dr Elżbieta Jurkowska

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr Elżbieta Jurkowska

KATEDRA WSPÓŁCZESNOŚCI I TRADYCJI LITERACKIEJ
ZAKŁAD LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ I DAWNEJ

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 63 A
      e.jurkowska@uwb.edu.pl
      85 745 74 62

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa