dr hab. Elżbieta Bogdanowicz

Pracownicy Kolegium Językoznawstwa

dr hab. Elżbieta Bogdanowicz

KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA SLAWISTYCZNEGO
KIEROWNIK ZAKŁADU JĘZYKOZNAWSTWA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEGO I ONOMASTYKI REGIONALNEJ

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 66
      e.bogdanowicz@uwb.edu.pl
      85 745 75 00