeczność w mediach społecznościowych” (grant NCN 2018/30/E/HS2/00644).

WYKŁAD GOŚCINNY – IDEOLOGIA W KRAJOBRAZIE JĘZYKOWYM

Dotychczasowe podejścia do zmian nazw ulic motywowanych chęcią upamiętnienia przeszłości jak i ideologicznego naznaczenia przestrzeni miejskiej traktowały pojęcie ideologii jako nie wymagające wyjaśnienia. Było to możliwe w badaniach poświęconych jakościowej analizie debat wokół przemianowania jednej lub kilku ulic. W badaniach ilościowych I porównawczych skupiających się na kilku miastach przez dłuższy okres, stworzenie jasnej definicji jest niezbędne. W tej prezentacji pokażę w jaki sposób decyzje dotyczące tego co jest, a co nie jest ideologiczne mogą wpłynąć na kształt i rozmiar “ideologicznej szaty” miasta (Zieliński 1994). Prezentacja dotyczyć będzie decyzji metodologicznych jakie podjęliśmy w analizie polityki symbolicznej w dwóch miastach: Zbąszyniu i Annaberg-Bucholz w czasie od I wojny światowej do dzisiaj.
http://mill.wa.amu.edu.pl/beethoven_project

Prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak pracuje na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. WAdama Mickiewicza w Poznaniu. Jest językoznawczynią kognitywną, a jej zainteresowania badawcze obejmują również Krytyczną Analizę Dyskursu i semiotykę społeczną. W swoich badaniach skupia się na zagadnieniach związanych z tym jak ideologia, pamięć społeczna i tożsamość zbiorowa wpisują się w krajobraz miejski i stosuje narzędzia wypracowane na gruncie językoznawstwa do badania tych zjawisk. Niedawno skończyła badania w ramach projektu: „Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim: Studium przypadku na przykładzie Poznania (NCN grant nr 2013/09/B/HS6/00374, strona projektu http://wa.amu.edu.pl/PaToPoz/). Obecnie, we współpracy z Prof. Isabelle Buchstaller z Uniwersytetu w Essen i Dusiburgu pracuje nad grantem “Pamięć I ideologia w krajobrazie językowym: Zmiana nazewnictwa ulic w Niemczech Wschodnich i w Polsce 1916-2016” (NCN grant nr 2016/23/G/HS2/00827 i DFG, strona projektu: http://mill.wa.amu.edu.pl).