dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa

dr hab. Elżbieta Dąbrowicz, prof. UwB

KATEDRA BADAŃ PORÓWNAWCZYCH I EDYTORSTWA
KIEROWNIK ZAKŁADU BADAŃ FILOLOGICZNYCH NAD CENZURĄ
https://cenzura.uwb.edu.pl/

      Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 62
      e.dabrowicz@uwb.edu.pl
      85 745 75 14

Pracownicy Kolegium Literaturoznawstwa