Kategoria: ZBR aktualności

Literackie Podlasie kobiet -autorki, bohaterki, czytelniczki

Zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Literackie Podlasie kobiet – autorki, bohaterki, czytelniczki

Konferencja odbywa się w ramach obchodów 30-lecia Nagrody Literackiej Prezydenta Miasta Białegostoku
im. Wiesława Kazaneckiego Białystok, 13 września 2021 r.

Szczegóły w dokumentach poniżej:

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

„Twórca i ślad” – archiwum artysty. Spotkanie z Piotrem Sawickim

Zespół Badań Regionalnych zaprasza na spotkanie z wybitnym fotografem, członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, pracownikiem m.in. Centralnej Agencji Fotograficznej i „Kontrastów”, autorem licznych wystaw i albumów Piotrem Sawickim. Rozmowa będzie dotyczyła bogatego archiwum artysty, w którym, poza jego własnymi fotografiami i dokumentami, znajdują się równie liczne pamiątki po ojcu, Piotrze Sawickim seniorze, twórcy Białostockiego Teatru Lalek, fotoreporterze II korpusu gen. Władysława Andersa. Wspólnie zastanowimy sic nad potencjalnymi sposobami zagospodarowania tego typu zbiorów, zarówno w wymiarze materialnym, jak też symbolicznym, stawiając pytania o relacje między pamięcią zbiorową i indywidualną oraz ich świadectwa, a także o specyfikę i rangę archiwów pozostawianych przez artystów. Przed spotkaniem z Piotrem Sawickim odbędzie sic otwarte zebranie Zespołu Badań Regionalnych, podczas którego zostanie zaprezentowana dotychczasowa i planowana działalność ZBR.

31 stycznia 2020 . sala 47 (Wydział Filologiczny UwB, Pl. NZS 1, parter)
godz. 17.30 otwarte zebranie Zespołu Badań Regionalnych
godz. 18.00 spotkanie z Piotrem Sawickim

Organizatorzy: Zespół Badań Regionalnych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych

Wstęp wolny

KONFERENCJA LITERATUROZNAWCZA – „Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów nagrody jego imienia”

„Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów Nagrody Literackiej jego imienia” – to tytuł ogólnopolskiej konferencji, jaka 28 października 2019 r. odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

W tym roku przypada 80. rocznica urodzin i 30. rocznica śmierci Wiesława Kazaneckiego – jednego z najbardziej rozpoznawalnych podlaskich twórców. Jak zapowiadają organizatorzy konferencji, chcą w ten sposób uczcić pamięć o tym wybitnym pisarzu, poecie i publicyście, a zarazem przyjrzeć się nagrodzie literackiej jego imienia, przyznawanej w Białymstoku od 1992 roku.

W programie naukowego spotkania znalazły się prelekcje dotyczące twórczości Kazaneckiego, ale też Ignacego Karpowicza, Michała Książka, Krzysztofa Gedroycia, Anny Kamińskiej, Edwarda Redlińskiego czy Włodzimierza Pawluczuka. Imprezą towarzyszącą sesji będzie spotkanie promujące książki wydane w serii „Biała Seria. Podlaski Regionalizm Literacki”.

Organizatorami konferencji są Katedra Modernizmu Europejskiego i Badań Kulturowych, Zakład Literatury XIX wieku i Kultur Regionalnych, Zespół Badań Regionalnych UwB, a także Urząd Miejski w Białymstoku i Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku.

Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków z budżetu Miasta Białegostoku i Wydziału Filologicznego UwB.

Konferencja „Twórczość Wiesława Kazaneckiego i laureatów Nagrody literackiej jego imienia” w mediach:

Kurier Poranny

Radio Białystok

Nauka w Polsce